logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоВступ до магістратури

 • Етапи вступної кампанії

  Денна (бюджет)

  Денна (контракт)

  Заочна (бюджет)

  Заочна (контракт)

  Прийом документів

  (до 18.00)

  12.07-24.07

  12.07-24.07

  12.07-24.07

  12.07-24.07

  Вступні випробування

  25.07-31.07

  25.07-31.07

  25.07-31.07

  25.07-31.07

  Рейтингові списки

  (до 12.00)

  03.08

  03.08

  03.08

  03.08

  Виконання вимог

  (до 18.00)

  03.08-07.08

  03.08-10.08

  03.08-07.08

  03.08-10.08

  Зарахування

  (до 18.00)

  08.08

  11.08

  08.08

  11.08

  Переведення на вакантні

  бюджетні місця

      -

   до 18.08

     -

  до 18.08

   

  Вступні випробування:

  Для продовження навчання після бакалаврату за тією ж спеціальністю:

  1)Фахове вступне випробування із профільних дисциплін у формі тестування (25 завдань).

  2)Екзамен з іноземної мови у формі тестування (25 завдань).

  Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за іншою спеціальністю:

  1)Додаткове вступне випробування із профільних дисциплін у формі співбесіди. (У білеті 3 питання, кожне з яких оцінюється максимально у 33 бали.) За умови успішного проходження додаткового вступного випробування (набору кількості балів, що вища за поріг «склав/не склав», який становить 75 балів) абітурієнт допускається до наступних випробувань.

  2)Фахове вступне випробування із профільних дисциплін у формі тестування (25 завдань).

  3)Екзамен з іноземної мови у формі тестування (25 завдань).

 • Перелік профільних дисциплін для складання

  фахового і додаткового вступного випробування

  для вступу на навчання для здобуття ступеня

  МАГІСТР

   за спеціальностями

  Спеціальність Перелік дисциплін
  Біологічний ф-т  
  014.05 Середня освіта (Біологія) Зоологія, Ботаніка, Фізіологія людини та тварин, Анатомія людини, Цитологія, Гістологія, Генетика, Біохімія
  091 Біологія Зоологія, Ботаніка, Фізіологія людини та тварин, Анатомія людини, Цитологія, Гістологія, Генетика, Біохімія
  Ф-т Дошкільної та початкової освіти  
  012 Дошкільна освіта Дошкільна лінгводидактика, Основи природознавства з методикою, Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку
  013 Початкова освіта Педагогіка, Методика навчання освітньої галузі «Математика», Методика навчання освітньої галузі «Мова і література» (Методика навчання української мови і літературного читання)
  Економічний ф-т  
  292 Міжнародні економічні відносини Міжнародна економіка, Міжнародна економічна діяльність України
  071 Облік і оподаткування Фінансовий облік, Облік і звітність в оподаткуванні, Аудит
  072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінансовий аналіз, Страхування, Банківська система
  073 Менеджмент Зовнішньоекономічна діяльність, Менеджмент і адміністрування, Маркетинг
  Ф-т іноземної філології  
  014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) Методика викладання іноземних мов, Стилістика англійської мови, Країнознавство Великобританії та США, Історія основної мови, Історія та критика літератури країни, мова якої вивчається, Лексикологія англійської мови, Практика усного та писемного мовлення, Практична фонетика англійської мови, Практична граматика англійської мови, Теоретична фонетика англійської мови, Теоретична граматика англійської мови
  035.04 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно) ОП: Німецька мова  та  літ-ра Практична граматика німецької мови, Комунікативна граматика німецької мови, Теоретична граматика німецької мови, Історія німецької мови, Стилістика німецької мови, Лексикологія німецької мови, Країнознавство Німеччини, Історія, теорія та критика літератури країни, мова якої вивчається, Методика викладання іноземної мови
  035.04 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно) ОП: Переклад Порівняльна граматика іноземної та української мов; Порівняльна лексикологія іноземної та української мов; Порівняльна стилістика іноземної та української мов; Лінгвокраїнознавство (країн першої іноземної мови); Теорія перекладу
  І-т історії, політології та права  
  014.03 Середня освіта (Історія) Історія України та Всесвітня історія (з найдавніших часів і до сьогодення)
  032 Історія та археологія Історія України та Всесвітня історія (з найдавніших часів і до сьогодення)
  052 Політологія Загальна теорія політики, Історія політичних вчень (Ч. 1 Зарубіжна політична думка), Партологія,, Практична політологія, Соціологія політики
  Механіко-математичний ф-т  
  014.04 Середня освіта (Математика) Алгебра, Геометрія, Математичний аналіз
  014.08 Середня освіта (Фізика) Загальна фізика
  104 Фізика та астрономія Загальна фізика
  122 Комп’ ютерні науки Програмування, Технології захисту інформації, Бази даних та інформаційні системи, Методи та системи штучного інтелекту, Інформаційні мережі, Обробка зображень та мультимедіа
  Ф-т педагогіки і психології  
  014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво Методика музичного виховання, Вокально-хорове виконавство
  016 Спеціальна освіта Логопедія
  231 Соціальна робота Теорія та технології соціальної роботи, Соціальна робота з різними групами клієнтів, Соціальна педагогіка
  053 Психологія Загальна психологія, Вікова психологія, Експериментальна психологія, Патопсихологія
  Філологічний ф-т  
  014.01 Середня освіта (Мова і література (українська)) Сучасна українська літературна мова, Історія української літератури, Методика викладання української мови і літератури
  014.02 Середня освіта (Мова і література (російська)) Російська мова, Зарубіжна література, Методика навчання російської мови, Методика навчання світової літератури
  035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика) Основи прикладної лінгвістики, Загальне мовознавство, Теорія та практика перекладу,  Загальна та прикладна фонетика, Загальна та прикладна семантика, Загальна та прикладна морфологія, Загальний та прикладний синтаксис
  Ф-т фізичної культури і спорту  
  014.11 Середня освіта (Фізична культура) Теорія та методика фізичного виховання, Олімпійський та професійний спорт, Професійна майстерність та професійна діяльність у сфері фізичного виховання
 • Інформацію буде оновлено найближчим часом.