logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.Сухомлинського
Програми додаткового вступного випробування та екзаменаційних матеріалів для вступу на навчання на другий (магістерський) рівень освіти

1. Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоровʼя людини)
2. Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 091 Біологія
3. Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 012 Дошкільна освіта
4. Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 013 Початкова освіта
5. Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 071 Облік і оподаткування
6. Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування
7. Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 073 Менеджмент
8. Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))
9. Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 035.043 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)перша – німецька. ОП: Німецька мова та література
10. Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. ОП: Переклад
11. Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 014.03 Середня освіта (Історія)
12. Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 014.04 Середня освіта (Математика)
13. Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 014.08 Середня освіта (Фізика)
14. Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 104 Фізика та астрономія
15. Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки
16. Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)
17. Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 016 Спеціальна освіта
18. Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 231 Соціальна робота
19. Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
20. Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 014.02 Середня освіта (Мова і література (російська))
21. Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика)
22. Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 035.01 Філологія (Українська мова та література)
23. Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 014.11 Середня освіта (Фізична культура)
24. Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 032 Історія та археологія
25. Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
26. Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 052 Політологія
27. Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 053 Психологія
28. Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 292 Міжнародні економічні відносини