logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.Сухомлинського
Програми фахового вступного випробування та екзаменаційних матеріалів для вступу на навчання на перший (бакалаврський) рівень освіти за скороченим терміном на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста


1. Програма фахового вступного випробування з профільних дисциплін для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавр за скороченим терміном на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальністю 012 Дошкільна освіта
2. Програма фахового вступного випробування з профільних дисциплін для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавр за скороченим терміном на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальністю 013 Початкова освіта
3. Програма фахового вступного випробування з профільних дисциплін для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавр за скороченим терміном на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальністю 292 Міжнародні економічні відносини
4. Програма фахового вступного випробування з профільних дисциплін для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавр за скороченим терміном на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальністю 071 Облік і оподаткування
5. Програма фахового вступного випробування з профільних дисциплін для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавр за скороченим терміном на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування
6. Програма фахового вступного випробування з профільних дисциплін для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавр за скороченим терміном на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальністю 073 Менеджмент
7. Програма фахового вступного випробування з профільних дисциплін для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавр за скороченим терміном на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальністю 113 Прикладна математика
8. Програма фахового вступного випробування з профільних дисциплін для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавр за скороченим терміном на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія
9. Програма фахового вступного випробування з профільних дисциплін для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавр за скороченим терміном на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології
10. Програма фахового вступного випробування з профільних дисциплін для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавр за скороченим терміном на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальністю 231 Соціальна робота
11. Програма фахового вступного випробування з профільних дисциплін для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавр за скороченим терміном на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт