logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.Сухомлинського
Програми фахового вступного випробування та екзаменаційних матеріалів для вступу на навчання на другий (магістерський) рівень освіти

1. Програма фахового вступного випробування із профільних дисциплін для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоровʼя людини)
2. Програма фахового вступного випробування із профільних дисциплін для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 091 Біологія
3. Програма фахового вступного випробування із профільних дисциплін для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 012 Дошкільна освіта
4. Програма фахового вступного випробування із профільних дисциплін для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 013 Початкова освіта
5. Програма фахового вступного випробування із профільних дисциплін для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 051 Економіка
6. Програма фахового вступного випробування із профільних дисциплін для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 292 Міжнародні економічні відносини
7. Програма фахового вступного випробування із профільних дисциплін для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 071 Облік і оподаткування
8. Програма фахового вступного випробування із профільних дисциплін для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування
9. Програма фахового вступного випробування із профільних дисциплін для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 073 Менеджмент
10. Програма фахового вступного випробування із профільних дисциплін для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))
11. Програма фахового вступного випробування із профільних дисциплін для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 035.043 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька. ОП: Німецька мова та література
12. Програма фахового вступного випробування із профільних дисциплін для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)перша – англійська. ОП: Переклад
13. Програма фахового вступного випробування із профільних дисциплін для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 014.03 Середня освіта (Історія)
14. Програма фахового вступного випробування із профільних дисциплін для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 032 Історія та археологія
15. Програма фахового вступного випробування із профільних дисциплін для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 052 Політологія
16. Програма фахового вступного випробування із профільних дисциплін для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 014.04 Середня освіта (Математика)
17. Програма фахового вступного випробування із профільних дисциплін для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 014.08 Середня освіта (Фізика)
18. Програма фахового вступного випробування із профільних дисциплін для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 104 Фізика та астрономія
19. Програма фахового вступного випробування із профільних дисциплін для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки
20. Програма фахового вступного випробування із профільних дисциплін для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)
21. Програма фахового вступного випробування із профільних дисциплін для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 016 Спеціальна освіта
22. Програма фахового вступного випробування із профільних дисциплін для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 053 Психологія
23. Програма фахового вступного випробування із профільних дисциплін для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 231 Соціальна робота
24. Програма фахового вступного випробування із профільних дисциплін для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
25. Програма фахового вступного випробування із профільних дисциплін для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 014.02 Середня освіта (Мова і література (російська))
26. Програма фахового вступного випробування із профільних дисциплін для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика)
27. Програма фахового вступного випробування із профільних дисциплін для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 035.01 Філологія (Українська мова та література)
28. Програма фахового вступного випробування із профільних дисциплін для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 014.11 Середня освіта (Фізична культура)