logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоІнформаційний пакет

 Вступ

     Європейська кредитно-трансферна система (ЕCTS) - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання. Вона розроблена для забезпечення мобільності студентів, спрощує розуміння і порівняння навчальних програм та досягнень студентів як між вітчизняними, так і іноземними навчальними закладами.

     Особливість системи базується на угоді про те, що навчальне навантаження студента очної і заочної форм навчання впродовж навчального року становить 60 кредитів.

     До навчального навантаження включаються всі види робіт студентів: слухання лекцій, підготовка та участь у семінарах, практичних і лабораторних заняттях, самостійна і індивідуальна робота, складання заліків та іспитів, проходження практики, підготовка та захист курсових і дипломних робіт (проектів).

     Система ЕCTS базується на принципах взаємної довіри учасників і передбачає виконання правил щодо всіх її складових: застосування кредитів ECTS, шкали оцінювання, угоди про навчання, інформаційних пакетів.

     Кредити ECTS є числовим еквівалентом оцінки, що призначаються всім розділам програми курсу (навчальні дисципліни як модулі) для окреслення навчального навантаження студента та виконують дві функції: визначення трудомісткості роботи та облік її виконання. Кредити ECTS зараховуються студентам, які успішно завершили курс і одержали позитивну оцінку виконаної роботи.

     Шкала оцінювання використовується для спрощення переведення оцінок отриманих за системою ECTS, національною системою і 100-баловою шкалою.

Оцінка по шкалі ECTS
Кількість балів
Національна система
(Екзамен)
Національна система
(Залік)
A
 90-100
5 (відмінно)
5 (відмінно/зараховано)
B
80-89
4 (добре)
4 (добре/зараховано)
C
65-79
4 (добре)
4 (добре/зараховано)
D
55-64
3 (задовільно)
3 (задовільно/зараховано)
E
50-54
3(задовільно)
3 (задовільно/зараховано)
FX
35-49
незадовільно
не зараховано
F*
1-34
незадовільно
не зараховано

*обов’язковим повторним курсом

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

1. Назва й адреса

Повна назва Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Адреса вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв, 54030
Електронна пошта office@mdu.edu.ua
Канцелярія тел./факс (0512) 37-88-15
Сайт http://mdu.edu.ua

 

Карта міста:

Карта

     Академічний календар

     Початок занять – з 1 вересня.

     Кінець занять – 25 червня.

     Навчання проводиться за семестрами.

     Екзаменаційні сесії: січень; червень.

     Організований наскрізний контроль знань.

     2. Координатори ECTS від університету

КЕРІВНИЙ СКЛАД
Ректор Будак Валерій Дмитрович 37-88-38 (роб.)
37-88-15 (факс)
office@mdu.edu.ua
Перший проректор Криленко Володимир Ігорович 37-88-33 1prorektor@local.mdu.edu.ua
Проректор із науково-педагогічної роботи Ситченко Анатолій Люціанович 37-88-23 prorektor-prav-org@local.mdu.edu.ua
Проректор із науково-педагогічної роботи Василькова Наталя Іванівна 37-88-21 prorektornavchped@local.mdu.edu.ua
Проректор із адміністративно-господарчої роботи Даниленко Вікторія Леонідівна 37-89-28 prorektor-ah4@local.mdu.edu.ua
Керівник навчального відділу Трофимишина Ольга Степанівна 37-88-27 uchbov@local.mdu.edu.ua
Керівник навчально-методичного відділу Бундюченко Тетяна Вікторівна 37-88-20 nav-met@local.mdu.edu.ua
Головний бухгалтер Нікітіна Зінаїда Анатоліївна 37-88-11 buh@local.mdu.edu.ua
Начальник відділу кадрів Полоскова Ірина Вікторівна 37-88-35 personnel@local.mdu.edu.ua
Завідувач канцелярії Булгакова Тетяна Владиславівна 37-88-15 kancelyaria@local.mdu.edu.ua
Начальник юридичного відділу Бєлан Микола Миколайович 37-88-43 urotdel@local.mdu.edu.ua
Учений секретар Копитіна Ірина Володимирівна vsecretar@local.mdu.edu.ua
ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ауд. 01.301)
Деканат Декан Гузенко Світлана Валентинівна

Заступник декана Мхитарян Ольга Дмитрівна

37-88-32 dekfil@local.mdu.edu.ua
Кафедра української мови і літератури Завідувач Філатова Оксана Степанівна ukrmovlit@local.mdu.edu.ua
Кафедра загальної та прикладної лінгвістики Завідувач Коч Наталя Володимирівна 37-88-24 zagmov@local.mdu.edu.ua
Кафедра методики навчання мови та літератури Завідувач Гладишев Володимир Володимирович 37-88-24 fil@local.mdu.edu.ua
МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ауд. 02.315)
Деканат Декан Овчаренко Анатолій Володимирович

Заступник декана Дінжос Роман Володимирович

37-88-12 dekmehmat@local.mdu.edu.ua
Кафедра математики Завідувач Мольченко Леонід Васильович
37-88-16 matmeh@local.mdu.edu.ua
Кафедра комп’ютерної інженерії Завідувач Устенко Сергій Анатолійович 37-88-09 informteh@local.mdu.edu.ua
Кафедра комп’ютерних наук та прикладної математики Завідувач Поздєєв Валерій Олександрович prmat@local.mdu.edu.ua
Кафедра фізики Завідувач Шмаков Юрій Іванович fiz@local.mdu.edu.ua
ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ (ауд. 04.121)
Деканат Декан Жигадло Геннадій Біславович

Заступник декана Борецька Наталія Олександрівна

37-88-0337-88-22 deksport@local.mdu.edu.ua
Кафедра фізичної культури та спорту Завідувач Тупєєв Юлай Вільович sportdys@local.mdu.edu.ua
Кафедра теорії та методики фізичної культури Завідувач Литвиненко Ольга Михайлівна 37-88-06 zdorov@local.mdu.edu.ua
Кафедра військової підготовки Завідувач Бахтін Анатолій Михайлович 24-70-55
24-40-65
24-20-73
24-70-66 (черговий)
voenka@local.mdu.edu.ua
Прохідна 37-88-22
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ПОЛІТОЛОГІЇ ТА ПРАВА (ауд. 01.327)
Дирекція Керівник Шитюк Микола Миколайович

Заступник керівника Морозан Олена Олександрівна

37-88-29 dekistor@local.mdu.edu.ua
Кафедра історії України Завідувач Ніколаєв Ігор Євгенович ukrist@local.mdu.edu.ua
Кафедра правознавства Завідувач Кириченко Олександр Анатолійович pravo@local.mdu.edu.ua
Кафедра політології Завідувач Ніколаєнко Наталя Олександрівна polit@local.mdu.edu.ua
Кафедра етнології та спеціальних історичних дисциплін Завідувач Зеркаль Микола Миколайович djem@local.mdu.edu.ua
Кафедра філософії Завідувач Полянська Вікторія Іванівна filosof@local.mdu.edu.ua
Кафедра історії та археології Завідувач Рижева Надія Олександрівна arhist@local.mdu.edu.ua
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ (ауд. 01.501)
Деканат Декан Мороз Тетяна Олександрівна

Заступник декана Васіна Ірина Василівна

37-88-07 dekenglish@local.mdu.edu.ua
Кафедра англійської мови і літератури Завідувач Тузков Сергій Олександрович 37-88-19 english@local.mdu.edu.ua
Кафедра німецької мови і літератури Завідувач Майстренко Мирослава Іллівна 37-88-19 deutsch@local.mdu.edu.ua
Кафедра іноземних мов Завідувач Дем’яненко Ольга Євгенівна 37-88-04 inmov@local.mdu.edu.ua
Кафедра перекладу Завідувач Солодка Анжеліка Костянтинівна germov@local.mdu.edu.ua
ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ (ауд. 02.411)
Деканат Декан Кузнецова Олена Анатоліївна

Заступник декана Кузнецова Світлана Валеріївна

37-88-06 dekpsih@local.mdu.edu.ua
Кафедра психології Завідувач Савенкова Ірина Іванівна teorpsih@local.mdu.edu.ua
Кафедра спеціальної освіти Завідувач Савінова Наталія Володимирівна korekos@local.mdu.edu.ua
Кафедра соціальної роботи Завідувач Букач Микола Миколайович 37-89-33 socroboty@loсal.mdu.edu.ua
Кафедра музичного мистецтва Завідувач Стріхар Оксана Іванівна 37-89-33 muz@loсal.mdu.edu.ua
ФАКУЛЬТЕТ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ (01.404)
Деканат Декан Степанова Тетяна Михайлівна

Заступник декана Курчатова Анжеліка Віталіївна

37-89-53 dekped@local.mdu.edu.ua
Кафедра дошкільної освіти Завідувач Трифонова Олена Сергіївна 37-88-39 doshkil@local.mdu.edu.ua
Кафедра початкової освіти Завідувач Якименко Світлана Іванівна 37-89-26 innoped@local.mdu.edu.ua
Кафедра педагогіки та загальної психології Завідувач Хайруддінов Мухіддін Айіддінович dekpsih@local.mdu.edu.ua
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ (ауд. 02.114)
Деканат Декан Кіщак Іван Теодорович

Заступник декана Слюсаренко Андрій Вікторович

76-76-21 dekekonom@local.mdu.edu.ua
Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин Завідувач Стройко Тетяна Володимирівна mekonom@local.mdu.edu.ua
Кафедра обліку та оподаткування Завідувач Бурова Тетяна Андріївна 76-76-69 oblikfin@local.mdu.edu
Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності Завідувач Назарова Людмила Володимирівна ekonom@local.mdu.edu.ua
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування Завідувач Ясинська Надія Альбертівна 76-76-69 finance@local.mdu.edu.ua
БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ауд. 11.202)
Деканат Декан Чеботар Лариса Дмитрівна

Заступник декана Ларичева Олена Миколаївна

76-98-22 nature@local.mdu.edu.ua
Кафедра лабораторної діагностики Завідувач Черно Валерій Степанович 76-99-53; 50-03-83 biolog@local.mdu.edu.ua
Кафедра хімії та біохімії Завідувач Романкевич Олег Володимирович 76-99-52 fiziolbioh@local.mdu.edu.ua
Кафедра біології та екології Завідувач Наконечний Ігор Володимирович 76-98-24; 76-99-49 botan@local.mdu.edu.ua
КОЛЕДЖ (ауд. 11.216)
Дирекція Директор Орловський Віктор Кузьмич тел.: 76-99-50; факс: 76-9826 tehnikum@local.mdu.edu.ua
Заступник директора з навчальної роботи Царенко Олена Олексіївна 76-98-26
Заступник директора з виховної роботи Мельниченко Юлія Миколаївна 76-98-29
Завідувач відділення Божко Надія ВалеріївнаТарабан Любов Валентинівна 76-98-23
Провідний фахівець навчальної частини коледжу Горбатко Наталя Петрівна 76-98-29
Викладацька 76-98-29
Фельдшер Яхонтова Валентина Миколаївна 76-98-27
БУХГАЛТЕРІЯ (ауд. 02.102)
Головний бухгалтер Нікітіна Зінаїда Анатоліїна 37-88-11 buh@local.mdu.edu.uafindep@mdu.edu.ua
Заступник головного бухгалтера по планово-економічній роботі Гальчук Зінаїда Дмитрівна 37-88-11
Заступник головного бухгалтера Камінська Марина Павлівна 37-88-11
Заступник головного бухгалтера по контролю Михайлова Олена Вікторівна 37-88-11
БУХГАЛТЕРІЯ КОЛЕДЖУ (ауд. 02.100)
Провідний фахівець Кіщак Марія Іллівна 76-76-20
ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВІДДІЛ (ауд. 02.100)
Економіст (провідний фахівець) Тарасова Тетяна Іванівна 76-76-20
Економіст (провідний фахівець) Фролова Тетяна Федорівна 76-76-20
МАТЕРІАЛЬНИЙ ВІДДІЛ (ауд. 02.108)
Бухгалтер (провідний фахівець) Гордієнко Ольга Олександрівна 37-88-17
Бухгалтер (провідний фахівець) Смаглі Тетяна Анатоліївна 37-88-17
Бухгалтер по розрахункам з гуртожитками (провідний фахівець) Крикун Тетяна Анатоліївна 76-76-20
РОЗРАХУНКОВИЙ ВІДДІЛ (ауд. 02.104)
Бухгалтер (провідний фахівець) Вербицька Наталія Андріївна 37-88-17
Бухгалтер (провідний фахівець) Трофименко Тетяна Анатоліївна 37-88-17
Бухгалтер (провідний фахівець) Семененко Любов Олексіївна 37-88-17
Бухгалтер (провідний фахівець) Федоріщева Наталія Йосипівна 37-88-17
ВІДДІЛ ПЛАТНОГО НАВЧАННЯ (ауд. 02.106)
Бухгалтер (провідний фахівець) Шличек Любов Іванівна 37-82-23
Бухгалтер (провідний фахівець) Єльшова Олена Семенівна 37-82-23
Бухгалтер (фахівець ІІ категорії) Тільна Оксана Вікторівна 37-82-23
Палітурник Денисова Зінаїда Федорівна 37-82-23
СТИПЕНДІАЛЬНИЙ ВІДДІЛ (ауд. 02.108)
Бухгалтер (провідний фахівець) Хлопчик Тетяна Михайлівна 37-88-17
Бухгалтер (провідний фахівець) Шкляр Алла Анатоліївна 37-88-17
Бухгалтер (провідний фахівець) Сторчак Анна Дмитрівна 37-88-17
АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРЧА ЧАСТИНА (01.119)
Головний інженер Кокарева Зоя Валеріївна 37-88-42 ax4@local.mdu.edu.ua
Головний енергетик Каратай Володимир Дмитрович 37-88-42
Інженер Гвозденко Галина Миколаївна 37-88-42
Інженер Горбунова Олена Вікторівна 37-88-42
Інженер по експлуатації будівель та споруд Паніч Борис Миколайович 37-88-42
Уповноважена особа для організації та проведення процедур закупівлі Семенова Галина Володимирівна 37-88-43
Начальник штабу ЦЗ Попелишко Олег Миколайович 37-42-97
Завідувач господарства 37-88-43
Провідний фахівець по роботі зі студентами в гуртожитках Андрушкевич Юлія Михайлівна 37-88-43
Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення Петриченко Ольга Леонідівна 37-88-41
Начальник відділу охорони праці Андрєєва Тетяна Петрівна 37-88-41
Завідуюча складом Красноноженко Наталя Йосипівна 37-88-41
Комендант навчального корпусу № 1 Оришака Зінаїда Миколаївна 37-88-41
Комендант навчального корпусу № 2 Мельницька Катерина Михайлівна 76-76-68
Комендант навчальних корпусів № 4, 10 Новицька Тетяна Іванівна 37-88-22
Комендант навчального корпусу № 5 Портна Наталя Миколаївна 24-70-66
Комендант навчального корпусу № 6 Грибанов Володимир Миколайович 24-02-56
Комендант навчального корпусу № 11 Ринкова Ірина Леонідівна 76-99-54
Комендант навчального корпусу № 12 Шевчук Валентин Сергійович 76-99-48
Комендант гуртожитку № 1 Буднікова Надія Дмитрівна 37-89-37
Комендант гуртожитку № 2 Донець Ліля Петрівна 24-02-12
Комендант гуртожитку № 3 Текало Валентина Сергіївна 24-50-84
ТЕЛЕФОНИ УНІВЕРСИТЕТУ
Відділ з підготовки до вступу у ВНЗ громадян України 37-88-44 dovuz@local.mdu.edu.ua
Відділ ліцензування та акредитації 76-76-67 akredit@local.mdu.edu.ua
Відділ додаткових освітніх послуг Джанова Вікторія Віталіївна 37-88-04 dodosvitpos@local.mdu.edu.ua
Відділ інформаційно-технічного забезпечення Чернецький Василь Ігорович 37-88-37 itz@local.mdu.edu.ua
Науковий відділ 37-88-28 science@local.mdu.edu.ua
Редакційний відділ redak@local.mdu.edu.ua
Профком співробітників університету Січко Віктор Михайлович 37-89-33 profkom@local.mdu.edu.ua
Первинна профспілкова організація студентів Олексюк Олеся Миколаївна 37-88-25 profkomstud@local.mdu.edu.ua
Наукова бібліотека Сімоненко Наталя Євгенівна 37-88-10 biblioteka@local.mdu.edu.ua
Обсерваторія 37-89-70
Рада ветеранів Грицай Юрій Олександрович 37-88-29
Творчий центр «Естетика» Корольова Ганна Сергіївна 37-88-09
Керівник практик Шваюк Ірина Василівна 37-88-36 praktik@local.mdu.edu.ua
Архіваріус Ялимова Луїза Ренатівна 37-88-22 archive@local.mdu.edu.ua
Центр моніторингу якості освіти Махровська Наталя Анатоліївна tsmyao@local.mdu.edu.ua
Провідний фахівець із медичного обслуговування Бєдіна Алла Олексіївна 37-88-22
Відповідальний секретар приймальної комісії 76-89-99 vstup@local.mdu.edu.ua
Редактор сайту та газети університету Почебут Юлія Іванівна aip@local.mdu.edu.ua

 

     3. Як потрапити до закладу?

Головний корпус університету знаходиться у центрі Миколаєва за адресою: вул. Нікольська, 24. Доїхати до університету можна маршрутними таксі № 3, 52, 43, 63, 163. Вартість проїзду – 4 грн.

Як дістатися до університету з залізничного вокзалу?

Із залізничного вокзалу до університету можна дістатися маршрутним таксі № 163 (до університету), 51 (до зупинки Адміральська). Вартість проїзду – 4 грн.

Як дістатися до університету з автовокзалу?

Із автовокзалу можна дістатися до університету маршрутним таксі № 63, 163, 52, 43 або № 13, 51, 1, 87 (до зупинки Адміральська). Вартість проїзду – 4 грн.

 

 

4. Здоров’я і страхування?

 

 1. Медичне обслуговування

Медичне обслуговування іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, здійснюється в державних та комунальних закладах охорони здоров’я за власні кошти іноземця, у тому числі за договорами медичного страхування зі страховиками України.

2. Страхування

Обов’язковою є наявність у іноземних громадян на момент перетинання кордону України (або подачі документів на реєстрацію до навчального закладу) медичної страховки, яка гарантує оплату екстреної медичної допомоги. У разі відсутності медичної страховки надану медичну допомогу оплачує безпосередньо іноземний громадянин.

Медичну страховку з надання екстреної медичної допомоги іноземним громадянам можна оформити в «Дженерал Гарант» ул. адмирала Макарова, 13 а, тел. 0512 36-01-91

5. Умови навчання

     Бібліотеки 

     Бібліотека Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського заснована в 1913 році на базі учительського інституту. Спочатку налічувала 29 читачів. Вже в рік заснування передплачувала фахові журнали, наприклад, “Правительственный вестник”, “Журнал народного просвещения”.

     Зберігається багато видань 30-90 років ХІХ століття з історії держави і права, філософії, логіки, естетики. Є унікальні енциклопедії та словники (С.М. Южакова, П.М. Мілюкова, Ф.О. Блокгауза, І.О. Ефрона), цінні видання теорії та історії літератури Класовського І. Шерра, М. Азадовського, Н. Гербеля, А. Пипіна, а також прижиттєві видання класиків світової літератури.

     На сьогодні бібліотечний фонд становить 472 442 одиниці. У тому числі 219 952 навчальних видань та 197 025 наукових видань. Послугами бібліотеки користується біля 10 тисяч читачів, щорічно видається приблизно 416 тисяч примірників.
Щорічно надходить понад 8 тисяч примірників книг та 200 періодичних видань.

     Бібліотке створює електроні бази даних “Життя та діяльність В. Сухомлинського”, “Реформування вищої освіти та Болонський процес”, “Праці викладачів МНУ”, “МНУ в періодиці” та інші.

     У 2001 році бібліотека розпочала роботу з комплексної автоматизації бібліотечних процесів, створення електронного каталогу.

     На даний момент обсяг власних електроних баз даних складає 93 586 записів.

     Біблиотека має 4 читальних зали загальною місткістью 262 місця та 7 бібліотечних пунктів.

     Бібліотечний фонд на початок 2006 року становить 436000 одиниць. Послугами бібліотеки користується понад 9 тисяч читачів, щорічно видається приблизно 387000 примірників.

     У 1993 році було закінчено роботу з організації абонементу та читального залу на історичному факультеті. Бібліотека доукомплектувала свій фонд із бібліотек Харківського та Одеського університетів, Одеського педагогічного інституту; 10 тисяч примірників книг з історії та філософії було одержано з колишнього Будинку політосвіти.

     У 1990 році з відкриттям нового навчального корпусу бібліотека отримала змогу організувати абонемент навчальної літератури. Ця робота була завершена влітку 1993 року відкриттям окремого абонементу учбової літератури філологічного факультету та факультету іноземної філології.

     Активізація науково-дослідницької роботи сприяла інтенсивному використанню фонду літератури минулих років видання. У фонді рідкісних видань зберігається література від ХІІІ століття до 1951 року. Найбільш стародавні видання з всесвітньої історії, зокрема “Римская история от создания Рима до битві Актийской” Г. Ролленема (1764), “Деянія Петра Великаго, мудраго преобразователя России” (1788), “История разных славянских народов” (1795), “Методы изучения истории» Фримана (1893) та ін.

     Зберігається багато видань 30-90 років ХІХ століття з історії держави і права, філософії, логіки, естетики. Є унікальні енциклопедії та словники (С.М. Южакова, П.М. Мілюкова, Ф.О. Блокгауза, І.О. Ефрона), цінні видання теорії та історії літератури Класовського І. Шерра, М. Азадовського, Н. Гербеля, А. Пипіна, а також прижиттєві видання класиків світової літератури.

     У 2001 році бібліотека розпочала роботу з комплексної автоматизації бібліотечних процесів, створення електронного каталогу (44000), баз даних.

     Адреса бібліотеки: 54034, м. Миколаєв, вул. Нікольська, 24. Навчальний корпус № 2.

     e-mail: library@mdu.edu.ua

     Бібліотека має філії – галузеві читальні зали в Інституті історії і права та на кафедрі військової підготовки.

     Абонементи і читальні зали працюють з 9 до 18 години, в суботу – з 9 до 16 години.

     Вихідний день – неділя.

     На період літніх канікул бібліотека працює з 9 до 17 години.

     Навчально-лабораторна база

     Значна увага в університеті відводиться організації науково-дослідної діяльності викладачів і студентів. Наукові дослідження здійснюються спільно з провідними науковими установами Національної академії наук та Національної академії педагогічних наук України. Успішно функціонують 18 науково-дослідних лабораторій та центрів.

     Головним напрямом науково-технічної діяльності Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського є фундаментальні і прикладні дослідження у галузі природничих, гуманітарних, психолого-педагогічних, соціально-економічних наук.

     Університет увійшов в робочу групу (разом з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти АПН України) по впровадженню педагогічного експерименту з підготовки педагогічних працівників за інноваційними технологіями.

     В співпраці з інститутом психології ім. Г.С.Костюка АПН України, наш університет є базовим по впровадженню психологічної служби системи освіти України.

     Завдяки науковцям університету зроблені значні археологічні відкриття в програмі археологічних досліджень стародавніх пам’яток регіону Степового Побужжя, як основи підготовки фахових істориків.

     Тільки за 2009-2010 навчальний рік видано: 27 монографій, 1 підручник, 71 навчальний посібник, 26 навчальних посібника із грифом МОН України, 496 статей у рекомендованих ВАК України виданнях. Науковці університету взяли участь у 312 конференціях та семінарах: 138 міжнародного рівня, 118 всеукраїнського рівня, 36 регіонального рівня. За останні 3 роки отримано 107 патентів та 57 авторських свідоцтв.

     На базі університету діє аспірантура та докторантура. Функціонують 2 спеціалізовані вчені ради по захисту кандидатських дисертацій.

     Організована робота студентського наукового товариства, яке має свої відділення у всіх структурних підрозділах.
Лише за два останні роки під егідою Студентського науково-творчого товариства в університеті було проведено 27 конференцій, 18 круглих столів і 12 олімпіад. 13 травня 2010 силами СНТТ була проведена Всеукраїнська наукова студентська конференція «Студентство. Наука. Сучасність». У ній взяли участь студенти та магістранти не тільки університету, але й інших університетів міста і країни (Київ, Одеса, Кам’янець-Подільський, Острог, Харків, Суми).

     Позапрограмна діяльність і дозвілля

     В університеті активно діють органи студентського самоврядування, які приймають участь в вирішенні всіх питань щодо організації навчального процесу і наукової роботи серед студентів, дозвілля і культурно-масової роботи, розвитку міжнародних зв’язків і працевлаштування випускників. До органів студентського самоврядування інститутів (факультетів) і університету може бути обраний будь-який студент.

     В університеті функціонують актова зала, спортивний майданчик, гуртожитки. Усі не міські студенти МНУ імені В.О.Сухомлинського, у т.ч. коледжа, забезпечені місцями у гуртожитках.

     В центрі «Естетика» університету функціонують творчі гуртки та гуртки за інтересами, де студенти мають можливість продемонструвати свої глибокі системні знання та творчі здібності. Активно працюють і користуються популярністю:

• Вокально-естрадний гурт «Стиль»

• Гурток бального танцю «Рassion»

• «Art-musik studio»

• Гурток народного танцю «Веснянка»

• Гурток художнього читання «Креатив»

• Інтелектуальний клуб «Мега мозок»

• Вокальний гурток “A.Z.”

     Традиційно за ініціативою органів студентського самоврядування і профспілкового комітету студентів відбуваються такі студентські свята, як “День кар’єри”, “Осінній бал”, “День студента”, Новорічні вечори, “День святого Валентина”, конкурси краси, КВН, “Посвячення в студенти” та інші. Колективи художньої самодіяльності університету неодноразово були лауреатами регіональних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів.

     Влітку чудовий відпочинок студентам забезпечує база відпочинку університету «Моряна», яка знаходяться на узбережжі Чорного моря. База відпочинку має все необхідне обладнання, матеріали, спортивні і танцювальні майданчики для проведення культурної і спортивної роботи, студенти отримують путівки безкоштовно, або за пільговою ціною.