logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ НА 2017-2018 Н. Р.

(затверджений рішенням конференції трудового колективу Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського від 30.08.2017 р. (протокол № 4) та вченої ради університету від 30.08.2017 р. (протокол № 30)

26 ВЕРЕСНЯ 2017 Р.

1. Нові пріоритетні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності університету на 2017-2018 н. р.

Доповідає: Овчаренко А. В. Готує комісія в складі: Наконечний І. В.; члени комісії: Степанова Т. М., Нікітіна З. А., Олексюк О. М., Пересунько М. В., Полоскова І. В., Рубан-Задольська З. М., Кошара Ю. М., Лазаренко І. В., керівники структурних підрозділів. Відповідальний за підготовку питання: Ситченко А. Л.

2. Різне.

29 ВЕРЕСНЯ  2017 Р.       урочисте засідання вченої ради

1. Вшанування 99-ї річниці від дня народження В. О. Сухомлинського та 104-річчя від дня заснування університету.

Доповідає: Будак В. Д. Готує комісія в такому складі: Ситченко А. Л., Василькова Н. І. Даниленко В. Л., Степанова Т. М. та інші. Відповідальний за підготовку питання: Ситченко А. Л., Даниленко В. Л.

24 ЖОВТНЯ 2017 Р.

1. Міжнародне співробітництво та академічна мобільність викладачів і студентів університету.

Доповідає: Мороз Т. О. Готує комісія в складі: Мороз Т. О.; члени комісії: Овчаренко А. В., Штепа О. В., Тертична К. П. Відповідальний за підготовку питання: Ситченко А. Л.

2. Про роботу аспірантури і докторантури: підсумки прийому та перспективи підготовки докторів філософії в галузях, докторів наук.

Доповідає: Степанова Т. М. Готує комісія в складі: Степанова Т. М., члени комісії: Шитюк М. М., Наконечний І. В., Мороз Т. О., наукові керівники / консультанти; Рубан-Задольська З. М.

Відповідальний за підготовку питання: Ситченко А. Л.

3. Результати ліцензування та акредитації у 2016–2017 н. р. і завдання на 2017-2018 н. р.

Доповідає: Овчаренко А. В. Готує комісія в складі: Овчаренко А. В.; члени комісії: Данік Н. В., Шапошникова Ю. Г., Рижева Н. О. Відповідальний за підготовку питання: Василькова Н. І.

4. Різне.

28 ЛИСТОПАДА 2017 Р.

1. Затвердження напрямів проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності університету на 2018 р.

Доповідає: Коч Н. В. Готує комісія в складі: Коч Н. В.; члени комісії: Поздєєв В. О., Пересунько М. В., Лазаренко І. В. Відповідальний за підготовку питання: Ситченко А. Л.

2. Про Правила прийому до МНУ імені В. О. Сухомлинського та Коледжу в 2018 році.

Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії.

3. Різне.

26 ГРУДНЯ 2017 Р.

1. Ефективність діяльності спеціалізованих вчених рад університету.

Доповідає: Рижева Н. О. Готує комісія в складі: Рижева Н. О., члени комісії: Степанова Т. М., Шитюк М. М., вчені секретарі спеціалізованих вчених рад: Трифонова О. С., Пархоменко В. А.,               Рубан-Задольська З. М. Відповідальний за підготовку питання: Ситченко А. Л.

2. Виконання рішень вченої ради університету за І семестр 2017–2018 н. р.

Доповідає: Криленко В. І. Готують: Булгакова Т. В., Копитіна І. В.

3. Різне.

23 СІЧНЯ 2018 Р.

1. Затвердження звіту фінансової та господарчої діяльності університету за 2017 р. і схвалення кошторису на 2018 рік.

Доповідає: Кіщак І. Т. Готує: Нікітіна З. А. Відповідальний за підготовку питання: Даниленко В. Л.

2.  Діяльність студентського самоврядування університету: недоліки, перспективи.

Доповідає: Олексюк О. М. Готує комісія в складі: Олексюк О. М., члени комісії: Тертична К. П., Січко В. М. Відповідальний за підготовку питання: Криленко В. І.

3. Різне

27 ЛЮТОГО 2018 Р.

1. Затвердження плану роботи університету у сферах наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності на 2018 р.

Доповідає: Наконечний І. В. Готує комісія в складі: Криленко В. І.; члени комісії: Бахтін А. М., Шитюк М. М., Кузнецова О. А., керівники наукових тем; Лазаренко І. В. Відповідальний за підготовку питання: Ситченко А. Л.

2. Поліпшення якості вищої освіти в університеті за результатами зимової екзаменаційної сесії.

Доповідає: Махровська Н. А. Готують: керівники навчальних структурних підрозділів. Відповідальний за підготовку питання: Василькова Н. І.

3. Різне.

27 БЕРЕЗНЯ 2018 Р.

1. Визначення/затвердження/планування видів навчальної, наукової, методичної, організаційно-виховної роботи науково-педагогічних працівників на  2018–2019 н. р.

Доповідає: Криленко В. І. Готують: керівники навчальних структурних підрозділів; Ситченко А. Л., Василькова Н. І., Трофимишина О. С., Бундюченко Т. В. Відповідальний за підготовку питання: Василькова Н. І., Ситченко А. Л.

2. Затвердження підготовлених у відповідності до методичних рекомендацій навчальних планів спеціальностей на 2018-2019 н. р.

Доповідає: Василькова Н. І. Готують: керівники навчальних структурних підрозділів, Бундюченко Т. В. Відповідальний за підготовку питання: Василькова Н. І.

3. Затвердження кошторису витрат студентської ради університету на 2018 рік.

Доповідає: Тертична К. П. Готують: Нікітіна З. А., Даниленко В. Л., члени студентської ради університету. Відповідальний за підготовку питання: Криленко В. І.

4. Різне.

24 КВІТНЯ 2018 Р.

1. Організація навчального процесу в 2018 – 2019 н. р.

Доповідає: Трофимишина О. С. Готують: керівники навчальних структурних підрозділів. Відповідальні: Криленко В. І., Василькова Н. І., Ситченко А. Л.

2. Різне.

22 ТРАВНЯ 2018 Р.

1. Ефективність підготовки докторів філософії в галузях, докторів наук.

Доповідає: Степанова Т. М. Готує комісія в складі: Степанова Т. М., члени комісії: Шитюк М. М., Наконечний І. В., Мороз Т. О., наукові керівники / консультанти; Рубан-Задольська З. М. Відповідальний: Ситченко А. Л.

2. Різне

26 ЧЕРВНЯ 2018 Р.

1. Затвердження звітів керівників навчальних структурних підрозділів про науково-педагогічну діяльність факультету/інституту в 2017-2018 н. р.

Доповідають: керівники навчальних структурних підрозділів. Готують: члени кадрової комісії університету. Відповідальний за підготовку питання: Криленко В. І.

2. Результати роботи із забезпечення якості вищої освіти в університеті та напрями поліпшення якості вищої освіти в університеті за результатами літньої екзаменаційної сесії.

Доповідає: Махровська Н. А. Готують: керівники навчальних структурних підрозділів. Відповідальний за підготовку питання: Василькова Н. І.

3. Виконання рішень вченої ради університету за ІІ семестр 2017–2018 н. р.

Доповідає: Криленко В. І.

4. Різне