logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоСписки рекомендованих на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб за першим набором сертифікатів ЗНО (денна форма навчання)


012 Дошкільна освіта
013 Початкова освіта
014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
014.02 Середня освіта (Англійська мова та література)
014.03 Середня освіта (Історія)
014.04 Середня освіта (Математика)
014.06 Середня освіта (Хімія)
014.08 Середня освіта (Фізика)
014.11 Середня освіта (Фізична культура)
014.13 Середня омвіта (Музичне мистецтво)
016 Спеціальна освіта
017 Фізична культура і спорт
032 Історія та археологія
035.01 Філологія (Українська мова і література)
035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика)
035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша-англійська)
035.043 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша-німецька)
051 Економіка
052 Політологія
053 Психологія
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
091 Біологія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
113 Прикладна математика
122 Комп`ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія
126 Інформаційні системи та технології
231 Соціальна робота
292 Міжнародні економічні відносини