logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоПідготовка наукових кадрів

Перелік спеціальностей докторантури та аспірантури Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського

Докторантура

№ з/п Шифр спеціальності Назва спеціальності
1. 07.00.01 Історія України

Аспірантура

№ з/п Шифр спеціальності Назва спеціальності
1. 01.02.04 Механіка деформівного твердого тіла
2. 01.02.05 Механіка рідини, газу та плазми
3. 01.04.08 Фізика плазми
4. 03.00.11 Цитологія, клітинна біологія, гістологія
5. 03.00.13 Фізіологія людини і тварин
6. 03.00.16 Екологія
7. 07.00.01 Історія України
8. 07.00.02 Всесвітня історія
9. 08.00.03 Економіка та управління національним господарством
10. 13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки
11. 13.00.04 Теорія та методика професійної освіти
12. 13.00.08 Дошкільна педагогіка
13. 19.00.07 Педагогіка та вікова психологія
14. 23.00.01 Теорія та історія політичної науки
15. 26.00.01 Теорія та історія культури

Вступні екзамени до аспірантури – 1-30 жовтня

Прийом до аспірантури здійснюється на денну та заочну форми навчання за кошти державного бюджету та кошти фізичних і юридичних осіб.

Документи для вступу до аспірантури приймаються до 30 вересня поточного року за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24 (корпус № 1, кімната 209).

Контактні телефони: (0512) 37-88-28.