logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоПідготовка наукових кадрів

Перелік спеціальностей докторантури та аспірантури Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського

Докторантура

№ з/п Шифр спеціальності Назва спеціальності
1. 07.00.01 Історія України

Аспірантура

№ з/п Шифр спеціальності Назва спеціальності
1. 01.02.04 Механіка деформівного твердого тіла
2. 01.02.05 Механіка рідини, газу та плазми
3. 01.04.08 Фізика плазми
4. 03.00.11 Цитологія, клітинна біологія, гістологія
5. 03.00.13 Фізіологія людини і тварин
6. 03.00.16 Екологія
7. 07.00.01 Історія України
8. 07.00.02 Всесвітня історія
9. 08.00.03 Економіка та управління національним господарством
10. 13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки
11. 13.00.04 Теорія та методика професійної освіти
12. 13.00.08 Дошкільна педагогіка
13. 19.00.07 Педагогіка та вікова психологія
14. 23.00.01 Теорія та історія політичної науки
15. 26.00.01 Теорія та історія культури

Вступні екзамени до аспірантури – 1-30 жовтня

Прийом до аспірантури здійснюється на денну та заочну форми навчання за кошти державного бюджету та кошти фізичних і юридичних осіб.

Документи для вступу до аспірантури приймаються до 30 вересня поточного року за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24 (корпус № 1, кімната 209).

Контактні телефони: (0512) 37-88-28.

 Документи для вступу:

Документи для вступу до аспірантури

Документи для вступу до докторантури

Зразок заяви до складання вступних іспитів до аспірантури

Зразок заяви до складання кандидатського іспиту (філософія)

Зразок заяви до складання кандидатського іспиту (іноземна мова)

Зразок заяви про прикріплення здобувачем та,або затвердження теми дисертаційної роботи

Зразок заяви про розгляд на вченій раді питання щодо рекомендації друку навчального посібника

Перелік документів для прикріплення здобувачем та, або затвердження теми дисертаційної роботи

Перелік документів до складання кандидатського іспиту (іноземна мова)

Перелік документів до складання кандидатського іспиту (філософія)

Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

Положення про докторантуру Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського