logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоРекторат

 • СКЛАД

  РЕКТОРАТУ

  МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

  № п/п Прізвище, ім’я, по батькові Посада, науковий ступінь, вчене звання
  1. Будак Валерій Дмитрович ректор, голова вченої ради, академік НАПН України, доктор технічних наук, професор.
  2. Криленко Володимир Ігорович перший проректор, доктор економічних наук, професор.
  3. Василькова Наталя Іванівна проректор із науково-педагогічної роботи, доктор філософії в галузі освіти, доцент.
  4. Даниленко Вікторія Леонідівна проректор із адміністративно-господарчої роботи.
  5. Ситченко Анатолій Люціанович проректор із науково-педагогічної роботи, доктор педагогічних наук, професор.
  6. Бахтін Анатолій Михайлович завідувач кафедри військової підготовки, доктор філософії в галузі гуманітарних наук, доцент.
  7. Бєлан Микола Миколайович начальник юридичного відділу
  8. Бундюченко Тетяна Вікторівна керівник навчально-методичного відділу, філософії в галузі гуманітарних наук.
  9. Гузенко Світлана Валентинівна декан філологічного факультету, доктор філософії в галузі гуманітарних наук, доцент.
  10. Джанова Вікторія Віталіївна керівник відділу платних послуг
  11. Жигадло Геннадій Біславович декан факультету фізичної культури та спорту, доктор філософії в галузі освіти, доцент.
  12. Кіщак Іван Теодорович декан факультету економіки, доктор економічних наук, професор.
  13. Копитіна Ірина Володимирівна учений секретар, доктор філософії в галузі управління та адміністрування, доцент.
  14. Кузнецова Олена Анатоліївна декан факультету педагогіки та психології, доктор філософії в галузі освіти, доцент.
  15. Левенець Ксенія Олегівна фахівець першої категорії із зв’язків з громадськістю та пресою
  16. Махровська Наталія Анатоліївна керівник Центру моніторингу якості освіти, доктор філософії в галузі математики та статистики.
  17. Мороз Тетяна Олександрівна декан факультету іноземної філології, доктор філософії в галузі освіти, доцент.
  18. Нікітіна Зінаїда Анатоліївна головний бухгалтер
  19. Овчаренко Анатолій Володимирович декан механіко-математичного факультету, доктор філософії в галузі математики та статистики,доцент.
  20. Олексюк Олеся Миколаївна голова первинної профспілкової організації студентів, доктор філософії в галузі гуманітарних наук.
  21. Орловський Віктор Кузьмич директор Коледжу Миколаївського національного університетуімені В. О. Сухомлинського, доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук
  22. Полоскова Ірина Вікторівна начальник відділу кадрів
  23. Мельник Наталя Євгенівна директор наукової бібліотеки університету
  24. Січко Віктор Михайлович голова профкому, доктор філософії в галузі математики та статистики, доцент.
  25. Степанова Тетяна Михайлівна декан факультету дошкільної та початкової освіти, доктор педагогічних наук, професор.
  26. Тертична Катерина Павлівна голова студентської ради університету.
  27. Трофимишина Ольга Степанівна керівник навчального відділу
  28. Чеботар Лариса Дмитрівна декан біологічного факультету, доктор філософії біологічних наук, доцент.
  29. Шитюк Микола Миколайович керівник інституту історії, політології та права, доктор історичних наук, професор.

   

  Склад ректорату затверджений 24 вересня 2015 року наказ № 335 по Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського, зміни складу ректорату університету згідно з наказами від 24.11.2015 р. № 435, від 09.12.2015 р. № 461, від 22.03.2016 р. № 123, від 08.08.2016 р. № 336, від 13.09.2016 р. № 372; від 23.06.2017 р. № 212; від 08.09.2017 р. № 274; від 28.11.2017 р. № 382.

 •  

 •