logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.Сухомлинського



Ректорат

 • СКЛАД

  РЕКТОРАТУ

  МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

  № п/п Прізвище, ім’я, по батькові Посада, науковий ступінь, вчене звання
  1. Будак Валерій Дмитрович ректор, голова вченої ради, академік НАПН України, доктор технічних наук, професор.
  2. Овчаренко Анатолій Володимирович перший проректор, доктор філософії в галузі математики та статистики, доцент.
  3. Василькова Наталя Іванівна проректор із науково-педагогічної роботи, доктор філософії в галузі освіти, доцент.
  4. Даниленко Вікторія Леонідівна проректор із адміністративно-господарчої роботи.
  5. Ситченко Анатолій Люціанович проректор із науково-педагогічної роботи, доктор педагогічних наук, професор.
  6. Бахтін Анатолій Михайлович завідувач кафедри військової підготовки, доктор філософії в галузі гуманітарних наук, доцент.
  7. Бєлан Микола Миколайович начальник юридичного відділу
  8. Гузенко Світлана Валентинівна доцент кафедри української мови і літератури, доктор філософії в галузі гуманітарних наук, доцент.
  9. Дінжос Роман Володимирович в.о. декана механіко-математичного факультету, доктор технічних наук, доцент.
  10. Джанова Вікторія Віталіївна керівник відділу платних послуг
  11. Жигадло Геннадій Біславович декан факультету фізичної культури та спорту, доктор філософії в галузі освіти, доцент.
  12. Кіщак Іван Теодорович декан факультету економіки, доктор економічних наук, професор.
  13. Копитіна Ірина Володимирівна учений секретар, доктор філософії в галузі управління та адміністрування, доцент.
  14. Кузнецова Олена Анатоліївна декан факультету педагогіки та психології, доктор філософії в галузі освіти, доцент.
  15. Левенець Ксенія Олегівна фахівець першої категорії із зв’язків з громадськістю та пресою.
  16. Махровська Наталія Анатоліївна керівник Центру моніторингу якості освіти, доктор філософії в галузі математики та статистики.
  17. Мороз Тетяна Олександрівна декан факультету іноземної філології, доктор філософії в галузі освіти, доцент.
  18. Нікітіна Зінаїда Анатоліївна головний бухгалтер.
  19. Овчаренко Анатолій Володимирович декан механіко-математичного факультету, доктор філософії в галузі математики та статистики,доцент.
  20. Олексюк Олеся Миколаївна голова первинної профспілкової організації студентів, доктор філософії в галузі гуманітарних наук.
  21. Полоскова Ірина Вікторівна начальник відділу кадрів
  22. Січко Віктор Михайлович голова профкому, доктор філософії в галузі математики та статистики, доцент.
  23. Степанова Тетяна Михайлівна декан факультету дошкільної та початкової освіти, доктор педагогічних наук, професор.
  24. Тертична Катерина Павлівна голова студентської ради університету.
  25. Трофимишина Ольга Степанівна керівник навчального відділу.
  26. Царенко Олена Олексіївна директор Коледжу Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук.
  27. Чеботар Лариса Дмитрівна доктор філософії біологічних наук, доцент.

   

  Склад ректорату затверджений 24 вересня 2015 року наказ № 335 по Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського, зміни складу ректорату університету згідно з наказами від 24.11.2015 р. № 435, від 09.12.2015 р. № 461, від 22.03.2016 р. № 123, від 08.08.2016 р. № 336, від 13.09.2016 р. № 372; від 23.06.2017 р. № 212; від 08.09.2017 р. № 274; від 28.11.2017 р. № 382; від 13.02.2018 р. № 37; від 31.08.2018 р. № 281; від 05.09.2018 р. № 289; від 11.09.2018 р. № 303; від 25.09.2018 р. № 331.

 •  

 •