logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоРекторат

 • Положення про ректорат Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (нова редакція)

  СКЛАД

  РЕКТОРАТУ

  МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

  № п/п Прізвище, ім’я, по батькові Посада, науковий ступінь, вчене звання
  1. Будак Валерій Дмитрович ректор, голова ректорату, академік НАПН України, доктор технічних наук, професор.
  2. Овчаренко Анатолій Володимирович перший проректор, доктор філософії в галузі математики та статистики, доцент.
  3. Дінжос Роман Володимирович проректор із науково-педагогічної роботи, доктор технічних наук, доцент.
  4. Кузнецова Олена Анатоліївна проректор із науково-педагогічної роботи, доктор філософії в галузі освіти, доцент.
  5. Даниленко Вікторія Леонідівна проректор із адміністративно-господарчої роботи.
  6. Господаренко Оксана Валеріївна декан історичного факультету, доктор філософії в галузі гуманітарних наук, доцент.
  7. Жигадло Геннадій Біславович декан факультету фізичної культури та спорту, доктор філософії в галузі освіти, доцент.
  8. Мороз Тетяна Олександрівна декан факультету іноземної філології, доктор філософії в галузі освіти, доцент.
  9. Олексюк Олеся Миколаївна декан факультету педагогіки та психології, доктор філософії в галузі гуманітарних наук.
  10. Пархоменко Олександр Юрійович декан механіко-математичного факультету, доктор філософії в галузі математики та статистики.
  11. Степанова Тетяна Михайлівна декан факультету дошкільної та початкової освіти, доктор педагогічних наук, професор.
  12. Царенко Олена Олексіївна директор Коледжу Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук.
  13. Бахтін Анатолій Михайлович завідувач кафедри військової підготовки, доктор філософії в галузі гуманітарних наук, доцент.
  14. Бєлан Микола Миколайович начальник юридичного відділу.
  15. Войчун Олена Вікторівна голова первинної профспілкової організації студентів університету.
  16. Горбуров Євген Григорович фахівець зі зв’язків із громадськістю та пресою Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.
  17. Джанова Вікторія Віталіївна керівник відділу платних послуг.
  18. Кіщак Іван Теодорович доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та менеджменту.
  19. Копитіна Ірина Володимирівна учений секретар, доктор філософії в галузі управління та адміністрування, доцент.
  20. Тогоєва Ганна Михайлівна головний бухгалтер університету.
  21. Полоскова Ірина Вікторівна начальник відділу кадрів
  22. Січко Віктор Михайлович голова профкому університету, доктор філософії в галузі математики та статистики, доцент.
  23. Ситченко Анатолій Люціанович професор кафедри української мови та літератури, доктор педагогічних наук, професор.
  24. Тельпиш Олена Анатоліївна в. о. директор бібліотеки університету.
  25. Трофимишина Ольга Степанівна керівник навчального відділу.
  26. Чадаєв Олександр Михайлович відповідальний секретар приймальної комісії.
  27. Надич Анастасія Сергіївна в.о. голови студентської ради університету, голова студентської ради гуртожитку університету № 3.

   

  Склад ректорату затверджений 22 грудня 2018 року наказ № 481 по Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського, зміни складу ректорату університету згідно з наказом від 15.03.2019 р. № 126; від 24.05.2019 р. № 233; від 25.06.2019 р. № 285; від 07.08.2019 р. № 344; від 29.08.2019 р. № 367; від 28.10.2019 № 461.

 • ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАСІДАНЬ РЕКТОРАТУ УНІВЕРСИТЕТУ НА 2018-2019 Н. Р.

  11 ВЕРЕСНЯ 2018 р.

  1. Планування національно-патріотичного (військово-патріотичного) виховання студентської молоді в Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського.

  Доповідає: Бахтін А. М., завідувач кафедри військової підготовки.

  Готують: керівники навчальних структурних підрозділів.

  1. Розпорядок урочистих заходів, присвячених відзначенню 100-ї річниці від дня народження В. О. Сухомлинського та 105-річчя від дня заснування університету.

  Доповідають: проректори університету.

  1. Різне.

  09 ЖОВТНЯ 2018 р.

  1. Ліцензування та акредитація освітніх програм та спеціальностей в 2018–2019 н. р.

  Готують: постійно діюча комісія з навчально-виховної та методичної роботи; постійно діюча комісія із забезпечення якості вищої освіти

  1. Досвід українських закладів освіти із внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

  Доповідають: проректори університету.

  1. Різне.

  13 ЛИСТОПАДА 2018 р.

  1. Проект Правил прийому 2019 р. до університету та Коледжу Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

  Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії.

  1. Відповідність сайту університету показникам, що визначають рейтинг ЗВО.

  Готує: постійно діюча комісія з контрольно-моніторингової діяльності

  1. Різне.

  11 ГРУДНЯ 2018 р.

  1. Діяльність навчальних структурних підрозділів університету по наданню освітніх послуг, понад обсяги, встановлені навчальними планами, для студентів денної форми навчання у 2018–2019 н. р.

  Доповідає: Джанова В. В., керівник відділу платних послуг.

  1. Різне.

  15 СІЧНЯ 2019 р.

  1. Про організацію навчального процесу у ІІ семестрі 2018–2019 н. р.

  Готує: постійно діюча комісія з навчально-виховної та методичної роботи

  1. Затвердження спеціальностей та спеціалізацій (освітніх програм), за якими здійснюватиметься набір студентів 2019 р.

  Готує: постійно діюча комісія з навчально-виховної та методичної роботи

  1. Різне.

  12 ЛЮТОГО 2019 р.

  1. Про ефективність інноваційної діяльності і трансферу технологій науково-педагогічних працівників університету.

  Готує: постійно діюча комісія з наукової роботи та трансферу технологій

  1. Про систему підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету та її ефективність.

  Готує: постійно діюча комісія з наукової роботи та трансферу технологій

  1. Різне.

  12 БЕРЕЗНЯ 2019 р.

  1. Проект штатного розпису в розрізі спеціальностей на 2019–2018 н. р.

  Готує: постійно діюча комісія з бюджетно-фінансової та господарської роботи

  1. Різне.

  09 КВІТНЯ 2019 р.

  1. Стан підготовки навчальних структурних підрозділів до підсумкової атестації випускників університету.

  Доповідає: Василькова Н. І. Готують: керівники навчальних структурних підрозділів; Трофимишина О. С. Відповідальний за підготовку питання: Василькова Н. І.

  1. Різне.

  14 ТРАВНЯ 2019 р.

  1. Результати ректорських контрольних робіт.

  Готує: постійно діюча комісія з навчально-виховної та методичної роботи

  1. Стан підготовки СОТ «Моряна» для проходження навчальних занять, практик та спортивних зборів у 2019 р. та підготовка до літнього оздоровлення працівників та студентів університету.

  Доповідають: Січко В. М., Олексюк О. М., Даниленко В. Л. Готують: Безсонов В. Д., Тертична К. П. Відповідальний за підготовку питання: Даниленко В. Л.

  1. Стан підготовки до видачі дипломів та додатків до них випускникам університету в червні 2019 р.

  Доповідає: Василькова Н. І. Готують: Трофимишина О. С., Вірозуб О. Д., керівники навчальних структурних підрозділів. Відповідальний за підготовку питання: Василькова Н. І.

  1. Різне.

  11 ЧЕРВНЯ 2019 р.

  1. Формування вибіркової складової навчальних планів на 2019–2020 н. р. для студентів ІІ-ІV, VI курсів.

  Готують: постійно діюча комісія з навчально-виховної та методичної роботи; постійно діюча комісія із забезпечення якості вищої освіти

  1. Інформація щодо готовності навчальних структурних підрозділів до 2019–2020 н. р.

  Готує: постійно діюча комісія з навчально-виховної та методичної роботи

  1. Різне.