logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоРекторат

 • Положення про ректорат Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (нова редакція)

  СКЛАД

  РЕКТОРАТУ

  МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

  № з/п Прізвище, ім’я та по батькові Посада, науковий ступінь, вчене звання
   1 Будак Валерій Дмитрович ректор, голова вченої ради, академік НАПН України, доктор технічних наук, професор.
   2 Овчаренко Анатолій Володимирович перший проректор, доктор філософії в галузі математики та статистики, доцент.
   3 Дінжос Роман Володимирович доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри фізики та математики.
   4 Кузнецова Олена Анатоліївна проректор із науково-педагогічної роботи, доктор філософії в галузі освіти, доцент.
   5 Даниленко Вікторія Леонідівна проректор із адміністративно-господарчої роботи.
   6 Мороз Тетяна Олександрівна декан факультету іноземної філології, доктор філософії в галузі освіти, доцент.
  7 Олексюк Олеся Миколаївна декан факультету педагогіки та психології, доктор філософії в галузі гуманітарних наук.
   8 Гуріна Олена Валентинівна декан механіко-математичного факультету, доктор економічних наук, доцент.
   9 Степанова Тетяна Михайлівна декан факультету дошкільної та початкової освіти, доктор педагогічних наук, професор.
   10 Вдовиченко Раїса Петрівна в.о.директора Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського», кандидат педагогічних наук, доцент.
   11 Гарбар Олександр Сергійович в.о. завідувача кафедри військової підготовки.
   12 Войчун Олена Вікторівна голова первинної профспілкової організації студентів університету.
   13 Горбуров Євген Григорович фахівець зі зв’язків із громадськістю та пресою Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.
   14 Джанова Вікторія Віталіївна фахівець відділу публічних закупівель.
   15 Желязкова Вікторія Валеріївна учений секретар, доктор філософії в галузі гуманітарних наук, доцент.
   16 Тогоєва Ганна Михайлівна головний бухгалтер університету.
   17 Полоскова Ірина Вікторівна начальник відділу кадрів.
   18 Січко Віктор Михайлович голова профкому університету, доктор філософії в галузі математики та статистики, доцент.
   19 Тельпиш Олена Анатоліївна директор бібліотеки університету.
   20 Трофимишина Ольга Степанівна керівник навчального відділу.
   21 Михальченко Наталія В’ячеславівна кандидат психологічних наук, доцент кафедри дошкільної педагогіки та інклюзивної освіти.
   22 Стріхар Оксана Іванівна відповідальний секретар приймальної комісії.
   23 Рєзнікова Людмила Віталіївна в.о. голови студентської ради університету.
   24 Поляков Роман Олександрович голова студентської ради гуртожитку університету № 2.

   
  Склад ректорату затверджено 15 січня 2020 року (наказ № 12) на підставі рішення вченої ради (протокол № 16 від 14.01.2020), внесено зміни відповідно до наказів № 301 від 28.08.2020, № 26 від 26.01.2021, № 107 від 24.03.2021, № 318 від 31.08.2021, № 346 від 20.09.2021.

 • План засідань ректорату на 2021-2022 н.р.

  План засідань ректорату на 2020-2021 н.р.