logo
Миколаївський національний
університет імені
В. О. Сухомлинського


838 ДЕНЬ ВІЙНИ


Ректорат

Положення про ректорат Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (нова редакція)
 • СКЛАД

  РЕКТОРАТУ

  МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

  № з/п Прізвище, ім’я та по батькові Посада, науковий ступінь, вчене звання
   1 Будак Валерій Дмитрович ректор, голова вченої ради, академік НАПН України, доктор технічних наук, професор.
   2 Овчаренко Анатолій Володимирович перший проректор, доктор філософії в галузі математики та статистики, доцент.
   3 Михальченко Наталія Вячеславівна проректор із науково-педагогічної роботи, доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук, доцент.
   4 Даниленко Вікторія Леонідівна проректор із адміністративно-господарчої роботи.
   5 Гуріна Олена Валентинівна декан механіко-математичного факультету, доктор економічних наук, доцент.
   6 Мороз Тетяна Олександрівна декан факультету іноземної філології, доктор філософії в галузі освіти, доцент.
   7 Олексюк Олеся Миколаївна декан факультету педагогіки та психології, доктор філософії в галузі гуманітарних наук.
   8 Степанова Тетяна Михайлівна декан факультету дошкільної та початкової освіти, доктор педагогічних наук, професор.
   9 Вдовиченко Раїса Петрівна в.о. директора Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж МНУ імені В. О. Сухомлинського», кандидат педагогічних наук, доцент.
   10 Атаманчук Юрій Миколайович завідувач кафедри дошкільної освіти, доктор педагогічних наук, професор.
   11 Войчун Олена Вікторівна голова первинної профспілкової організації студентів університету, доктор філософії в галузі освіти, старший викладач.
   12 Гарбар Олександр Сергійович в.о. завідувача кафедри військової підготовки, старший викладач.
   13 Горбуров Євген Григорович фахівець І категорії зі зв’язків із громадськістю та пресою відділу комунікації, доктор філософії, доцент.
   14 Дем’яненко Ольга Євгенівна в.о. завідувача кафедри іноземних мов, кандидат педагогічних наук, доцент.
   15 Джанова Вікторія Віталіївна фахівець І категорії відділу публічних закупівель.
   16 Дінжос Роман Володимирович завідувач кафедри фізики та математики, доктор технічних наук, професор.
   17 Єзіков Володимир Іванович завідувач кафедри хімії, доктор хімічних наук, професор.
   18 Єрмак Анастасія Андріївна здобувач вищої освіти, голова студентської ради університету.
   19 Желязкова Вікторія Валеріївна учений секретар, доктор філософії в галузі гуманітарних наук, доцент.
   20 Зосімов Вячеслав Валерійович завідувач кафедри комп’ютерних наук, доктор технічних наук, доцент.
   21 Лелека Віталій Миколайович в.о. завідувача кафедри фізичної культури та спорту, доктор філософії в галузі освіти, доцент.
   22 Ложенко Катерина Володимирівна здобувач вищої освіти факультету педагогічної та соціальної освіти.
   23 Мироненко Тетяна Платонівна в.о. завідувача кафедри англійської мови і літератури, доктор філософії в галузі освіти, доцент.
   24 Полоскова Ірина Вікторівна начальник відділу кадрів.
   25 Рєзнікова Людмила Віталіївна здобувач вищої освіти, заступник голови студентської ради університету.
   26 Рижева Надія Олександрівна завідувач кафедри історії. доктор історичних наук, професор.
   27 Рускуліс Лілія Володимирівна завідувач кафедри української мови і літератури, доктор педагогічних наук, доцент.
   28 Савінова Наталія Володимирівна завідувач кафедри спеціальної освіти доктор педагогічних наук, професор .
   29 Січко Віктор Михайлович голова первинної профспілкової організації, доктор філософії в галузі математики та статистики, доцент.
   30 Стріхар Оксана Іванівна в.о. завідувача кафедри музичного мистецтва, відповідальний секретар приймальної комісії, доктор педагогічних наук, доцент.
   31 Стройко Тетяна Володимирівна завідувач кафедри економіки, менеджменту та фінансів, доктор економічних наук, професор.
   32 Тельпиш Олена Анатоліївна директор бібліотеки.
   33 Тогоєва Ганна Михайлівна головний бухгалтер.
   34 Трофимишина Ольга Степанівна керівник навчального відділу.
   35 Хворостянюк Ілля Васильович здобувач вищої освіти, голова студентської ради факультету педагогіки та психології.
   36 Шевченко Володимир Володимирович в.о. завідувача кафедри психології, кандидат психологічних наук, доцент.
   37 Яблонський Андрій Іванович завідувач кафедри педагогіки, психології та інклюзивної освіти, доктор психологічних наук, доцент.
   38 Якименко Світлана Іванівна завідувач кафедри початкової освіти, доктор педагогічних наук, професор.

   
  Склад ректорату затверджено 15 січня 2020 року (наказ № 12) на підставі рішення вченої ради (протокол № 16 від 14.01.2020), внесено зміни відповідно до наказів № 301 від 28.08.2020, № 26 від 26.01.2021, № 107 від 24.03.2021, № 318 від 31.08.2021, № 346 від 20.09.2021.

 • План засідань ректорату на 2021-2022 н.р.

  План засідань ректорату на 2020-2021 н.р.