logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоРекторат

 • Положення про ректорат Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (нова редакція)

  СКЛАД

  РЕКТОРАТУ

  МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

  № з/п Прізвище, ім’я та по батькові Посада, науковий ступінь, вчене звання
   1 Будак Валерій Дмитрович ректор, голова вченої ради, академік НАПН України, доктор технічних наук, професор.
   2 Овчаренко Анатолій Володимирович перший проректор, доктор філософії в галузі математики та статистики, доцент.
   3 Дінжос Роман Володимирович доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри фізики та математики.
   4 Даниленко Вікторія Леонідівна проректор із адміністративно-господарчої роботи.
   5 Кузнецова Олена Анатоліївна проректор із науково-педагогічної роботи, доктор філософії в галузі освіти, доцент.
   6 Жигадло Геннадій Біславович декан факультету фізичної культури та спорту, доктор філософії в галузі освіти, доцент.
   7 Мороз Тетяна Олександрівна декан факультету іноземної філології, доктор філософії в галузі освіти, доцент.
   8 Олексюк Олеся Миколаївна декан факультету педагогіки та психології, доктор філософії в галузі гуманітарних наук.
   9 Гуріна Олена Валентинівна в.о. декана механіко-математичного факультету, доктор економічних наук, доцент.
   10 Степанова Тетяна Михайлівна декан факультету дошкільної та початкової освіти, доктор педагогічних наук, професор.
   11 Царенко Олена Олексіївна директор Коледжу Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук.
   12 Бахтін Анатолій Михайлович завідувач кафедри військової підготовки, доктор філософії в галузі гуманітарних наук, доцент.
   13 Бєлан Микола Миколайович начальник юридичного відділу.
   14 Войчун Олена Вікторівна голова первинної профспілкової організації студентів університету.
   15 Горбуров Євген Григорович фахівець зі зв’язків із громадськістю та пресою Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.
   16 Джанова Вікторія Віталіївна керівник відділу платних послуг.
   17 Желязкова Вікторія Валеріївна учений секретар, доктор філософії в галузі гуманітарних наук, доцент.
   18 Тогоєва Ганна Михайлівна головний бухгалтер університету.
   19 Полоскова Ірина Вікторівна начальник відділу кадрів.
   20 Січко Віктор Михайлович голова профкому університету, доктор філософії в галузі математики та статистики, доцент.
   21 Тельпиш Олена Анатоліївна директор бібліотеки університету.
   22 Трофимишина Ольга Степанівна керівник навчального відділу.
   23 Михальченко Наталія В’ячеславівна відповідальний секретар приймальної комісії.
   24 Кабаль Михайло Васильович голова студентської ради університету.
   25 Поляков Роман Олександрович голова студентської ради гуртожитку університету № 2.

   
  Склад ректорату затверджено 15 січня 2020 року (наказ № 12) на підставі рішення вченої ради (протокол № 16 від 14.01.2020 р.), внесено зміни відповідно до наказу № 301 від 28.08.2020.

 • ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАСІДАНЬ РЕКТОРАТУ УНІВЕРСИТЕТУ НА 2019-2020 Н. Р.

  10 ВЕРЕСНЯ 2019р.

  1. Затвердження плану національно-патріотичного (військово-патріотичного) виховання студентської молоді в Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського на 2019–2020 н. р.

  Доповідає: Олексюк О. Є., керівник Науково-дослідного центру військово-патріотичного виховання Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

  Готують: керівники навчальних структурних підрозділів.

  1. Затвердження плану урочистих заходів, присвячених відзначенню 101-ї річниці від дня народження В. О. Сухомлинського та 106-річчя від дня заснування університету.

  Доповідають: проректори університету.

  1. Різне.

  21 ЖОВТНЯ 2019р.

  1. Підготовка до акредитації освітніх програм та спеціальностей в 2020–2021 н. р.

  Готують: постійно діюча комісія з навчально-виховної та методичної роботи; постійно діюча комісія із забезпечення якості вищої освіти.

  1. Різне.

  11 ЛИСТОПАДА 2019р.

  1. Проєкт Правил прийому 2020 р. до університету та Коледжу Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

  Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії.

  1. Відповідність сайту університету показникам, що визначають рейтинг ЗВО.

  Готує: постійно діюча комісія з контрольно-моніторингової діяльності

  1. Різне.

  09 ГРУДНЯ 2019р.

  1. Діяльність навчальних структурних підрозділів університету по наданню освітніх послуг, понад обсяги, встановлені навчальними планами, для студентів денної форми навчання у 2019–2020 н. р.

  Доповідає: Джанова В. В., керівник відділу платних послуг.

  1. Різне.

  13 СІЧНЯ 2020 р.

  1. Про організацію навчального процесу у ІІ семестрі 2019–2020 н. р.

  Готує: постійно діюча комісія з навчально-виховної та методичної роботи

  1. Затвердження спеціальностей та спеціалізацій (освітніх програм), за якими здійснюватиметься набір студентів 2020 р.

  Готує: постійно діюча комісія з навчально-виховної та методичної роботи

  1. Різне.

  10 ЛЮТОГО 2020р.

  1. Про ефективність інноваційної діяльності і трансферу технологій науково-педагогічних працівників університету.

  Готує: постійно діюча комісія з наукової роботи та трансферу технологій

  1. Про систему підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету та її ефективність.

  Готує: постійно діюча комісія з наукової роботи та трансферу технологій

  1. Різне.

  10 БЕРЕЗНЯ 2020р.

  1. Проект штатного розпису в розрізі спеціальностей на 2019–2020 н. р.

  Готує: постійно діюча комісія з бюджетно-фінансової та господарської роботи

  1. Різне.

  13 КВІТНЯ 2020р.

  1. Стан підготовки навчальних структурних підрозділів до підсумкової атестації випускників університету.

  Доповідає: Кузнецова О. А., проректор із науково-педагогічної роботи.

  Готують: керівники навчальних структурних підрозділів; Трофимишина О. С., керівник навчального відділу.

  1. Різне.

  12 ТРАВНЯ 2020 р.

  1. Результати ректорських контрольних робіт.

  Готує: постійно діюча комісія з навчально-виховної та методичної роботи

  1. Стан підготовки СОТ «Моряна» для проходження навчальних занять, практик та спортивних зборів у 2020 р. та підготовка до літнього оздоровлення працівників та студентів університету.

  Доповідають: Січко В. М., Войчун О. В., Даниленко В. Л., проректор із адміністративно-господарчої роботи (посада?)

  Готують: Безсонов В. Д., голова студентської ради.

  1. Стан підготовки до видачі дипломів та додатків до них випускникам університету в червні 2020 р.

  Доповідає: Кузнецова О. А., проректор із науково-педагогічної роботи.

  Готують: Трофимишина О. С., керівник навчального відділу, керівники навчальних структурних підрозділів.

  1. Різне.

  09 ЧЕРВНЯ 2020 р.

  1. Формування вибіркової складової навчальних планів на 2020–2021 н. р. для студентів

  ІІ-ІV, VI курсів.

  Готують: постійно діюча комісія з навчально-виховної та методичної роботи; постійно діюча комісія із забезпечення якості вищої освіти

  1. Інформація щодо готовності навчальних структурних підрозділів до 2020–2021 н. р.

  Готує: постійно діюча комісія з навчально-виховної та методичної роботи

  1. Різне.