logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоРекторат

 • Положення про ректорат Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (нова редакція)

  СКЛАД

  РЕКТОРАТУ

  МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

  № п/п Прізвище, ім’я, по батькові Посада, науковий ступінь, вчене звання
  1. Будак Валерій Дмитрович ректор, голова вченої ради, академік НАПН України, доктор технічних наук, професор.
  2. Овчаренко Анатолій Володимирович перший проректор, доктор філософії в галузі математики та статистики, доцент.
  3. Василькова Наталя Іванівна проректор із науково-педагогічної роботи, доктор філософії в галузі освіти, доцент.
  4. Даниленко Вікторія Леонідівна проректор із адміністративно-господарчої роботи.
  5. Ситченко Анатолій Люціанович проректор із науково-педагогічної роботи, доктор педагогічних наук, професор.
  6. Бахтін Анатолій Михайлович завідувач кафедри військової підготовки, доктор філософії в галузі гуманітарних наук, доцент.
  7. Бєлан Микола Миколайович начальник юридичного відділу
  8. Господаренко Оксана Валеріївна декан історичного факультету, доктор філософії в галузі гуманітарних наук, доцент.
  9. Гузенко Світлана Валентинівна доцент кафедри української мови і літератури, доктор філософії в галузі гуманітарних наук, доцент.
  10. Дінжос Роман Володимирович декан механіко-математичного факультету, доктор технічних наук, доцент.
  11. Джанова Вікторія Віталіївна керівник відділу платних послуг
  12. Жигадло Геннадій Біславович декан факультету фізичної культури та спорту, доктор філософії в галузі освіти, доцент.
  13. Кіщак Іван Теодорович декан факультету економіки, доктор економічних наук, професор.
  14. Копитіна Ірина Володимирівна учений секретар, доктор філософії в галузі управління та адміністрування, доцент.
  15. Кузнецова Олена Анатоліївна декан факультету педагогіки та психології, доктор філософії в галузі освіти, доцент.
  16. Махровська Наталія Анатоліївна керівник Центру моніторингу якості освіти, доктор філософії в галузі математики та статистики.
  17. Мороз Тетяна Олександрівна декан факультету іноземної філології, доктор філософії в галузі освіти, доцент.
  18. Нікітіна Зінаїда Анатоліївна головний бухгалтер.
  19. Олексюк Олеся Миколаївна голова первинної профспілкової організації студентів, доктор філософії в галузі гуманітарних наук.
  20. Полоскова Ірина Вікторівна начальник відділу кадрів
  21. Січко Віктор Михайлович голова профкому, доктор філософії в галузі математики та статистики, доцент.
  22. Степанова Тетяна Михайлівна декан факультету дошкільної та початкової освіти, доктор педагогічних наук, професор.
  23. Тертична Катерина Павлівна студентка факультету економіки.
  24. Трофимишина Ольга Степанівна керівник навчального відділу.
  25. Царенко Олена Олексіївна директор Коледжу Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук.
  26. Чеботар Лариса Дмитрівна доктор філософії біологічних наук, доцент.

   

  Склад ректорату затверджений 24 вересня 2015 року наказ № 335 по Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського, зміни складу ректорату університету згідно з наказами від 24.11.2015 р. № 435, від 09.12.2015 р. № 461, від 22.03.2016 р. № 123, від 08.08.2016 р. № 336, від 13.09.2016 р. № 372; від 23.06.2017 р. № 212; від 08.09.2017 р. № 274; від 28.11.2017 р. № 382; від 13.02.2018 р. № 37; від 31.08.2018 р. № 281; від 05.09.2018 р. № 289; від 11.09.2018 р. № 303; від 25.09.2018 р. № 331; від 21.12.2018 р. № 469.

 • ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАСІДАНЬ РЕКТОРАТУ УНІВЕРСИТЕТУ НА 2018-2019 Н. Р.

  11 ВЕРЕСНЯ 2018 р.

  1. Планування національно-патріотичного (військово-патріотичного) виховання студентської молоді в Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського.

  Доповідає: Бахтін А. М., завідувач кафедри військової підготовки.

  Готують: керівники навчальних структурних підрозділів.

  1. Розпорядок урочистих заходів, присвячених відзначенню 100-ї річниці від дня народження В. О. Сухомлинського та 105-річчя від дня заснування університету.

  Доповідають: проректори університету.

  1. Різне.

  09 ЖОВТНЯ 2018 р.

  1. Ліцензування та акредитація освітніх програм та спеціальностей в 2018–2019 н. р.

  Готують: постійно діюча комісія з навчально-виховної та методичної роботи; постійно діюча комісія із забезпечення якості вищої освіти

  1. Досвід українських закладів освіти із внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

  Доповідають: проректори університету.

  1. Різне.

  13 ЛИСТОПАДА 2018 р.

  1. Проект Правил прийому 2019 р. до університету та Коледжу Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

  Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії.

  1. Відповідність сайту університету показникам, що визначають рейтинг ЗВО.

  Готує: постійно діюча комісія з контрольно-моніторингової діяльності

  1. Різне.

  11 ГРУДНЯ 2018 р.

  1. Діяльність навчальних структурних підрозділів університету по наданню освітніх послуг, понад обсяги, встановлені навчальними планами, для студентів денної форми навчання у 2018–2019 н. р.

  Доповідає: Джанова В. В., керівник відділу платних послуг.

  1. Різне.

  15 СІЧНЯ 2019 р.

  1. Про організацію навчального процесу у ІІ семестрі 2018–2019 н. р.

  Готує: постійно діюча комісія з навчально-виховної та методичної роботи

  1. Затвердження спеціальностей та спеціалізацій (освітніх програм), за якими здійснюватиметься набір студентів 2019 р.

  Готує: постійно діюча комісія з навчально-виховної та методичної роботи

  1. Різне.

  12 ЛЮТОГО 2019 р.

  1. Про ефективність інноваційної діяльності і трансферу технологій науково-педагогічних працівників університету.

  Готує: постійно діюча комісія з наукової роботи та трансферу технологій

  1. Про систему підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету та її ефективність.

  Готує: постійно діюча комісія з наукової роботи та трансферу технологій

  1. Різне.

  12 БЕРЕЗНЯ 2019 р.

  1. Проект штатного розпису в розрізі спеціальностей на 2019–2018 н. р.

  Готує: постійно діюча комісія з бюджетно-фінансової та господарської роботи

  1. Різне.

  09 КВІТНЯ 2019 р.

  1. Стан підготовки навчальних структурних підрозділів до підсумкової атестації випускників університету.

  Доповідає: Василькова Н. І. Готують: керівники навчальних структурних підрозділів; Трофимишина О. С. Відповідальний за підготовку питання: Василькова Н. І.

  1. Різне.

  14 ТРАВНЯ 2019 р.

  1. Результати ректорських контрольних робіт.

  Готує: постійно діюча комісія з навчально-виховної та методичної роботи

  1. Стан підготовки СОТ «Моряна» для проходження навчальних занять, практик та спортивних зборів у 2019 р. та підготовка до літнього оздоровлення працівників та студентів університету.

  Доповідають: Січко В. М., Олексюк О. М., Даниленко В. Л. Готують: Безсонов В. Д., Тертична К. П. Відповідальний за підготовку питання: Даниленко В. Л.

  1. Стан підготовки до видачі дипломів та додатків до них випускникам університету в червні 2019 р.

  Доповідає: Василькова Н. І. Готують: Трофимишина О. С., Вірозуб О. Д., керівники навчальних структурних підрозділів. Відповідальний за підготовку питання: Василькова Н. І.

  1. Різне.

  11 ЧЕРВНЯ 2019 р.

  1. Формування вибіркової складової навчальних планів на 2019–2020 н. р. для студентів ІІ-ІV, VI курсів.

  Готують: постійно діюча комісія з навчально-виховної та методичної роботи; постійно діюча комісія із забезпечення якості вищої освіти

  1. Інформація щодо готовності навчальних структурних підрозділів до 2019–2020 н. р.

  Готує: постійно діюча комісія з навчально-виховної та методичної роботи

  1. Різне.