logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоНаукове товариство студентів

 • Керівники наукового товариства студентів (НТС) структурних підрозділів

  МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

  Голова: Семенів Олена Геннадіївна
  Заступник: Велика Тетяна Анатоліївна

  ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

  Голова: Обримба Євгеній Васильович
  Заступник: Сантар Руслана Вячеславівна

  ФАКУЛЬТЕТ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

  Голова: Ямпольська Марина Ігорівна
  Заступник: Рахман Неля

  ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

  Голова: Романчук Наталія Олександрівна
  Заступник: Корнієнко Марія Михайлівна

  ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

  Голова: Єремеєва Аліна Михайлівна
  Заступник: Кишковська Олена Леонідівна

  ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

  Голова: Заверюха Валерія Олександрівна
  Заступник: Москаленко Анастасія Сергіївна

  ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ

  Голова: Скороход Ольга Олегівна
  Заступник: Шиманець Златослава Миколаївна

  КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

  Голова: Свистуха Дар’я Іванівна
  Заступник: Олійник Оксана Ігорівна

 • План роботи
  Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених
  на ІІ семестр 2018-2019 н.р.
  № п/п Вид роботи / Захід Термін виконання Відповідальні виконавці
  1 Організаційні збори Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених факультетів / кафедри 4 – 14 лютого 2019 р. Голови (координатори) РМВ, голови НТС
  2 Підведення підсумків І (університетського) етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2018-2019 н.р. Лютий 2019 р. Дінжос Р.В., декани факультетів, Гладенко В.М.
  3 Підготовка студентів до участі в підсумкових етапах Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка Лютий-березень 2019 р. Рускуліс Л.В., Корнієнко І.А., Родіонова І.Г., Баденкова В.М.
  4 Підготовка студентів до участі у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади та у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2018-2019 н.р. Березень 2019 р. Завідувачі кафедр, голови НТС факультетів / кафедри
  5 Підготовка до участі у IV Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Інформаційні технології в моделюванні» Березень 2019 р. Друзь Є.І., Гилко М.В., Мартиненко В.С., Кузьма К.Т.
  6 Обласний захід «Зліт юних краєзнавців з думою про рідний край» Березень 2019 р. Ніколаєнко Н.О.
  7 Науково-методичний семінар «Використання дозованих навантажень в експериментальних макроциклах спортсменів-одноборців» Березень 2019 р. Чумаченко О.Ю., члени НТС факультету фізичної культури та спорту
  8 Підготовка до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих учених «Дискурс у колі антропоцентричних наук (загальнолінгвістичні та прикладні аспекти)» Березень (28-29 березня) 2019 р. Викладачі кафедри загальної та прикладної лінгвістики, члени НТС факультету іноземної філології
  9 Підготовка до участі у студентській науково-практичній конференції «Новітні тенденції розвитку філологічної освіти в контексті інтеграції у європейський простір (в рамках роботи студентського наукового гуртка «Філолог») Березень-квітень 2019 р. Мироненок Т.П., Добровольська Л.С., Баркасі В.В., Чернега С.М., Щербакова О.Л.
  10 Участь в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади та ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт Березень-травень 2019 р. Завідувачі кафедр, наукові керівники
  11 Збори Товариства з обговорення та визначення плану заходів до відзначення Дня науки в МНУ імені В.О. Сухомлинського 8 – 17 квітня 2019 р. Голови (координатори) РМВ, голови НТС, члени Товариства
  12 Дебати «Молодь України в контексті модернізації та трансформації сучасної України» Квітень 2019 р. Ніколаєнко Н.О., члени НТС історичного факультету
  13 Підготовка та проведення ХVI Регіональної науково-практичної конференції «Молода наукова громада природознавців Миколаївщини» для студентів, аспірантів та молодих вчених Квітень (16-20 квітня) 2019 р. Пшиченко В.В., Кучер О.О.
  14 Підготовка та проведення  Всеукраїнської науково-практичної конференції «Наука. Студентство. Сучасність» Квітень-травень 2019 р. Олексюк О.Є., члени НТС
  15 Круглий стіл до Дня Науки в Україні. Підведення підсумків роботи студентського наукового гуртка «Філолог» за навчальний рік. Травень 2019 р. Мироненко Т.П.
  16 Підготовка до проекту «Молодіжна хвиля» в рамках науково-дослідної теми «Удосконалення природничо-математичної освіти в контексті Нової української школи» Травень 2019 р. Манькусь І.В., члени НТС механіко-математичного факультету
  17 Організація та проведення науково-популяризаційного заходу «Науковий пікнік» Травень 2019 р. Кучер О.О. Пшиченко В.В.; Члени НТС факультетів / кафедри
  18 Конкурс творчих та наукових робіт студентів «Україна в Європі, Європа в Україні очима молоді» Травень 2019 р. Буглай Н.М.
  19 Підготовка та проведення VIІ Всеукраїнської наукової конференції для молодих вчених «Історична юдаїка в молодіжному середовищі України» Травень (16 травня) 2019 р. Ласінська М.Ю., члени НТС історичного факультету
  20 Підготовка до участі у IX Міжнародному науково-практичному семінарі «Тенденції та перспективи формування професійної лексики». Травень (21 травня) 2019 р. Викладачі кафедри загальної та прикладної лінгвістики, члени НТС факультету іноземної філології
  21 Організація та проведення ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції  «Проблеми формування здорового способу життя у студентської молоді» Травень (24-25 травня) 2019 р. Гетманцев С.В., Заверюха В.О.; члени НТС факультету фізичної культури та спорту
  22 Студентський круглий стіл присвячений національно-визвольним змаганням 1917-1921 рр. Травень 2019 р. Ніколаєв І.Є., члени НТС історичного факультету
  23 Участь в регіональних, Всеукраїнських та Міжнародних конференціях Протягом року Члени Товариства
  24 Підготовка та публікація тез доповідей конференцій, наукових статей Протягом року Члени Товариства
  25 Розширене засідання НТС зі старостами студентських наукових гуртків та проблемних груп. Червень 2019 р. Єремеєва А.М., старости академічних груп факультету економіки
  26 Підведення підсумків роботи Товариства у 2018-2019 н.р. 17-21 червня 2019 р. Дінжос Р.В., Гладенко В.М., голови (координатори) РМВ, голови НТС
 • Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського