logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоНаукове товариство студентів

 • Керівництво
  Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених

   

  Голова наукового товариства університетуНефьодов Дмитро Валерійович (доктор історичних наук, доцент кафедри історії)
  Заступник головиЧумаченко Олександр Юрійович (кандидат біологічних наук, доцент кафедри спорту)
  СекретарІванова Тетяна Михайлівна (викладач кафедри спеціальної освіти)

   

  Голова Ради молодих вченихНефьодов Дмитро Валерійович (доктор історичних наук, доцент кафедри історії)
  Заступник голови РМВЧумаченко Олександр Юрійович (кандидат біологічних наук, доцент кафедри спорту)

   

  Голова Наукового товариства студентівОбримба Євген Васильович (історичний факультет)
  Заступник голови НТССантар Руслана Вячеславівна (історичний факультет)

   

  Координаційна рада
  Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених
  № п/п П.І.П. Посада
  1 Нефьодов Дмитро Валерійович Голова товариства, голова РМВ
  2 Чумаченко Олександр Юрійович Заступник голови товариства, заступник голови РМВ
  3 Іванова Тетяна Михайлівна Секретар товариства
  4 Обримба ЄвгенВасильович Голова НТС університету, голова НТС історичного факультету
  5 Сантар Руслана Вячеславівна Заступник голови НТС університету, заступник голови НТС історичного факультету
  6 Семенів Олена Геннадіївна Голова НТС механіко-математичного факультету
  7 Ямпольська Марина Ігорівна Голова НТС факультету дошкільної та початкової освіти
  8 Романчук Наталія Олександрівна Голова НТС факультету іноземної філології
  9 Єремеєва Аліна Михайлівна Голова НТС факультету економіки
  10 Заверюха Валерія Олександрівна Голова НТС факультету фізичної культури та спорту
  11 Скороход Ольга Олегівна Голова НТС факультету педагогіки та психології
  12 Свистуха Дар’я Іванівна Голова НТС кафедри української мови та літератури
 • План роботи
  Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених
  на ІІ семестр 2018-2019 н.р.
  № п/п Вид роботи / Захід Термін виконання Відповідальні виконавці
  1 Організаційні збори Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених факультетів / кафедри 4 – 14 лютого 2019 р. Голови (координатори) РМВ, голови НТС
  2 Підведення підсумків І (університетського) етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2018-2019 н.р. Лютий 2019 р. Дінжос Р.В., декани факультетів, Гладенко В.М.
  3 Підготовка студентів до участі в підсумкових етапах Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка Лютий-березень 2019 р. Рускуліс Л.В., Корнієнко І.А., Родіонова І.Г., Баденкова В.М.
  4 Підготовка студентів до участі у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади та у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2018-2019 н.р. Березень 2019 р. Завідувачі кафедр, голови НТС факультетів / кафедри
  5 Підготовка до участі у IV Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Інформаційні технології в моделюванні» Березень 2019 р. Друзь Є.І., Гилко М.В., Мартиненко В.С., Кузьма К.Т.
  6 Обласний захід «Зліт юних краєзнавців з думою про рідний край» Березень 2019 р. Ніколаєнко Н.О.
  7 Науково-методичний семінар «Використання дозованих навантажень в експериментальних макроциклах спортсменів-одноборців» Березень 2019 р. Чумаченко О.Ю., члени НТС факультету фізичної культури та спорту
  8 Підготовка до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих учених «Дискурс у колі антропоцентричних наук (загальнолінгвістичні та прикладні аспекти)» Березень (28-29 березня) 2019 р. Викладачі кафедри загальної та прикладної лінгвістики, члени НТС факультету іноземної філології
  9 Підготовка до участі у студентській науково-практичній конференції «Новітні тенденції розвитку філологічної освіти в контексті інтеграції у європейський простір (в рамках роботи студентського наукового гуртка «Філолог») Березень-квітень 2019 р. Мироненок Т.П., Добровольська Л.С., Баркасі В.В., Чернега С.М., Щербакова О.Л.
  10 Участь в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади та ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт Березень-травень 2019 р. Завідувачі кафедр, наукові керівники
  11 Збори Товариства з обговорення та визначення плану заходів до відзначення Дня науки в МНУ імені В.О. Сухомлинського 8 – 17 квітня 2019 р. Голови (координатори) РМВ, голови НТС, члени Товариства
  12 Дебати «Молодь України в контексті модернізації та трансформації сучасної України» Квітень 2019 р. Ніколаєнко Н.О., члени НТС історичного факультету
  13 Підготовка та проведення ХVI Регіональної науково-практичної конференції «Молода наукова громада природознавців Миколаївщини» для студентів, аспірантів та молодих вчених Квітень (16-20 квітня) 2019 р. Пшиченко В.В., Кучер О.О.
  14 Підготовка та проведення  Всеукраїнської науково-практичної конференції «Наука. Студентство. Сучасність» Квітень-травень 2019 р. Олексюк О.Є., члени НТС
  15 Круглий стіл до Дня Науки в Україні. Підведення підсумків роботи студентського наукового гуртка «Філолог» за навчальний рік. Травень 2019 р. Мироненко Т.П.
  16 Підготовка до проекту «Молодіжна хвиля» в рамках науково-дослідної теми «Удосконалення природничо-математичної освіти в контексті Нової української школи» Травень 2019 р. Манькусь І.В., члени НТС механіко-математичного факультету
  17 Організація та проведення науково-популяризаційного заходу «Науковий пікнік» Травень 2019 р. Кучер О.О. Пшиченко В.В.; Члени НТС факультетів / кафедри
  18 Конкурс творчих та наукових робіт студентів «Україна в Європі, Європа в Україні очима молоді» Травень 2019 р. Буглай Н.М.
  19 Підготовка та проведення VIІ Всеукраїнської наукової конференції для молодих вчених «Історична юдаїка в молодіжному середовищі України» Травень (16 травня) 2019 р. Ласінська М.Ю., члени НТС історичного факультету
  20 Підготовка до участі у IX Міжнародному науково-практичному семінарі «Тенденції та перспективи формування професійної лексики». Травень (21 травня) 2019 р. Викладачі кафедри загальної та прикладної лінгвістики, члени НТС факультету іноземної філології
  21 Організація та проведення ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції  «Проблеми формування здорового способу життя у студентської молоді» Травень (24-25 травня) 2019 р. Гетманцев С.В., Заверюха В.О.; члени НТС факультету фізичної культури та спорту
  22 Студентський круглий стіл присвячений національно-визвольним змаганням 1917-1921 рр. Травень 2019 р. Ніколаєв І.Є., члени НТС історичного факультету
  23 Участь в регіональних, Всеукраїнських та Міжнародних конференціях Протягом року Члени Товариства
  24 Підготовка та публікація тез доповідей конференцій, наукових статей Протягом року Члени Товариства
  25 Розширене засідання НТС зі старостами студентських наукових гуртків та проблемних груп. Червень 2019 р. Єремеєва А.М., старости академічних груп факультету економіки
  26 Підведення підсумків роботи Товариства у 2018-2019 н.р. 17-21 червня 2019 р. Дінжос Р.В., Гладенко В.М., голови (координатори) РМВ, голови НТС
 • Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського