logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоErasmus+ DocHUB

1

  • Розвиток потенціалу вищої освіти / KA2
  • Номер проекту: 8 574064-EPP-1-2016-1- LT-EPPKA2-CBHE-SP

Structuring cooperation in doctoral research, transferrable skills training, and academic writing instruction in Ukraine’s regions / DocHub


 КОНКУРСИ МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ERASMUS+

Еразмус+ – це програма Європейського Союзу на період 2014-2020 рр., що підтримує проекти, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту.

Компоненти програми:

Вища освіта

Всі напрями відкриті для України.

Головні цілі:

• Удосконалення навичок і здатності до працевлаштування студентів та сприяння конкурентоздатності європейської економіки

• Покращення якості викладання та навчання

• Виконання Стратегії модернізації вищої освіти в країнах-членах програми та розвиток потенціалу країн-партнерів

• Посилення міжнародного виміру у програмі ЕРАЗМУС+

• Підтримка Болонського процесу та діалогу щодо політики у стратегічних країнах-партнерах

Детальніше (PDF)


Інформація про отриманий грант

№ з/п Назва проекту/програми, донор, бенефіціар, риципієнт Завдання проекту Термін реалізації Бюджет проекту Стан виконання
у 2018 р.
1 Project Number: 8 574064-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP «Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма  на регіональному рівні України» /DocHub/

Номер Грантової Югоди – 2016-3092/001-001

 

 

– стимулювати подальше реформування і вдосконалення на національному рівні освітньо-наукових навчальних програм третього циклу освіти у відповідності до Болонських реформ через розробку та впровадження законодавчих змін і нормативних документів МОН України і відповідних процедур і регламентів підготовки аспірантів на рівні університетів;

– формування критичної маси дослідників для забезпечення освіти для здобувачів ступеня доктора філософії;

– створення п’яти міжінституційних дослідницьких  тематичних груп інтегрованих через спільне наукове керівництво здобувачами ступеня доктора філософії (PhD);

– створення п’яти міжінстутаційних докторських шкіл та провадження і організація наукової освіти;

– розробка і пілотне викладання курсів зі спеціальної фахової підготовки і загально-наукових компетенцій для третього рівня освіти у відповідності зі стандартами і кращими зразками Європейського союзу;

– створення інфраструктури для якісного викладання академічного письма англійською мовою.

15 жовтня 2016 – 14 жовтня 2019 – створення міжінстутаційної докторської школи та провадження і організація наукової освіти;

– обладнання лабораторіїї DocHub сучасною апаратурою (22842, 00 євро) ;

– придбання навчальної літератури  якісного викладання академічного письма англійською мовою (2021,00 євро (80562, 60 гр.));

– розробка та запровадження пілотного курсу «Advanced English for Academic Communication»- проведення серії семінарів для аспірантів з питань оформлення статей англійською мовою для видання у міжнародних журналах.

– Розподіл гранту про організацію бюджетної категорії проекту для Миколаївського національного університету ім.В.О.Сухомлинського становив 101 948,00 євро

(обладнання та підручники – 31 882,00 євро

Академічна мобільність професорсько-викладацького складу та аспірантів  – 37175,00 євро)

 
 

Результат імплементації Проекту в МНУ

  • створення міжінстутаційної докторської школи та провадження і організація наукової освіти;
  • обладнання лабораторіїї DocHub сучасною апаратурою (22842, 00 євро);
  • придбання навчальної літератури якісного викладання академічного письма англійською мовою (2021,00 євро (80562, 60 гр.));
  • розробка та запровадження пілотного курсу «Advanced English for Academic Communication»- проведення серії семінарів для аспірантів з питань оформлення статей англійською мовою для видання у міжнародних журналах.

2018-2019 р.р. розробка та впровадження нових курсів:

Дисципліни з навчання універсальних навичок

 
Дисципліна з політичних наук (для спеціальностей 052 Політологія)

  • Інструментарний вибір політичних кампаній – 4 семестр, 3 ECTS (переглянути PDF).

 
Дисципліни з академічної англійської мови

  • Англійська мова для наукової комунікації – 1, 2 семестри, 6 ECTS (переглянути PDF);
  • Академічна писемна англійська мова – 2,3 семестри, 6 ECTS (переглянути PDF).