logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоНаукові та технічні досягнення

 • Перелік публікацій науково-педагогічних працівників

  Інформація про наукову та науково-технічну діяльність вищого навчального закладу або наукової установи за 2016 рік

  Інформація про наукову та науково-технічну діяльність закладу вищої освіти за 2017 рік

  Інформація про наукову та науково-технічну діяльність закладу вищої освіти за 2018 рік

  Інформація про наукову та науково-технічну діяльність закладу вищої освіти за 2019 рік

 • Назва конкурсу

  Тема

  Керівник

  Конкурсний відбір проектів наукових досліджень і розробок за рахунок коштів державного бюджету на 2018 р.

  «Застосування чисельно-аналітичних підходів при розв’язанні задач термо-магнітопружності в геометрично-нелінійній постановці»

  Академік НАПН, доктор технічних наук, професор Будак В.Д.

  «Комплексне дослідження археологічних пам’яток  Нижнього Побужжя ІІІ тис. до н. е. – ХV ст. (пам’яткоохоронний аспект)»

  Доктор історичних наук, професор

  Рижева Н.О.

  дослідження «Вплив геометрії та розмірів наповнювачів на структуру та теплофізичні властивості полімерних нанокомпозитних систем»

  Кандидат фізико-математичних наук, доцент

  Дінжос Р.В.

  Конкурсний відбір у 2017 році проектів наукових досліджень і розробок проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених за рахунок коштів державного бюджету

  «Розробка та дослідження поліфункціональних матеріалів на основі полімерних композицій з наночастинками неорганічного походження»

  Кандидат технічних наук Пасічник М.В.

  Конкурсний відбір проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу

  «Розвиток інфраструктури регіональної системи інклюзивної освіти у Миколаївської області на період до 2020 року»

  Доктор економічних наук, доцент

  Криленко В.І.

  «Старожитності Миколаївщини: стежками минулого»

  Старший викладач

  Горбенко К.В.

   

  «Управління змінами на  підприємствах в умовах міжнародних інтеграційних процесів»

  Доктор економічних наук, доцент

  Назарова Л. В.

  «Забезпечення доступу вищих навчальних закладів і наукових установ, що знаходяться у сфері управління МОН, до електронних наукових баз даних»

  Заявка на доступ до бази Scopus;

  заявка на доступ до бази  Web of Science