logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоВідділ ліцензування та акредитації

 • ВІДДІЛ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЇ

  Створений з метою координування дій з підготовки, організації, супроводу та проведення ліцензування і акредитації напрямів підготовки (спеціальностей) та університета в цілому, а також для вивчення та узагальнення досвіду ВНЗ України з відкриття нових (перспективних) напрямів підготовки (спеціальностей) в університеті.

  Основні завдання відділу:

  • забезпечення своєчасного оформлення ліцензій і сертифікатів, переоформлення у разі закінчення їх терміну дії;
  • надання інформаційно-консультативної та практичної допомоги структурним підрозділам університету у підготовці документів щодо відкриття та ліцензування нових напрямів підготовки (спеціальностей);
  • контроль за дотриманням ліцензованих обсягів підготовки фахівців в університеті;
  • здійснення супроводу ліцензійних та акредитаційних справ напрямів підготовки (спеціальностей) університету у Міністерстві освіти і науки України, Державну акредитаційну комісію;
  • вивчення змін у нормативно-правовій базі з питань ліцензування і акредитації, узагальнення отриманої інформації та інформування структурних підрозділів університету;
  • аналіз, узагальнення та статистична обробка інформації щодо відповідності стану забезпечення спеціальностей акредитаційним вимогам;
  • забезпечення зберігання матеріалів з ліцензійної та акредитаційної експертизи напрямів підготовки (спеціальностей) університету;
  • вивчення та узагальнення досвіду вищих закладів освіти України по відкриттю нових (перспективних) спеціальностей;
  • подання керівництву університету оперативної інформації для прийняття рішень в питаннях ліцензування та акредитації;
  • формування та підтримка позитивного іміджу Університету;

  Адреса відділу: вул. Нікольська, 24, головний корпус, ауд. 01.128.

   

  КЕРІВНИК ВІДДІЛУ

  1

  Данік

  Наталія Вадимівна

  Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, помічник декана факультету економіки з виховної роботи.

  Трудова діяльність:

  Після закінчення у 2001 році економічного факультету Миколаївської державної аграрної академії за спеціальністю «Менеджмент організацій», отримала  освітньо-кваліфікаційний рівень магістра економіста, вступила до аспірантури.

  У 2004 році закінчила захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Миколаївського державного аграрного університету і отримала диплом кандидата економічних наук.

  З 2004 р. по 2010 р. працювала на посаді доцента кафедри фінансів Миколаївського державного аграрного університету.

  З вересня 2010 р. по цей час працює в Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського на посаді доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування.

  У 2013 році присвоєно вчене звання доцента.

  З вересня 2012 р. працює керівником відділу ліцензування та акредитації.

  Автор 55 наукових праць, з них 4 навчальних посібників з грифом МОН України.

  Заміжня, виховує доньку. Даша навчається у 5 класі Академії дитячої творчості м. Миколаєва.

  E-mail: danik.natasha@mail.ru

   

  ФАХІВЕЦЬ ВІДДІЛУ

  2

  Онопрієнко

  Ольга Сергіївна

  Народилася в с. Ісайки, Богуславського району, Київської області.

  Здобуває економічну освіту в МНУ ім. В.О. Сухомлинського за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування з 2013 року.

  Має наукові публікації, є старостою групи 479, відмінник навчання, активно займається громадською діяльністю на факультеті.

  Отримала сертифікат про проходження стажування в Центрі біржових технологій.

  З 2016 року і по цей час працює фахівцем відділу відділу ліцензування та акредитації.

  E-mail: onoprienko.1995@gmail.com

 • Інформаційні матеріали та рекомендації щодо акредитації МНУ ім. В.О. Сухомлинського

  Кадрові вимоги відповідно до Ліцензійних умов, затверджених Постановою КМУ № 1187 від 30.12.15 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»

  Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти. Постанова КМУ № 1187 від 30.12.15 року

  Положення про відділ ліцензування та акредитації МНУ ім. В.О. Сухомлинського

  Посадова інструкція керівника відділу ліцензування та акредитації

 • Звіт про роботу відділу ліцензування та акредитації МНУ ім. В.О. Сухомлинського за 2015-2016 н.р.


  План роботи

  відділу ліцензування та акредитації

  Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського

  на 2016-2017 н. р.

  № п/п Дата Вид роботи Відповідальні
  1 Постійно протягом навчального року Підготовка та оновлення пакету документів на ліцензування та акредитацію нових напрямів і спеціальностей спільно з деканатами факультетів та завідувачами кафедр Данік Н.В.

  Онопрієнко О.С.

  2 Вивчення причин, що викликають погіршення ліцензійних та акредитаційних показників Данік Н.В.

  Онопрієнко О.С.

  3 Аналіз інформації про діяльність університету на предмет виконання ліцензійних та акредитаційних показників Данік Н.В.

  Онопрієнко О.С.

  4 Вивчення нововведень у законодавстві України та досвіду вітчизняних і зарубіжних методик проведення акредитації та ліцензування Данік Н.В.

  Онопрієнко О.С.

  5 Участь у роботі зі створення методичних посібників і рекомендацій у частині ліцензування й акредитації освітніх програм Данік Н.В.

  Онопрієнко О.С.

  6 Систематизація, обробка та підготовка даних для складання звіту про роботу відділу Данік Н.В.

  Онопрієнко О.С.

  7 Виконання документів, завдань та доручень керівництва Данік Н.В.

  Онопрієнко О.С.

 • Изображение 001
  Изображение 002
  Изображение 003
  Изображение 004
  Изображение 005
  Изображение 006
  Изображение 007
  Изображение 008
  Изображение 009
  Изображение 010
  Изображение 011
  Изображение 012
  Изображение 013
  Изображение 014
  Изображение 015
  Изображение 016
  Изображение 017
  Изображение 018
  Изображение 019
  Изображение 020
  Изображение 021
  Изображение 022
  Изображение 023
  Изображение 024
  Изображение 025
  Изображение 026
  Изображение 027
  Изображение 028
  Изображение 029
  Изображение 030
  Изображение 031Изображение 033Изображение 032Изображение