logo
Миколаївський національний
університет імені
В. О. Сухомлинського


714 ДЕНЬ ВІЙНИ


Напрями наукової діяльності

Наукові дослідження в університеті виконуються за науковими напрямами, затвердженими постановою  Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. №652:

 • Гуманітарні науки та мистецтво
 • Суспільні науки
 • Математичні науки та природничі  науки


 

Тематика наукових досліджень на 2022 рік:

 • Історична освіта в умовах створення інноваційного освітнього середовища
 • Етнокультурні та міжнародні зв’язки населення Степового Побужжя у домодерний та ранньомодерний час
 • Мова, література, переклад: актуальні проблеми художнього та галузевого перекладу та методика їх викладання
 • Теоретико-технологічні засади імплементації моделі SIOP у викладання іноземних мов та перекладу
 • Інноваційно-освітній простір ЗВО як умова успішної самореалізації студентів – майбутніх учителів початкових класів
 • Формування предметних компетентностей учнів на концептуальних засадах Нової української школи (засобами уроків української мови і літератури)
 • Технологія дистанційного навчання фахових дисциплін професійної підготовки  вчителів  музичного мистецтва
 • Теоретико-методичні засади  формування  професійно-педагогічної культури в майбутніх  фахівців  дошкільної  освіти в  умовах  ЗВО
 • Розвиток напрямків STEM-освіти в інноваційних освітніх середовищах
 • Формування медіа компетентності студентів у процесі вивчення англійської  мови
 • Освіта ХХІ століття: теорія і практика в контексті гуманізму Василя Сухомлинського
 • Розвиток творчого потенціалу демократичних лідерів сучасного українського суспільства
 • Управління національними соціально-економічними системами: міжрегіональні асиметрії
 • Зв’язок структури і теплофізичних властивостей полімерних нанокомпозиційних матеріалів
 • Спостереження оптичних транзієнтів та дослідження механізмів виникнення довгих гамма-спалахів
 • Першопринципні підходи у вивченні фазових переходів у твердих тілах
 • Інтелектуальний пошук та обробка даних в мережі Інтернет
 • Геометричне моделювання перехідних кривих залізничних колій
 • Високоенергетичний синтез багатофункціональних наноструктурованих матеріалів на основі Ti, Al, Сu та С
 • Застосування екологічних підходів до оцінки стану навколишнього середовища та біоти Північного Причорномор’я
 • Оптимізація тренувального процесу спортсменів з силового фітнесу на етапі попередньо-базової підготовки