logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоВчена рада університету

 •  СКЛАД

  ВЧЕНОЇ РАДИ

  МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

   

  № з/п Прізвище, ім’я та по батькові Посада, науковий ступінь, вчене звання
   1 Будак Валерій Дмитрович ректор, голова вченої ради, академік НАПН України, доктор технічних наук, професор.
   2 Криленко Володимир Ігорович перший проректор, доктор економічних наук, професор.
   3 Василькова Наталя Іванівна проректор із науково-педагогічної роботи, доктор філософії в галузі освіти, доцент.
   4 Даниленко Вікторія Леонідівна проректор із адміністративно-господарчої роботи.
   5 Ситченко Анатолій Люціанович проректор із науково-педагогічної роботи, доктор педагогічних наук, професор.
   6 Бахтін Анатолій Михайлович завідувач кафедри військової підготовки, доктор філософії в галузі гуманітарних наук, доцент.
   7 Гузенко Світлана Валентинівна декан філологічного факультету, доктор філософії в галузі гуманітарних наук, доцент.
   8 Жигадло Геннадій Біславович декан факультету фізичної культури та спорту, доктор філософії в галузі освіти, доцент.
   9 Кіщак Іван Теодорович декан факультету економіки, доктор економічних наук, професор.
   10 Кузнецова Олена Анатоліївна декан факультету педагогіки та психології, доктор філософії в галузі освіти, доцент.
   11 Мороз Тетяна Олександрівна декан факультету іноземної філології, доктор філософії в галузі освіти, доцент.
   12 Овчаренко Анатолій Володимирович декан механіко-математичного факультету, доктор філософії в галузі математики та статистики, доцент.
   13 Орловський Віктор Кузьмич директор Коледжу Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук
   14 Степанова Тетяна Михайлівна декан факультету дошкільної та початкової освіти, доктор педагогічних наук, професор.
   15 Чеботар Лариса Дмитрівна декан біологічного факультету, доктор філософії біологічних наук, доцент.
   16 Шитюк Микола Миколайович керівник інституту історії, політології та права, доктор історичних наук, професор.
   17 Коч Наталя Володимирівна завідувач кафедри загальної та прикладної лінгвістики, доктор філологічних наук, професор.
   18 Литвиненко Ірина Сергіївна доцент кафедри психології, доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук, доцент.
   19 Наконечний Ігор Володимирович завідувач кафедри біології, доктор біологічних наук, професор.
   20 Рижева Надія Олександрівна завідувач кафедри історії та археології, доктор історичних наук, професор.
   21 Поздєєв Валерій Олександрович завідувач кафедри комп’ютерних наук та прикладної математики, доктор фізико-математичних наук, професор.
   22 Копитіна Ірина Володимирівна учений секретар, доктор філософії в галузі управління та адміністрування, доцент.
   23 Олексюк Олеся Миколаївна голова первинної профспілкової організації студентів, доктор філософії в галузі гуманітарних наук.
   24 Полоскова Ірина Вікторівна начальник відділу кадрів.
   25 Нікітіна Зінаїда Анатоліївна головний бухгалтер університету.
   26 Тертична Катерина Павлівна голова студентської ради університету.
   27 Сімоненко Наталя Євгенівна директор наукової бібліотеки університету.
   28 Січко Віктор Михайлович голова профкому, доктор філософії в галузі математики та статистики, доцент.
   29 Трофимишина Ольга Степанівна керівник навчального відділу.
   30 Папкова Маргарита Максимівна студентка філологічного факультету.
   31 Чернявська Дар’я Юріївна студентка факультету іноземної філології.
   32 Кудрявцев Андрій Валерійович студент механіко-математичного факультету.

  Вчена рада затверджена 4 вересня 2012 року наказ № 215 Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, зміни складу вченої ради університету згідно з наказами від 29.10.2013 р. № 241, від 08.04.2014 р. № 107, від 10.02.2015 р. № 57, від 26.06.2015 р. № 235, від 24.09.2015 р. № 336,від 24.11.2015 р. № 434, від 09.12.2015 р. № 460, від 22.03.2016 р. № 122, від 01.08.2016 р. № 325, від 08.08.2016 р. № 335, від 31.08.2016 р. № 356, від 29.11.2016 р. № 513, від 25.01.2017 р. № 29, від 23.06.2017 р. № 211.

   

 • ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ НА 2017-2018 Н. Р.

  (затверджений рішенням конференції трудового колективу Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського від 30.08.2017 р. (протокол № 4) та вченої ради університету від 30.08.2017 р. (протокол № 30)

  26 ВЕРЕСНЯ 2017 Р.

  1. Нові пріоритетні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності університету на 2017-2018 н. р.

  Доповідає: Овчаренко А. В. Готує комісія в складі: Наконечний І. В.; члени комісії: Степанова Т. М., Нікітіна З. А., Олексюк О. М., Пересунько М. В., Полоскова І. В., Рубан-Задольська З. М., Кошара Ю. М., Лазаренко І. В., керівники структурних підрозділів. Відповідальний за підготовку питання: Ситченко А. Л.

  2. Різне.

  29 ВЕРЕСНЯ  2017 Р.       урочисте засідання вченої ради

  1. Вшанування 99-ї річниці від дня народження В. О. Сухомлинського та 104-річчя від дня заснування університету.

  Доповідає: Будак В. Д. Готує комісія в такому складі: Ситченко А. Л., Василькова Н. І. Даниленко В. Л., Степанова Т. М. та інші. Відповідальний за підготовку питання: Ситченко А. Л., Даниленко В. Л.

  24 ЖОВТНЯ 2017 Р.

  1. Міжнародне співробітництво та академічна мобільність викладачів і студентів університету.

  Доповідає: Мороз Т. О. Готує комісія в складі: Мороз Т. О.; члени комісії: Овчаренко А. В., Штепа О. В., Тертична К. П. Відповідальний за підготовку питання: Ситченко А. Л.

  2. Про роботу аспірантури і докторантури: підсумки прийому та перспективи підготовки докторів філософії в галузях, докторів наук.

  Доповідає: Степанова Т. М. Готує комісія в складі: Степанова Т. М., члени комісії: Шитюк М. М., Наконечний І. В., Мороз Т. О., наукові керівники / консультанти; Рубан-Задольська З. М.

  Відповідальний за підготовку питання: Ситченко А. Л.

  3. Результати ліцензування та акредитації у 2016–2017 н. р. і завдання на 2017-2018 н. р.

  Доповідає: Овчаренко А. В. Готує комісія в складі: Овчаренко А. В.; члени комісії: Данік Н. В., Шапошникова Ю. Г., Рижева Н. О. Відповідальний за підготовку питання: Василькова Н. І.

  4. Різне.

  28 ЛИСТОПАДА 2017 Р.

  1. Затвердження напрямів проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності університету на 2018 р.

  Доповідає: Коч Н. В. Готує комісія в складі: Коч Н. В.; члени комісії: Поздєєв В. О., Пересунько М. В., Лазаренко І. В. Відповідальний за підготовку питання: Ситченко А. Л.

  2. Про Правила прийому до МНУ імені В. О. Сухомлинського та Коледжу в 2018 році.

  Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії.

  3. Різне.

  26 ГРУДНЯ 2017 Р.

  1. Ефективність діяльності спеціалізованих вчених рад університету.

  Доповідає: Рижева Н. О. Готує комісія в складі: Рижева Н. О., члени комісії: Степанова Т. М., Шитюк М. М., вчені секретарі спеціалізованих вчених рад: Трифонова О. С., Пархоменко В. А.,               Рубан-Задольська З. М. Відповідальний за підготовку питання: Ситченко А. Л.

  2. Виконання рішень вченої ради університету за І семестр 2017–2018 н. р.

  Доповідає: Криленко В. І. Готують: Булгакова Т. В., Копитіна І. В.

  3. Різне.

  23 СІЧНЯ 2018 Р.

  1. Затвердження звіту фінансової та господарчої діяльності університету за 2017 р. і схвалення кошторису на 2018 рік.

  Доповідає: Кіщак І. Т. Готує: Нікітіна З. А. Відповідальний за підготовку питання: Даниленко В. Л.

  2.  Діяльність студентського самоврядування університету: недоліки, перспективи.

  Доповідає: Олексюк О. М. Готує комісія в складі: Олексюк О. М., члени комісії: Тертична К. П., Січко В. М. Відповідальний за підготовку питання: Криленко В. І.

  3. Різне

  27 ЛЮТОГО 2018 Р.

  1. Затвердження плану роботи університету у сферах наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності на 2018 р.

  Доповідає: Наконечний І. В. Готує комісія в складі: Криленко В. І.; члени комісії: Бахтін А. М., Шитюк М. М., Кузнецова О. А., керівники наукових тем; Лазаренко І. В. Відповідальний за підготовку питання: Ситченко А. Л.

  2. Поліпшення якості вищої освіти в університеті за результатами зимової екзаменаційної сесії.

  Доповідає: Махровська Н. А. Готують: керівники навчальних структурних підрозділів. Відповідальний за підготовку питання: Василькова Н. І.

  3. Різне.

  27 БЕРЕЗНЯ 2018 Р.

  1. Визначення/затвердження/планування видів навчальної, наукової, методичної, організаційно-виховної роботи науково-педагогічних працівників на  2018–2019 н. р.

  Доповідає: Криленко В. І. Готують: керівники навчальних структурних підрозділів; Ситченко А. Л., Василькова Н. І., Трофимишина О. С., Бундюченко Т. В. Відповідальний за підготовку питання: Василькова Н. І., Ситченко А. Л.

  2. Затвердження підготовлених у відповідності до методичних рекомендацій навчальних планів спеціальностей на 2018-2019 н. р.

  Доповідає: Василькова Н. І. Готують: керівники навчальних структурних підрозділів, Бундюченко Т. В. Відповідальний за підготовку питання: Василькова Н. І.

  3. Затвердження кошторису витрат студентської ради університету на 2018 рік.

  Доповідає: Тертична К. П. Готують: Нікітіна З. А., Даниленко В. Л., члени студентської ради університету. Відповідальний за підготовку питання: Криленко В. І.

  4. Різне.

  24 КВІТНЯ 2018 Р.

  1. Організація навчального процесу в 2018 – 2019 н. р.

  Доповідає: Трофимишина О. С. Готують: керівники навчальних структурних підрозділів. Відповідальні: Криленко В. І., Василькова Н. І., Ситченко А. Л.

  2. Різне.

  22 ТРАВНЯ 2018 Р.

  1. Ефективність підготовки докторів філософії в галузях, докторів наук.

  Доповідає: Степанова Т. М. Готує комісія в складі: Степанова Т. М., члени комісії: Шитюк М. М., Наконечний І. В., Мороз Т. О., наукові керівники / консультанти; Рубан-Задольська З. М. Відповідальний: Ситченко А. Л.

  2. Різне

  26 ЧЕРВНЯ 2018 Р.

  1. Затвердження звітів керівників навчальних структурних підрозділів про науково-педагогічну діяльність факультету/інституту в 2017-2018 н. р.

  Доповідають: керівники навчальних структурних підрозділів. Готують: члени кадрової комісії університету. Відповідальний за підготовку питання: Криленко В. І.

  2. Результати роботи із забезпечення якості вищої освіти в університеті та напрями поліпшення якості вищої освіти в університеті за результатами літньої екзаменаційної сесії.

  Доповідає: Махровська Н. А. Готують: керівники навчальних структурних підрозділів. Відповідальний за підготовку питання: Василькова Н. І.

  3. Виконання рішень вченої ради університету за ІІ семестр 2017–2018 н. р.

  Доповідає: Криленко В. І.

  4. Різне

   

 • РІШЕННЯ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ (08 вересня 2017 року, протокол № 1)

  РІШЕННЯ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ (26 вересня 2017 року, протокол № 2)

  РІШЕННЯ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ (29 вересня 2017 року, протокол № 3)

  РІШЕННЯ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ (31 жовтня 2017 року, протокол № 5)

  РІШЕННЯ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ (07 листопада 2017 року, протокол № 6)

  РІШЕННЯ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ (21 листопада 2017 року, протокол № 7)

  РІШЕННЯ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ (28 листопада 2017 року, протокол № 8)

  ПРОЕКТ рішення вченої ради Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського про порядок розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань на засіданні вченої ради Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського щодо присвоєння вчених звань професора та доцента

 • Рішення вченої ради від 17.11.2015
  Рішення вченої ради від 30.11.2015
  Рішення вченої ради від 26.01.2016
  Рішення ВР про затвердження «Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка та додатку до диплома про вищу освіту (DIPLOMA SUPPLEMENT) у Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського»
  Рішення ВР про затвердження «Положення про визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського»
  Рішення ВР про зразка документа про освіту та додатків до них
 • Положення про Вчену раду Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського
  Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук
 • Порядок розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань на засіданні вченої ради Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського щодо присвоєння вчених звань професора та доцента
  Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. № 656 «Деякі питання реалізації статті 54 Закону України «Про вищу освіту»
  Наказ Міністерства освіти України від 14.01.2016 р. № 13 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам»
  Наказ Міністерства освіти України від 14.01.2016 р. № 13 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам» із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 174 від 06.02.2017