logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоРада молодих вчених

 • Правління
  Ради молодих вчених Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського

  1. Голова РМВ МНУ імені В.О. Сухомлинського

  Парнак С. Ю. викладач кафедри міжнародної економіки

  svetlanayuriivna@ukr.net

   

  2. Вчений секретар РМВ МНУ імені В.О. Сухомлинського

  Голова РМВ філологічного факультету

  Мікрюкова Катерина Олександрівна

  Викладач кафедри філології (прикладної лінгвістики)

   

  3. Заступник голови РМВ з організаційних питань

  Голова РМВ факультету іноземної філології

  Чернегa С. М.

  Доктор філософії в галузі гуманітарних наук, старший викладач кафедри англійської мови і літератури .

  snfelix07@gmail.com

   

  4. Заступник голови РМВ з міжнародної співпраці

  Голова РМВ факультету педагогіки та психології

  Іванова Тетяна Михайлівна

  Старший викладач кафедри корекційної освіти

   

  5. Голова РМВ факультету дошкільної та початкової освіти

  В.о. доцента кафедри початкової освіти Казанжи О. В.

  kazanzhy_a@ukr.net

   

  6. Голова РМВ факультету економіки

  Парнак С. Ю. викладач кафедри міжнародної економіки

  svetlanayuriivna@ukr.net

   

  7. Голова РМВ інституту історії, політології та права

  к. істор. н., старший викладач Маринченко Г. М.

 • ПЛАН РОБОТИ

  Ради молодих учених Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського

  на 2016 – 2017 н. р.

  Вид роботи Терміни виконання
  1. Засідання РМВ МНУ імені В.О. Сухомлинського кожен останній четвер місяця
  2. Оновлення сторінки РМВ на сайті mnu.mk.ua один раз в семестрабопо мірі необхідності
  3. Конференція РМВ.Організація роботи РМУ на 2016-2017 н. р.

  1. Затвердження складу РМВ. Обрання членів активу та секретаря.
  2. Обговорення та затвердження плану роботи РМВ на 2016-2017 н. р.
  3. Оновлення банку даних про молодих науковців МНУ імені В. О. Сухомлинського
  4. Розподіл обов’язків серед членів РМУ
  22.09.2016 р.
  4. Семінар-практикум по формуванню навичок підрахунку індексу Гірша 27.10.2016 р.
  5. Про премію НАН України молодим ученим та студентам вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи
  6. Обмін досвідом щодо організації науково-дослідної роботи молодих вчених з колегами інших структурних підрозділів МНУ імені В.О. Сухомлинського 24.11.2016 р.
  7. Консультативна та практична допомога в організації роботи студентів у складі наукових об’єднань, створених на кафедрах університету
  8. Про подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених 22.12.2016 р.
  9. Організувати збір і поширення інформації про фонди, які здійснюють грантову підтримку молодих наукових кадрів.
  10. Про Премію Кабінету Міністрів України 26.01.2017 р.
  11. Про стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених
  12. Повідомлення членам РМУ інформації про обласний конкурс робіт молодих вчених Миколаївської області 23.02.2017 р.
  13. Про подання претендентів та їх робіт на присудження Премії Верховної ради України для молодих учених
  14. Про подання праць на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки
  15. Про подання претендентів на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених
  16. Спільне засідання НТС з Радою молодих учених МНУ імені В. О. Сухомлинського 23.03.2017 р.
  17. Про Міжнародний конкурс дослідницьких проектів студентів та аспірантів «Майбутня Україна 2030»
  18. Семінар-навчання молодих учених та аспірантів МНУ з питань можливостей публікацій наукових праць у журналах, що входять до наукометричних баз «Scopus», «РИНЦ», «WebofScience» та ін. 27.04.2017 р.
  19. Про подання праць на призначення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених
  20. Звіт молодих аспірантів та здобувачів університету про стан підготовки до захисту дисертаційних досліджень
  21. Про стипендію Президента України аспірантам 25.05.2017 р.
  Про проведення конкурсного відбору проектів наукових робіт і науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених за рахунок коштів державного бюджету на 2017 рік
  22. Про подання претендентів на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених
  23. Про надання претендентів та їх робіт на присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України
  24. Конференція РМВ. Підсумки роботи РМВ у 2016-2017 н. р. Порядок денний:

  1. Звіт голови РМВ.
  2. Підведення підсумків роботи РМВ за навчальний рік.
  3. Звіт аспірантів та докторантів.
  4. Укладання перспективного плану на поточний

  навчальний рік.

  22.06.2017 р.
  25. Інформування молодих вчених про можливість участі у наукових заходах, що плануються у ВНЗ та наукових установах України та за кордоном протягом року
  26. Участь в організації науково-практичних конференцій та інших наукових заходах, що проводяться на базі МНУ імені В. О. Сухомлинського протягом року
  27. Організація (спільно з відділом міжнародних зв’язків та виставкової діяльності) участі молодих науковців МНУ імені В. О. Сухомлинського у міжнародних грантах та конкурсах для молодих вчених, підготовка документів супроводу протягом року
  28. Налагодження творчих зв’язків з об’єднаннями молодих вчених вищих навчальних закладів України протягом року
  29. Керівництво діяльністю студентськими науковими гуртками протягом року
  30. Моніторинг житлово-побутових умов проживання аспірантів та молодих вчених МНУ імені В. О. Сухомлинського протягом року
  31. Участь у роботі регіональних, Всеукраїнських, Міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах протягом року
  32. Інформування членів РМВ та колектив університету про:- терміни проведення та умови участі в регіональних, Всеукраїнських, Міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах;- гранти й міжнародні проекти для молодих вчених України;- вимоги до складання вступних екзаменів до аспірантури та кандидатського мінімуму;- вимоги проходження стажування для молодих вчених, можливості проходження стажування за кордоном. протягом року
  33. Висвітлення результатів науково-дослідної роботи молодих вчених університету на сайті mnu.mk.ua протягом року
 • Положення про Раду молодих вчених Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського
  Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського