logo
Миколаївський національний
університет імені
В. О. Сухомлинського


789 ДЕНЬ ВІЙНИ


Антикорупційна програма

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НА ТЕМУ: Формування антикорупційної стійкості в українському суспільстві


Реалізація антикорупційної політики в Миколаївському національному університеті
імені В. О. Сухомлинського спрямована на:

▪️ забезпечення процесу духовного формування та антикорупційної стійкості суб’єктів, що беруть участь в освітньому процесі Університету;

▪️ дотримання працівниками Університету вимог антикорупційного законодавства;

▪️ попередження виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів серед колективу Університету.


КОНТАКТИ

👮🏻 ЯРОШЕНКО ВІРА МИКОЛАЇВНА – Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції МНУ імені В.О.Сухомлинського.

📬 Електронна пошта: mnuprotikorupcia@gmail.com


🗂️ Антикорупційна програма Університету 2022-2024 роки

🗂️ Завдання та заходи виконання Антикорупційної програми Університету 2022-2024 роки

🗂️ Про затвердження «Положення про Уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в МНУ імені В. О. Сухомлинського» і призначення уповноваженої особи у 2022 р.

🗂️ Посадова інструкція Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського 2022 р.

🗂️ Звіт Уповноваженої особи із запобігання і виявлення корупції про стан виконання Антикорупційної програми на 2022-2024 р, Завдань і заходів щодо запобігання і протидії корупції у в МНУ імені В. О. Сухомлинського у 2022 році

🗂️ Наказ щодо ознайомлення працівників Університету з оновленими Методичними рекомендаціями з дотримання антикорупційного законодавства 2022 р.

🗂️ Узагальнений звіт Уповноваженої особи щодо ознайомлення працівників Університету з оновленими Методичними рекомендаціями з дотримання антикорупційного законодавства 2022 р.

🗂️ Положення про порядок запобігання та врегулювання потенційного та реального конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського 2023 р. (зі змінами та доповненнями)


ДОКУМЕНТИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УНІВЕРСИТЕТУ 2015-2021 рр.

АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

📄 Закон України «Про запобігання корупції»

📄 Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2021-2025 роки»

📄 Наказ НАЗК 28.12.2021 р «Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками»

📄 Закон України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни»