logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоПОЛОЖЕННЯ

Положення про структурні підрозділи університету

Положення про організацію освітнього навчального процесу

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

Положення про структурні підрозділи університету

Положення про архівний підрозділ

Положення про експертну комісію

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про визначення системи та процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Положення про порядок переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення

Положення про організацію виробничої практики студентів

Положення про незалежні комплексні тести для перевірки сформованості професійних компетентностей студентів

Положення про службові відрядження в межах України та за кордон працівників та осіб, які навчаються в Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського

Положення про навчальні видання

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників у Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського

Положення про присвоєння почесного звання «Почесний професор Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського» (Нова редакція)

Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором у Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського та Коледжі Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського

Зміни та доповнення до Порядку обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників

Порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського

Положення про факультети/інститут

Положення про відділ міжнародних зв’язків та академічної мобільності

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

Положення про аспірантуру та докторантуру

Положення про Центр тестування Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського

Положення про організацію і проведення комп’ютерного тестування студентів на базі Центру тестування Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського

Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук + Додаток

Положення про адміністративно-господарчу частину Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (нова редакція)

Положення про надання платних послуг у Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського

Положення про штаб з питань цивільного захисту

Положення про збірник наукових праць «Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського»

Положення про проведення кубкових змагань серед викладачів і співробітників університету у І кварталі 2017 р., присвячених відзначенню Дня захисника України

Про затвердження Положення про навчально-науковий інститут (зі змінами та доповненнями)

Положення про порядок організації та проведення наукових заходів

Положення про редакційно-видавничий відділ

Положення про затвердження кодексів академічної доброчесності науково-педагогічних працівників та академічної доброчесності студентів Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (Додаток №1, додаток №2)

Про затвердження Положення про наукову раду Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (Додаток №1)

Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання і стажування до Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського у 2017 році

Положення про наукове товариство студентів