logo
Миколаївський національний
університет імені
В. О. Сухомлинського


789 ДЕНЬ ВІЙНИ


Реєстр нормативної бази

Наказ № 349 «Про формування вибіркової складової навчальних планів на 2021–2022 навчальний рік для здобувачів вищої освіти I, V курсів (вступ 2021 р.), І курсі третього освітньо-наукового рівня доктора філософії»
Положення про проведення викладацько-дослідницької практики здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії
Наказ про затвердження «Положення про асистентську практику здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського»
Положення про стоянку автомобілів на території кафедри військової підготовки
Положення про порядок замовлення, виготовлення, видачі, обліку документів про вищу освіту, додатків до дипломів європейського зразка та дублікатів документів про вищу освіту
Положення про кваліфікаційні роботи у Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського (нова редакція)
Положення про затвердження Положення про порядок запобігання та врегулювання потенційного та реального конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (зі змінами та доповненнями)