logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоПОЛОЖЕННЯ

Наказ про затвердження положень Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського
Положення науково-дослідної лабораторії Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського «Археології та домодерної історії Півдня України»
Положення науково-дослідної лабораторії Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського «Фізики та біохімії композиційних матеріалів»
Положення про дистанційне навчання в Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського
Тимчасовий порядок організації і проведення літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 навчального року та державної атестації здобувачів із використанням дистанційних технологій навчання у МНУ імені В.О. Сухомлинського в умовах карантину
Положення про формальну та інформальну освіту учасників освітнього процесу Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського
Положення про робочу програму навчальної дисципліни у Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського
Положення про освітні програми у Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського
Положення про рейтингову оцінку діяльності науково-педагогічних працівників Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського
Положення про користування гуртожитками Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського
Положення про затвердження Положень з питань охорони праці

Положення про ректорат Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (нова редакція)
Положення про структурні підрозділи університету
Положення про відділ кадрів Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського
Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії
Положення про архівний підрозділ
Положення про експертну комісію
Положення про організацію освітнього процесу
Положення про визначення системи та процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
Положення про порядок переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення
Положення про організацію виробничої практики студентів (Бази практики на 2017-2018 н.р. )
Положення про незалежні комплексні тести для перевірки сформованості професійних компетентностей студентів
Положення про службові відрядження в межах України та за кордон працівників та осіб, які навчаються в Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського
Положення про навчальні видання
Інструкція з діловодства в Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського
Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників у Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського
Наказ про затвердження змін до Положення про підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних і науково-педагогічних працівників Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (від 01.03.2018)
Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників МНУ імені В.О.Сухомлинського
Положення про присвоєння почесного звання «Почесний професор Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського» (Нова редакція)
Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором у Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського та Коледжі Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
Положення про факультети/інститут
Положення про відділ міжнародних зв’язків та академічної мобільності
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність
Положення про аспірантуру та докторантуру
Положення про Центр тестування Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
Положення про організацію і проведення комп’ютерного тестування студентів на базі Центру тестування Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук + Додаток
Положення про адміністративно-господарчу частину Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (нова редакція)
Положення про надання платних послуг у Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського
Положення про штаб з питань цивільного захисту
Положення про збірник наукових праць «Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського»
Положення про проведення кубкових змагань серед викладачів і співробітників університету у І кварталі 2017 р., присвячених відзначенню Дня захисника України
Про затвердження Положення про навчально-науковий інститут (зі змінами та доповненнями)
Положення про порядок організації та проведення наукових заходів
Положення про редакційно-видавничий відділ
Положення про академічну доброчесність здобувачів освіти та етикету академічних взаємовідносин у Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (оновлений варіант) + (Архів)
Про затвердження Положення про наукову раду Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
Зміни та доповнення до Положення про наукову раду Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання і стажування до Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського у 2017 році
Положення про первинну профспілкову організацію
Положення про організацію самостійної роботи студентів
Положення про юридичний відділ
Положення про організацію і проведення комп’ютерного тестування студентів на базі Центру тестування Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського (нова редакція)
Положення про уповноважену особу з питань запобігання корупції
Положення про встановлення та надання працівникам Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського доплат за науковий ступінь та вчене звання
Правила конкурсного відбору громадян України, які бажають проходити навчання за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки МНУ імені В. О. Сухомлинського
Положення про впровадження результатів наукових досліджень у виробництво і навчальний процес
Положення про конкурс робіт молодих учених МНУ імені В. О. Сухомлинського
Положення про Приймальну комісію Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського у 2018 році
Положення про Відбіркову комісію Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського у 2018 році
Положення про Предметну екзаменаційну комісію Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського у 2018 році
Положення про Фахову атестаційну комісію Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського у 2018 році
Положення про Апеляційну комісію Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського у 2018 році
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ «Порядок розроблення та оформлення посадових інструкцій співробітників університету»
Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
Положення про кафедру фізики та математики Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
Положення про кафедру історії Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ «Податкова знижка на навчання»
Тимчасовий порядок розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань на засіданні вченої ради Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського щодо присвоєння вчених звань професора та доцента
Наказ про внесення змін та доповнень до Положення про навчальні видання МНУ імені В. О. Сухомлинського, затвердженого наказом від 07.12.2016 No530
Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час навчання та відвідування Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
Інструкція користувача, відповідального за автоматизовані системи
Інструкція користувача інформаційної системи персональних даних
Положення про надання відпусток працівникам МНУ імені В. О. Сухомлинського
Порядок оформлення та видачі довідок у Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського
Положення про облік робочого часу працівників Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
Наказ у додаток та на часткову зміну наказу від 12.09.2018 No 311 «Про облік робочого часу»
Наказ у додаток та часткову зміну наказу від 13.06.2016 р. No 273
Положення про навчально-методичне забезпечення спеціальностей Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
Положення про надання платних послуг Науковою бібліотекою Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
Положення про проведення атестації працівників МНУ імені В. О. Сухомлинського
Положення про Науково-дослідний центр розвитку ідей Василя Сухомлинського
Про затвердження Порядку формування Плану роботи університету в сферах наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
Положення про відділ із підготовки до вступу
Про затвердження Порядку користування готельним блоком в гуртожитку університету та вартості проживання в ньому
Положення про Книгу Пошани Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського
Положення про фаховий інноваційний проект
Порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського + Наказ №403
Положення про Науково-дослідний центр військово-патріотичного виховання Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського
Положення про добровільну пожежну дружину + Наказ №91
Наказ №142 про запровадження нових форм документів
Положення про комісію із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності + Наказ №151
Положення про Наглядову раду Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
Положення про Інституційний репозитарій Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського