logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоРеєстр нормативної бази

Наказ № 349 «Про формування вибіркової складової навчальних планів на 2021–2022 навчальний рік для здобувачів вищої освіти I, V курсів (вступ 2021 р.), І курсі третього освітньо-наукового рівня доктора філософії»
Положення про проведення викладацько-дослідницької практики здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії
Наказ про затвердження «Положення про асистентську практику здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського»
Положення про стоянку автомобілів на території кафедри військової підготовки