logo
Миколаївський національний
університет імені
В. О. Сухомлинського


789 ДЕНЬ ВІЙНИ


Структура університету

Факультети:

– Філологічний факультет

– Природничий факультет

– Педагогічний факультет

– Фаховий коледж МНУ імені В.О.Сухомлинського

– Кафедра військової підготовки

Відділ правового забезпечення

Центр забезпечення якості освіти:

– Центр забезпечення якості освіти

– Відділ ліцензування та акредитації

– Навчальний відділ:

   – Служба координації навчально-методичної роботи

   – Служба оперативного планування навчального процесу

   – Сектор дистанційної форми навчання

   – Сектор ЄДЕБО

– Центр працевлаштування та зав’язків з виробництвом

Центр по роботі з персоналом:

– Відділ кадрів

– Служба з підвищення кваліфікації

– Служба з обліку робочого часу та об’єму виконаної роботи

Відділ міжнародних зв’язків та академічної мобільності

Відділ з підготовки до вступу до ЗВО та ЗНО

Бухгалтерська служба

Планово-фінансовий відділ

Відділ внутрішнього аудиту

Відділ публічних закупівель

Відділ охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту

Відділ додаткової освіти та платних послуг

Службу захисту інформації

Відділ комунікації:

– Служба сайту

– Редакція газети

– Музей

Відділ контролю та діловодства:

– Сектор контролю

– Сектор діловодства

– Архів

Центр розвитку творчості та лідерств:

– Центр психологічної служби

– Творчий центр «Естетика»

Науково-дослідна частина:

– Науково-дослідний центр військово-патріотичного виховання

– Науково-дослідний центр розвитку ідей Василя Сухомлинського

Студентське містечко

Центр інформаційного забезпечення:

– Наукова бібліотека, http://library.mdu.edu.ua/

Антикорупційна програма

Гуртожитки

Профком викладачів і співробітників

Відділ післядипломної педагогічної освіти

Профком студентів

Рада ветеранів