logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоКонтакти

Повна назва Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Адреса вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв, 54030
Електронна пошта office@mdu.edu.ua
Приймальня ректора (0512) 37-88-38
Канцелярія тел./факс (0512) 37-88-15
Приймальна комісія (0512) 76-89-99
Сайт http://mdu.edu.ua

 

Карта міста:

Карта

КЕРІВНИЙ СКЛАД
Ректор Будак Валерій Дмитрович 37-88-38 (роб.)

37-88-15 (факс)

Проректор із науково-педагогічної роботи Ситченко Анатолій Люціанович 37-88-23
Проректор із науково-педагогічної роботи Василькова Наталя Іванівна 37-88-21
Проректор із адміністративно-господарчої роботи Даниленко Вікторія Леонідівна 37-89-28
Начальник відділу кадрів Полоскова Ірина Вікторівна 37-88-35
Начальник юридичного відділу Бєлан Микола Миколайович 37-88-43
Головний бухгалтер Нікітіна Зінаїда Анатоліївна 37-88-11
Керівник навчального відділу Трофимишина Ольга Степанівна 37-88-27
Керівник навчально-методичного відділу Бундюченко Тетяна Вікторівна 37-88-20
Учений секретар Копитіна Ірина Володимирівна
Завідувач канцелярії Булгакова Тетяна Владиславівна 37-88-15
ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ауд. 01.301)
Деканат Декан Гузенко Світлана Валентинівна

Заступник декана Мхитарян Ольга Дмитрівна

37-88-32
Кафедра української мови і літератури Завідувач Філатова Оксана Степанівна
Кафедра загальної та прикладної лінгвістики Завідувач Коч Наталя Володимирівна 37-88-24
Кафедра гуманітарних наук В.о. завідувача Гінкевич Оксана Валентинівна 37-88-24
МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ауд. 02.315)
Деканат Декан Овчаренко Анатолій Володимирович

Заступник декана Дінжос Роман Володимирович

37-88-12
Кафедра фізики та математики Завідувач Мольченко Леонід Васильович 37-88-16
Кафедра комп’ютерної інженерії Завідувач Устенко Сергій Анатолійович 37-88-09
Кафедра комп’ютерних наук та прикладної математики Завідувач Поздєєв Валерій Олександрович
ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ (ауд. 04.121)
Деканат Декан Жигадло Геннадій Біславович

Заступник декана Борецька Наталія Олександрівна

37-88-03

37-88-22

Кафедра спорту Завідувач Тупєєв Юлай Вільович
Кафедра теорії та методики фізичної культури Завідувач Литвиненко Ольга Михайлівна
Кафедра військової підготовки Завідувач Бахтін Анатолій Михайлович 24-70-55

24-40-65

24-20-73

24-70-66 (черговий)

Прохідна 37-88-22
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ПОЛІТОЛОГІЇ ТА ПРАВА (ауд. 01.325)
Дирекція Керівник Шитюк Микола Миколайович

Заступник керівника Морозан Олена Олександрівна

37-88-29
Кафедра історії Завідувач Ніколаєв Ігор Євгенович
Кафедра політології Завідувач Ніколаєнко Наталя Олександрівна
Кафедра історії, етнології та археології Т.в.о. завідувача Господаренко Оксана Валеріївна
Кафедра філософії Завідувач Полянська Вікторія Іванівна
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ (ауд. 01.501)
Деканат Декан Мороз Тетяна Олександрівна

Заступник декана Васіна Ірина Василівна

37-88-07
Кафедра англійської мови і літератури Завідувач Тузков Сергій Олександрович 37-88-19
Кафедра німецької мови і літератури Завідувач Майстренко Мирослава Іллівна 37-88-19
Кафедра іноземних мов Завідувач Дем’яненко Ольга Євгенівна 37-88-04
Кафедра перекладу Завідувач Солодка Анжеліка Костянтинівна 59-07-89
ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ (ауд. 02.411)
Деканат Декан Кузнецова Олена Анатоліївна

Заступник декана Білюк Олена Геннадіївна

37-88-06
Кафедра психології Завідувач Савенкова Ірина Іванівна
Кафедра спеціальної освіти Завідувач Савінова Наталія Володимирівна
Кафедра соціальної роботи Завідувач Букач Микола Миколайович 37-89-33
Кафедра музичного мистецтва Завідувач Стріхар Оксана Іванівна 76-89-75
ФАКУЛЬТЕТ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ (01.404)
Деканат Декан Степанова Тетяна Михайлівна

Заступник декана Курчатова Анжеліка Віталіївна

37-89-53
Кафедра дошкільної освіти Завідувач Трифонова Олена Сергіївна
Кафедра початкової освіти Завідувач Якименко Світлана Іванівна 37-89-26
Кафедра педагогіки та дитячої психології Завідувач Хайруддінов Мухіддін Айіддінович
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ (ауд. 02.114)
Деканат Декан Кіщак Іван Теодорович

Заступник декана Слюсаренко Андрій Вікторович

76-76-21
Кафедра міжнародних економічних відносин та економіки Завідувач Стройко Тетяна Володимирівна
Кафедра обліку та оподаткування Завідувач Бурова Тетяна Андріївна 76-76-69
Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності Завідувач Назарова Людмила Володимирівна
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування Завідувач Корнєва Наталія Олександрівна 76-76-69
БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ауд. 11.202)
Деканат Декан Чеботар Лариса Дмитрівна

Заступник декана Ларичева Олена Миколаївна

76-98-22
Кафедра лабораторної діагностики Завідувач Черно Валерій Степанович 76-99-53; 50-03-83
Кафедра хімії та біохімії Завідувач Ющишина Ганна Миколаївна 76-99-52
Кафедра біології Завідувач Наконечний Ігор Володимирович 76-98-24; 76-99-49
КОЛЕДЖ (ауд. 11.216)
Дирекція Директор Орловський Віктор Кузьмич тел.: 76-99-50;факс: 76-9826
Заступник директора з навчальної роботи Царенко Олена Олексіївна 76-98-26
Заступник директора з виховної роботи Мельниченко Юлія Миколаївна 76-98-29
Завідувач відділення Божко Надія ВалеріївнаМоргун Анна Володимирівна 76-98-23
Провідний фахівець навчальної частини коледжу Горбатко Наталя Петрівна 76-98-29
Викладацька 76-98-29
Фельдшер Яхонтова Валентина Миколаївна 76-98-27
БУХГАЛТЕРІЯ (ауд. 02.102)
Головний бухгалтер Нікітіна Зінаїда Анатоліїна 37-88-11
Заступник головного бухгалтера по планово-економічній роботі Гальчук Зінаїда Дмитрівна 37-88-11
Заступник головного бухгалтера Камінська Марина Павлівна 37-88-11
Заступник головного бухгалтера по контролю Михайлова Олена Вікторівна 37-88-11
БУХГАЛТЕРІЯ КОЛЕДЖУ (ауд. 02.100)
Провідний фахівець Кіщак Марія Іллівна 76-76-20
ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВІДДІЛ (ауд. 02.100)
Економіст (провідний фахівець) Тарасова Тетяна Іванівна 76-76-20
Економіст (провідний фахівець) Фролова Тетяна Федорівна 76-76-20
МАТЕРІАЛЬНИЙ ВІДДІЛ (ауд. 02.108)
Бухгалтер (провідний фахівець) Гордієнко Ольга Олександрівна 37-88-17
Бухгалтер (провідний фахівець) Смаглі Тетяна Анатоліївна 37-88-17
Бухгалтер по розрахункам з гуртожитками (провідний фахівець) Крикун Тетяна Анатоліївна 76-76-20
РОЗРАХУНКОВИЙ ВІДДІЛ (ауд. 02.104)
Бухгалтер (провідний фахівець) Вербицька Наталія Андріївна 37-88-17
Бухгалтер (провідний фахівець) Трофименко Тетяна Анатоліївна 37-88-17
Бухгалтер (провідний фахівець) Семененко Любов Олексіївна 37-88-17
Бухгалтер (провідний фахівець) Федоріщева Наталія Йосипівна 37-88-17
ВІДДІЛ ПЛАТНОГО НАВЧАННЯ (ауд. 02.106)
Бухгалтер (провідний фахівець) Шличек Любов Іванівна 37-82-23
Бухгалтер (провідний фахівець) Єльшова Олена Семенівна 37-82-23
Бухгалтер (фахівець ІІ категорії) Тільна Оксана Вікторівна 37-82-23
Палітурник Денисова Зінаїда Федорівна 37-82-23
СТИПЕНДІАЛЬНИЙ ВІДДІЛ (ауд. 02.108)
Бухгалтер (провідний фахівець) Хлопчик Тетяна Михайлівна 37-88-17
Бухгалтер (провідний фахівець) Шкляр Алла Анатоліївна 37-88-17
Бухгалтер (провідний фахівець) Сторчак Анна Дмитрівна 37-88-17
АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРЧА ЧАСТИНА (01.119)
Головний інженер Кокарева Зоя Валеріївна 37-88-42
Головний енергетик Каратай Володимир Дмитрович 37-88-42
Інженер Гвозденко Галина Миколаївна 37-88-42
Інженер Горбунова Олена Вікторівна 37-88-42
Інженер по експлуатації будівель та споруд Панич Борис Миколайович 37-88-42
Уповноважена особа для організації та проведення процедур закупівлі Семенова Галина Володимирівна 37-88-43
Начальник штабу ЦЗ Попелишко Олег Миколайович 37-42-97
Завідувач господарства Портна Наталія Миколаївна 37-88-43
Провідний фахівець по роботі зі студентами в гуртожитках Андрушкевич Юлія Михайлівна 37-88-43
Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення Петриченко Ольга Леонідівна 37-88-41
Начальник відділу охорони праці Андрєєва Тетяна Петрівна 37-88-41
Завідуюча складом Красноноженко Наталя Йосипівна 37-88-41
Комендант навчального корпусу № 1 Оришака Зінаїда Миколаївна 37-88-41
Комендант навчального корпусу № 2 Мельницька Катерина Михайлівна 76-76-68
Комендант навчальних корпусів № 4, 10 Новицька Тетяна Іванівна 37-88-22
Комендант навчального корпусу № 5 Грибанов Володимир Миколайович 24-70-66
Комендант навчального корпусу № 6 Азнабаєва Олена Володимирівна 24-02-56
Комендант навчального корпусу № 11 Ринкова Ірина Леонідівна 76-99-54
Комендант навчального корпусу № 12 Шевчук Валентин Сергійович 76-99-48
Комендант гуртожитку № 1 Жуковська Людмила Євгенівна 37-89-37
Комендант гуртожитку № 2 Донець Ліля Петрівна 24-02-12
Комендант гуртожитку № 3 Текало Валентина Сергіївна 24-50-84
ТЕЛЕФОНИ УНІВЕРСИТЕТУ
Відділ міжнародних зв’язків та академічної мобільності Штепа Олена Валентинівна 37-88-36
Відділ з підготовки до вступу у ВНЗ громадян України Шапошникова Юлія Геннадіївна 37-88-44
Відділ ліцензування та акредитації Данік Наталія Вадимівна 76-76-67
Відділ додаткових освітніх послуг Джанова Вікторія Віталіївна 37-88-04
Відділ інформаційно-технічного забезпечення Чернецький Василь Ігорович 37-88-37
ЄДЕБО 37-88-27
Науковий відділ 37-88-28
Редакційний відділ
Профком співробітників університету Січко Віктор Михайлович 37-89-33
Первинна профспілкова організація студентів Олексюк Олеся Миколаївна 37-88-25
Наукова бібліотека Мельник Наталя Євгенівна 37-88-10
Обсерваторія 37-89-70
Рада ветеранів Грицай Юрій Олександрович 37-88-29
Творчий центр «Естетика» 37-88-09
Керівник практик Шваюк Ірина Василівна 37-88-36
Архіваріус Ялимова Луїза Ренатівна 37-88-22
Центр моніторингу якості освіти Махровська Наталя Анатоліївна
Керівник центру тестування Умрихін Ігор Миколайович
Провідний фахівець із медичного обслуговування Бєдіна Алла Олексіївна 37-88-22
Приймальна комісія 76-89-99
Редактор сайту та газети університету Левенець Ксенія Олегівна