logo
Миколаївський національний
університет імені
В. О. Сухомлинського


714 ДЕНЬ ВІЙНИ


Підвищення кваліфікації працівників

     Згідно з наказом №519 «Про навчання за програмою підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників» від 15.12.2021 в Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського у період з 12 по 27 січня 2022 року під керівництвом проректора з науково-педагогічної роботи О. А. Кузнецової проходили навчально-методичні семінари. З темами семінарів та висвітленими питаннями можна ознайомитися за посиланнями:

     Розпочалося внутрішнє підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників університету

     Продовжується навчання за програмами підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників університету

     Семінар «Академічна доброчесність як фактор забезпечення якості вищої освіти»

     Семінар «Підвищення якості освітніх програм – удосконалення механізму проведення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм»

     Семінар «Сучасні підходи до роботи з особами з особливими освітніми потребами»

     Семінар «Розробка та впровадження в освітній процес силабусів – методика розробки»

     Навчання відбулось з метою професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників. В результаті кропіткої праці викладачі отримали сертифікати про проходження навчання за програмами підвищення кваліфікації.

Авраменко К.Б.

Айзікова Л.В.

Атамчук Ю.М.

Баркарь У.Я.

Баркасі В.В.

Бреславська Г.Б.

Войчун О.В.

Волошина-Сідей В.В.

Глубоченко К.О.

Данік Н.В.

Дармасюк В.М.

Добровольська Л.С.

Єфименко Т.М.

Каленюк С.О.

Кордюк О.М.

Корнєва Н.О.

Куриленко Т.В.

Курчатова А.В.

Лелека В.М.

Лісовська Т.А.

Махровський В.М.

Мироненко Т.П.

Мотильнікова В.С.

Нікофорчук С.С.

Олексюк О.Є.

Пархоменко О.Ю.

Подгорна А.О.

Поживатенко В.В.

Рехтета О.М.

Родіонова І.Г.

Рудь І.Ю.

Рускуліс Л.В.

Садова Г.Ю.

Ситченко А.Л.

Стройко Т.В.

Тесленко С.О.

Трифонова О.С.

Філімонова Т.В.

Шапочка К.А.

Щербакова О.Л.

Якименко С.І.