logo
Миколаївський національний
університет імені
В. О. Сухомлинського


740 ДЕНЬ ВІЙНИ


DocHUB

Partnership agreement (PDF)
Додаткова угода 1 (PDF)
Додаткова угода 2 (PDF)
Додаткова угода 3 (PDF)

 

Загальна інформація про проект


Інформація про отриманий грант

№ з/п Назва проекту/програми, донор, бенефіціар, риципієнт Завдання проекту Термін реалізації Бюджет проекту Стан виконання
у 2018 р.
1 Project Number: 8 574064-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP «Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма  на регіональному рівні України» /DocHub/

Номер Грантової Югоди – 2016-3092/001-001

 

 

– стимулювати подальше реформування і вдосконалення на національному рівні освітньо-наукових навчальних програм третього циклу освіти у відповідності до Болонських реформ через розробку та впровадження законодавчих змін і нормативних документів МОН України і відповідних процедур і регламентів підготовки аспірантів на рівні університетів;

– формування критичної маси дослідників для забезпечення освіти для здобувачів ступеня доктора філософії;

– створення п’яти міжінституційних дослідницьких  тематичних груп інтегрованих через спільне наукове керівництво здобувачами ступеня доктора філософії (PhD);

– створення п’яти міжінстутаційних докторських шкіл та провадження і організація наукової освіти;

– розробка і пілотне викладання курсів зі спеціальної фахової підготовки і загально-наукових компетенцій для третього рівня освіти у відповідності зі стандартами і кращими зразками Європейського союзу;

– створення інфраструктури для якісного викладання академічного письма англійською мовою.

15 жовтня 2016 – 14 жовтня 2019 – створення міжінстутаційної докторської школи та провадження і організація наукової освіти;

– обладнання лабораторіїї DocHub сучасною апаратурою (22842, 00 євро) ;

– придбання навчальної літератури  якісного викладання академічного письма англійською мовою (2021,00 євро (80562, 60 гр.));

– розробка та запровадження пілотного курсу «Advanced English for Academic Communication»- проведення серії семінарів для аспірантів з питань оформлення статей англійською мовою для видання у міжнародних журналах.

– Розподіл гранту про організацію бюджетної категорії проекту для Миколаївського національного університету ім.В.О.Сухомлинського становив 101 948,00 євро

(обладнання та підручники – 31 882,00 євро

Академічна мобільність професорсько-викладацького складу та аспірантів  – 37175,00 євро)

 

Результат імплементації Проекту в МНУ

 

 

2018-2019 р.р. розробка та впровадження нових курсів:

 

Дисципліни з навчання універсальних навичок

 
Дисципліна з політичних наук (для спеціальностей 052 Політологія)

  • Інструментарний вибір політичних кампаній – 4 семестр, 3 ECTS (переглянути PDF).

 
Дисципліни з академічної англійської мови

  • Англійська мова для наукової комунікації – 1, 2 семестри, 6 ECTS (переглянути PDF);
  • Академічна писемна англійська мова – 2,3 семестри, 6 ECTS (переглянути PDF).

 

Витяг з протоколу засідання вченої ради історичного факультету (PDF)

Зустріч партнерів проєкту DocHub в Інституті вищої освіти НАПН України

29 вересня 2020р. відбулася відкрита зустріч партнерів у рамках проєкту з розвитку потенціалу вищої освіти Erasmus + «Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України» / «Structuring cooperation in doctoral research, transferrable skills training, and academic writing instruction in Ukraine’s regions / DocHub» (574 064-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2- CBHE-SP) з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).

Модераторами зустрічі виступили: директор інституту Вищої освіти Світлана Калашнікова та національний координатор проєкту Людмила Криворучка.

Зустріч проходила у двох форматах: Дінжос Р.В. представляв університет безпосередньо в інституті Вищої освіти у м.Києві; Мироненко Т.П. та Добровольська Л.С. прийняли участь у роботі групи дистанційно (zoom conference).
Учасники зустрічі обговорили питання імплементації проєкту в своїх установах, а саме: впровадження нових освітніх програм, результати і перспективи акредитації програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та перспективи роботи наукових шкіл та центрів DocHub.Превентивний моніторинг

29 жовтня 2019 року в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара (м.Дніпро) представниками Національного Еразмус+ офісу в Україні (NEO) було проведено превентивний моніторинг результатів Міжнародного проекту «Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України» (DocHub) “Structuring cooperation in doctoral research, transferrable skills training, and academic writing instruction in Ukraine’s regions 574064-ЕРР-1-2016-1-LT-EPPKA2-CHBE-SP”.

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського на вищезазначеному заході представляли координатор Проекту завідувач кафедри англійської мови і літератури к.п.н, доц. Тетяна Мироненко та доцент кафедри англійської мови і літератури к.п.н., доц. Леся Добровольська.

Тетяна Мироненко презентувала напрацювання по всіх робочих пакетах проекту (Work Packages), висвітлила основні напрацювання команди МНУ, зокрема, розробка та імплементація шости навчальних курсів для аспірантів («Англійська мова для наукової комунікації», «Академічна писемна англійська мова», «Управління кар’єрою», «Педагогіка вищої освіти», «Інформаційна грамотність», «Інструментарний вибір політичних кампаній» (Протокол засідання вченої ради № 19 від 28.05.2019 року)) та проведення низки семінарів із розроблених курсів, підготовка необхідної документації для створення хабу для аспіратнів та відкриття центру DocHub Centre в МНУ, а також відзначила вагомий вплив проекту Erasmus+ на позитивні зміни як на особистісному, так і на інституціональному рівні, а також на сферу вищої освіти та на розвиток суспільства.


Літня школа 2019

З 23 червня по 4 липня 2019 року аспіранти МНУ Тетяна Кущова та Марія Рубан взяли участь в літній школі IncluSMe Summer School (м.Вільнюс, Літва). Метою літньої школи було удосконалення компетенції аспірантів у сфері проведення наукових досліджень, у тому числі методів здійснення наукового наукового аналізу та представлення власних наукових результатів. За результатами курсу, що вивчили аспіранти (3 ECTS) вони представили проекти власного дослідження та отримали сертифікати.


Про проведення семінару із здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії

9 жовтня 2019 року на факультеті іноземної філології пройшов семінар із здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії. Захід розпочався із вітального слова ректора університету, професора, доктора технічних наук, академіка НАПН України, заслуженого діяча науки і техніки України В.Д. Будака. В своєму виступі він наголосив присутнім про потребу вільного володіння іноземною мовою в сучасному світі, щоб стати першокласними спеціалістами та гордо нести звання випускника нашого університету.

Далі по програмі були представлені виступи представників групи з «Transferrable Skills» по результатам впровадження навчальних дисциплін:

– «Informational Literacy» (доктор технічних наук, доцент, проректора із науково-педагогічної роботи Р.В. Дінжоса);

– «Pedagogy of Higher Education» та «Career Management» (кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету іноземної філології Т.О. Мороз).

Групу «Political Sciences» по результатам впровадження навчальної дисципліни «Instrumental Dimension of Political Campaigns» представив доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології Н.О. Ніколаєнко.

Група «Academic Writing» по результатам впровадження навчальних дисциплін «Advanced English for Academic Communication» та «English Academic Writing» була представлена кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри англійської мови і літератури Л.С. Добровольською.

На семінарі окремо був відведений час для доповідей Рубан Марії та Кущової Тетяни, які проходили стажування у Вільнюському університеті (м. Вільнюс, Литва). Дівчата розповіли про свої враження та поділилися досвідом, отриманим під час стажування.

Із темами своїх наукових робіт на семінарі виступили наступні аспіранти: Н.В. Божок, О.С. Лемішевська, О.Б. Коноз, В.В. Кучер, А.С. Нофенко, О.В. Кондратюк, А.І. Муленко, О.В. Орбан, Т.О. Кущева, М.В. Рубан, Ю.В. Годован, О.С. Діордіца, М.І. Науменко.

Захід завершився виступом координатора проекту DocHub в МНУ кандидатом педагогічних наук, доцентом, завідувачем кафедри англійської мови і літератури Т.П. Мироненко. Вона детально презентувала результати імплементації міжнародного проекту ЕРАЗМУС+ 574064-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP «Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України» в МНУ.

Отже, даний захід підтвердив, що підготовка аспірантів МНУ імені В. О. Сухомлинського проходить на найвищому рівні.


Board Meeting (Lyon 2019)

The 5th Project Management Board was held at Université Lumière Lyon 2 (Lyon, France). The coordinators from 15 partner universities presented the results of DocHub Project implementation. The meeting was conducted by European coordinator Prof. Valentina Dagiene and Ukrainian coordinator Dr. Lyudmyla Kryvoruchka. The representatives of educational establishments approved the results of the academic year 2018-19 and built ambitious plans for 2019-2020.


«CAPACITY BUILDING HIGHER EDUCATION IN PARTNER COUNTRIES: EXPERIENCE SHARING» (DocHub)

On May 6th and 7th, within the framework of Erasmus+ Project “Structuring cooperation in doctoral research, transferable skills training, and academic writing instruction in Ukraine’s regions” (DocHub) Tetiana Moroz, Olena Shcherbakova, Yuliia Vasylevych participated in the seminar “Capacity Building Higher Education in Partner Countries: experience sharing” in S.Kuznets Kharkiv National University of Economics. Transferable skills team-member Tetiana Moroz and Academic Writing team-member Olena Shcherbakova presented the courses developed by MNU teams. Participants took part in the discussions of improvements, issues and changes in curriculum development. Co-teaching sessions were conducted by the collegues from partner universities (Finland & Ukraine).


THE WORKSHOP «ACADEMIC JOURNAL ARTICLE: CHALLENGES & OPPORTUNITIES» FOR PHD STUDENTS

On April 23, 20019 MNU Academic Writing Team (Tetyana Myronenko and Lesia Dobrovolska) conducted a workshop “Academic Journal Article: Challenges and Opportunities” for PhD students. The workshop highlighted the following issues: types of academic publications, structure of the academic journal article – title and keywords, abstract and introduction, literature review and conclusion. The attention was also paid to the language and grammar usage in scientific publications. The workshop was held in the framework of Erasmus + Project “Structuring cooperation in doctoral research, transferable skills training, and academic writing instruction in Ukraine’s regions” (DocHub), (Project Number: 574064-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP).


The Workshop «Career Management: Strategies & Transferable Skills» for PhD Students

On April 10, 2019 within the framework of Erasmus+ Project “Structuring cooperation in doctoral research, transferable skills training, and academic writing instruction in Ukraine’s regions” (DocHub) Anzhelika Solodka and Tetiana Moroz presented a workshop “Career Management: Strategies & Transferable Skills” on the basis of the topics relevant to MNU postgraduate curriculum. The workshop included activities and discussions devoted to the current trends of career management, time-management, information literacy and personal branding.


«CAPACITY BUILDING HIGHER EDUCATION IN PARTNER COUNTRIES: EXPERIENCE SHARING» (DocHub)

In December 2018 in terms of Erasmus+ Project “Structuring cooperation in doctoral research, transferable skills training, and academic writing instruction in Ukraine’s regions” (DocHub) representatives of MNU Academic Writing Group Tetyana Myronenko and Lesia Dobrovolska took part in co-teaching and seminars “Advanced English for Academic Communication” organized by Lviv Polytechnic National University. The issues of this mobility were devoted to the postgraduate curriculum, changes and improvements made after piloting the course “Academic Writing”.Co-teaching was conducted by professor Kate Moore and a postgraduate student Hana Parviainen (Tampere, Finland) and professors from Lviv Polytechnic National University (Lviv, Ukraine).


Thesis Presentation of MNU PhD students

On November 6, 2018 in terms of the Project “Structuring cooperation in doctoral research, transferable skills training, and academic writing instruction in Ukraine’s regions” (DocHub), (Project Number: 574064-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP) post graduate students’ thesis presentation run at Mykolaiv Sukhomlynskyi National University. Having studied the course “Advanced English for Academic Communication” post graduate students shared the results of their investigation in English with the audience successfully.


IV Project Management Board Meeting

In September 2018 coordinators of DocHub Project from partner universities participated in IV Project Management Board meeting in Limerick Institute of Technology (Limerick, Ireland). As a result of the mobility the changes outlined by the Project were discussed and approved. The meeting was conducted by European coordinator Prof. Valentina Dagiene and Ukrainian coordinator Dr. Lyudmyla Kryvoruchka.