logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоПрофком викладачів і співробітників

Колективний договір між адміністрацією і трудовим колективом Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського (PDF)

Правила внутрішнього розпорядку Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського


Основні засади роботи профспілки

Первинна профспілкова організація Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського – добровільна неприбуткова громадська організація, яка організовує свою роботу з метою представництва і захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки. Вона завжди була частиною багатого суспільного життя навчального закладу і виконувала важливі завдання з урахуванням вимог сучасності й відповідно до тих проблем, які виникали перед колективом.

Однак головним і незмінним завданням профспілкової організації є надання різноманітної допомоги її членам. Обов’язковими в полі зору профкому перебувають питання умов праці, відпочинку та оздоровлення колективу університету.

Профком сприяє розвитку фізичної культури і спорту, художньої самодіяльності, пропаганді здорового способу життя. Працівникам профспілки щоденно доводиться вирішувати різноманітні питання життєдіяльності великого колективу нашого університету.

Основним документом, що відображає співпрацю ректорату і трудового колективу, є Колективний договір. Він охоплює права і обов’язки адміністрації, членів профспілки, окреслює правові норми навчально-виховного процесу, встановлює критерії для заохочення, матеріального забезпечення працівників, відображає культурно і спортивно-масову діяльність. До колективного договору додатково затверджуються Комплексні заходи з охорони праці, правила внутрішнього розпорядку, штатний розпис.

У профкомі університету функціонують такі комісії:

· з соціально-правового захисту (голова комісії – Шличек О.Ю. );

· з охорони праці (голова комісії – Андрєєва Т.П.);

· з соціального страхування (голова комісії – Василькова Н.І.);

· з організаційної роботи (голова комісії – Сотник В.М.);

· з культурно-масової роботи (голова комісії – Рукуліс М.А.);

· спортивно-масова (голова комісії – Казаков Д.О. );

· зі зв’язків із ветеранами (голова комісії – Василенко С.М.);

· із благоустрою території університету (голова комісії – Зубенко Т.В.);

· із контролю за харчуванням (голова комісії – Руда А.М.);


Чим допомагає профспілка

Комісія з соціально-правового захисту:

Правовий захист і захист трудових прав працівників здійснюється відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю, Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, Колективного договору, Статуту профспілкової організації та інших нормативних документів:

· розгляд трудових спорів за участі профкому, участь профкому в роботі комісії в справах трудових спорів;

· безкоштовні консультації членів профспілки;

· захист інтересів працівників при прийомі на роботу, звільненні, виплаті вихідної допомоги при звільненні по інвалідності;

· відображення прав працівників у трудових угодах, що укладаються з ними.

Комісія з охорони праці:

Охорона праці відповідно до положень Закону “Про охорону праці”:

· контроль стану охорони праці й техніки безпеки;

· затвердження інструкцій з охорони праці;

· участь у розгляді нещасних випадків на виробництві;

· розгляд заяв на поліпшення умов праці і побуту працівників університету.

Комісія з соціального страхування:

Соціальний захист працівників здійснюється на основі колективного договору, інших нормативних документів;

· придбання путівок на лікування й відпочинок, участь у їхньому розподілі;

· контроль за наданням допомоги і оплати листків тимчасової непрацездатності;

Комісія з організаційної роботи:

Інформаційна робота:

· передача інформації по підрозділах, доведення інформації через засоби масової інформації;

· доведення інформації про путівки на відпочинок, у дитячі табори, про розподіл квитків у театри і т.д. до підрозділів університету;

Комісія зі зв’язків із ветеранами:

· організація зустрічей із керівництвом університету та ветеранами;

· організація святкування Травневих свят, Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників;

· організація допомоги дітям війни та ветеранам ВВв;

Культурно-масова комісія:

· організація проведення творчих і мистецьких заходів по університету;

· організація вечорів відпочинку для працівників і членів їх родин;

· допомога самодіяльним колективам університету;

Комісії зі спортивно-масової роботи:

· участь у реконструкції спортивно-оздоровчого табору “Моряна”;

· допомога спортивним секціям;

· допомога у проведенні змагань;

· допомога у придбанні спортінвентарю;

· заохочення працівників університету.

Комісія із благоустрою території університету

· організація участі працівників університету в міських суботниках, Всеукраїнських акціях «За чисте довкілля», наведення порядку на територіях прилеглих до нашого закладу.

Комісія з контролю за харчуванням:

контроль за асортиментом та якістю харчування у буфетах університету.

На засіданнях профспілкового комітету , що відбуваються щомісяця згідно із затвердженим планом роботи, представники комісій та обрані профорги факультетів та структурних підрозділів вирішують питання щодо надання матеріальної допомоги працівникам (одноразова допомога на лікування за наявності підтверджувальних документів; дотація дитячого відпочинку; дитячі новорічні подарунки; дотації квитків на вистави; дотація екскурсій і поїздок) та ін.

Як вступити до профспілки

Якщо Ви вирішили вступити до профспілки, то слід пам’ятати про закони України, які надають певні гарантії і вимагають дотримання простих правил.

· Для вступу до профспілки не потрібно попереднього дозволу з боку роботодавця, органів влади або управління. Ніхто не може обмежити свободу вступу до профспілки або взяття на облік у первинній профспілко­вій організації.

· Кожен, хто уклав трудовий договір, має право вступити до профспілки для захисту своїх прав та законних інтере­сів.

· Вступ до профспілки здійснюється в індивідуальному порядку за особистою заявою.

· Член профспілки сплачує щомісячні внески в розмірі 1 % від нарахованої заробітної плати, як встановлено Статутом профспілки Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського.

· Первинна профспілкова організація має статус юридичної особи. Вона має право на захист своїх членів, вступ від їх імені у переговори з роботодавцем для укладання колективного договору.

· Усі профспілки рівні перед законом і мають рівні права щодо захисту прав та інтересів членів профспілки. У своїй діяльності вони незалежні від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших організацій, політичних партій, їм не підзвітні і не підконтрольні.

· Первинні профспілкові організації об’єднуються в об’єднання (галу­зеве, міжгалузеве) і тим самим укріплюють профспілки, збільшують свої ресурси для виконання завдань щодо захисту прав членів профспілок.

Отже, ставайте членами профспілки, використовуйте свої грома­дянські права і можливості для захисту власних законних прав та інтересів! Пам’ятайте: якщо Ви стали членом профспілки, ви набули додаткового захисту!

Якщо у вас виникли питання, можна звернутися до профоргів факультетів та структурних підрозділів, або безпосередньо до профкому МНУ ім. В.О. Сухомлинського.

Наші координати:  Миколаїв, вул. Нікольська 24, корпус № 2, каб. № 117

Тел. 0512 37 88 39


Список профоргов факультетів та структурних підрозділів

1. Руда Антоніна Михайлівна – механіко-математичний факультет

2. Романюк Любов Миколаївна – факультет філології та журналістики

3. Костарева Нонна Борисівна – Інститут фізичної культури та спорту

4. Зуб Катерина Костянтинівна – Інститут педагогічної освіти

5. Шличек Олександра Юріївна – Інститут історії та права

6. Округ Анатолій Євгенович – факультет іноземної філології

7. Іванова Тетяна Анатоліївна – Інститут психології та соціального забезпечення

8. Красноноженко Наталія Йосипівна – адміністративно-господарська частина.

9. Меркулова Тетяна Миколаївна – служби університету.

10. Василенко Сергій Михайлович – кафедра військової підготовки.

11. Цебрієнко Тамара Вікторівна – біологічний факультет

12. Мороз Руслана Анатоліївна – факультет розвитку дитини

13. Новожилова Людмила Володимирівна – факультет економіки

14. Горбатко Наталія Петрівна – коледж

Голова профкому МНУ імені В.О.Сухомлинського

Січко Віктор Михайлович