logo
Миколаївський національний
університет імені
В. О. Сухомлинського


460 ДЕНЬ ВІЙНИ


Тимчасовий порядок розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань на засіданні вченої ради Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського щодо присвоєння вчених звань професора та доцента