logo
Миколаївський національний
університет імені
В. О. Сухомлинського


838 ДЕНЬ ВІЙНИ


Інформація для гарантів освітніх програм

На допомогу гарантам освітніх програм (Законодавча база, нормативні документи та допоміжні матеріали з питань акредитації)


Загальні рекомендації щодо заповнення відомостей самооцінювання освітньої програми (для гарантів і кафедр)

Рекомендації щодо застосування критеріїв оцінювання якості освітньої програми

Відомості про самооцінювання та робота з електронною системою

Лист МОН щодо застосування норм стандартів вищої освіти

Освітньо-наукові програми доктора філософії за галуззю 01

Основні етапи підготовки освітньої програми до акредитації

Презентація Рашкевича Ю.М. Освітні програми (Рівне 26.02.2020р.)

Принципи та технологія розроблення ОП

Принципи та технологія укладання освітніх програм від стандарту до вимірюваної якості

Про професійні педагогічні кваліфікації

Проблемні питання акредитації освітніх програм з галузі 01


Семінари:

Онлайн вебінар на тему «Акредитація: як підготуватися та уникнути помилок?» 23.12.2020р.

Вебінар «Акредитація: не все так складно» – Михайло Винницький 09.04.2020р.

Он-лайн зустріч із Головою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Сергієм Квітом 14.04.2020р.

Семінар для гарантів освітніх програм від НАЗЯВО з С. М. Квітом (Херсонська державна морська академія 26.02.2020р.)

Семінар від Ю.М. Рашкевича «Освітні програми: побудова, опис, визнання»