logo
Миколаївський національний
університет імені
В. О. Сухомлинського


460 ДЕНЬ ВІЙНИ


Переможці Міжнародних та Всеукраїнських студентських наукових конкурсів та олімпіад 2015-2016 р.

 ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА ОЛІМПІАДА – 5:

ІІ місце

Солодка Вікторія Вікторівна – студентка 2 курсу факультету дошкільної та початкової освіти; Всеукраїнська студентська олімпіада з напрямку та спеціальності «Початкова освіта». Науковий керівник: к.п.н., старший викладач Білюк О. Г.

Матюшенко Олександр Володимирович – студент 2 курсу навчально-наукового інституту історії, політології та права; Всеукраїнська студентська олімпіада з навчальної дисципліни «Історія України». Науковий керівник: д.і.н., доц. Ніколаєв І. Є.

Степанова Вікторія Олександрівна – студентка 6 курсу навчально-наукового інституту історії, політології та права; Всеукраїнська студентська олімпіада з навчальної дисципліни «Історія України». Науковий керівник: д.і.н., проф. Шитюк М. М.

 

ІІІ місце

Гузей Максим Петрович – студент 3 курсу механіко-математичного факультету; Всеукраїнська студентська олімпіада з напрямку та спеціальності «Фізика». Наукові керівники: к.ф.-м..н., доц. Дінжос Р. В., к.ф.-м..н., доц. Овчаренко А. В.

Мудрик Катерина Василівна – студентка 4 курсу факультету педагогіки та психології; ХІІ Всеукраїнька студентська олімпіада зі спеціальності «Корекційна освіта» (з міжнародною участю). Науковий керівник: д.п.н., проф. Савінова Н. В.

Переможці у номінаціях:

ІІІ місце в номінації «Креативний підхід до виконання завдання»

Коваленко Яна Володимирівна – студентка 5 курсу факультету економіки; Всеукраїнська студентська олімпіада з навчальної дисципліни «Міжнародна економіка». Науковий керівник: к.е.н., доц. Ткаліч Т. І.

 

Переможець у номінації «Ризик-менеджер»

Орбан Олександр Васильович – студент 6 курсу факультету економіки; Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Науковий керівник: д.е.н., доц. Назарова Л. В.

 

Переможець у номінації «Майстер точного слова»

Фатич Ольга Миколаївна – студентка 2 курсу, факультету іноземної філології; Всеукраїнська студентська олімпіада з навчальної дисципліни «Українська мова». Науковий керівник: викладач Ландер М. А.

 

Переможець у номінації «Знавці українського модернізму», за точність і доречність витлумачення лінгвістичних понять

Кореновська Ірина Леонідівна – студентка 5 курсу філологічного факультету; Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Українська мова і література». Науковий керівник: д.ф.н., проф. Філатова О. С.

 

Грамота за високий рівень знань, за майстерність в організації педагогічного спілкування та активну участь у Всеукраїнській студентській олімпіада зі спеціальності «Початкова освіта»

Іщенко Катерина Олегівна – студентка 4 курсу факультету дошкільної та початкової освіти; Всеукраїнська студентська олімпіада з напрямку та спеціальності «Початкова освіта». Науковий керівник: к.п.н., старший викладач Білюк О. Г.

 

Грамота в номінації «За найкращий науково-дослідницький проект (прикладний тур)

Сусленко Максим Юрійович – студент 3 курсу факультету педагогіки та психології; Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Теоретична та прикладна психологія». Науковий керівник: старший викладач Грушевський В. О.

 

Грамота за високий рівень знань зі спеціальності

Палько Максим Юрійович – студент 4 курсу механіко-математичного факультету; Всеукраїнська студентська олімпіада за напрямом «Комп’ютерна інженерія» зі спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі». Науковий керівник: старший викладач Лукьянчіков С. Д.

 

Грамота за детальність опису розв’язку задач

Палько Костянтин Юрійович – студент 4 курсу механіко-математичного факультету; Всеукраїнська студентська олімпіада за напрямом «Комп’ютерна інженерія» зі спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі». Науковий керівник: старший викладач Лукьянчіков С. Д.

 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ – 13:

ІІ місце

Єпур Анастасія Ігорівна – студентка 4 курсу факультету педагогіки та психології; Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із напряму «Теорія і методика професійної освіти». Науковий керівник: к.п.н., доц. Стельмах Н. В.

Ляхова Віра Петрівна – студентка 6 курсу факультету іноземної філології; Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузі «Романо-германські мови і літератури». Науковий керівник: к.п.н., доц. Козак Н. І.

 

ІІІ місце

Андрєєва Аліна Сергіївна – студентка 3 курсу факультету економіки; Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із напряму «Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом». Науковий керівник: д.е.н., проф. Стройко Т. В.

Єфремова Юлія Олегівна – студентка 3 курсу факультету дошкільної та початкової освіти; Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із галузі «Педагогічні науки». Науковий керівник: к.п.н., доц. Желан А. В.

Семенчова Марина Андріївна – студентка 5 курсу факультету дошкільної та початкової освіти; Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із галузі «Початкова освіта». Науковий керівник: к.п.н., доц. Рехтета Л. О.

Синявін Олександр Миколайович – студент 2 курсу механіко-математичного факультету; Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузі науки «Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка». Науковий керівник: д.т.н., доц. Устенко С. А.

Ємельянов Святослав Ігорович – студент 3 курсу механіко-математичного факультету; Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із галузі «Фізика». Науковий керівник: к.ф.-м.н., доц. Панько О. О.

Тарасов Андрій Павлович – студент 5 курсу механіко-математичного факультету: Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із галузі «Математичні науки». Наукові керівники: викладач Борисенко М. Ю., к.ф.-м.н., доц. Січко В. М.

Шевченко Сергій Володимирович – студент 3 курсу факультету економіки; Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із галузі «Суднобудування та водний транспорт». Науковий керівник: д.е.н., проф. Стройко Т. В.

Мердич Ольга Михайлівна – студентка 6 курсу факультету економіки; Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із галузі «Світове господарство і міжнародні економічні відносини». Науковий керівник: д.е.н., проф. Стройко Т. В.

Кореновська Ірина Леонідівна – студентка 5 курсу філологічного факультету; Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із галузі «Українська мова і література (у т. ч. методики їх викладання)». Науковий керівник: д.ф.н., проф. Філатова О. С.

Шипіна Світлана Юріївна – студентка 4 курсу факультету педагогіки та психології; Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із галузі «Корекційна та соціальна педагогіка». Науковий керівник: д.п.н., проф. Савінова Н. В.

Лютіков Олексій Юрійович – студент 6 курсу навчально-наукового інституту історії, політології та права; Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із галузі «Політичні науки». Науковий керівник: д.політ.н., проф. Ніколаєнко Н. О.

 

VІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка – 2:

Романів Юлія Андріївна – студентка 2 курсу філологічного факультету, диплом І ступеня у VІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед студентів ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації (негуманітарного профілю). Науковий керівник: к.ф.н., доц. Родіонова І.Г.

Чуліба Вікторія Олексіївна – студентка 4 курсу філологічного факультету, диплом ІІІ ступеня у VІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед студентів ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації (негуманітарного профілю). Науковий керівник: к.ф.н., доц. Родіонова І.Г.

 

Міжнародний конкурс з веб-дизайну та комп’ютерної графіки – 1

ІІІ місце у номінації «3D-графіка»

Кудрявцев Андрій Валерійович – студент 2 курсу механіко-математичного факультету. Науковий керівник: к.т.н., доц. Булгакова О. С.

 

V Всеукраїнський студентський турнір з історії – 1

ІІІ місце у командній першості: Довбня Владислав Валерійович, Мирун Владислав Віталійович, Петров Андрій Іванович, студенти навчально-наукового інституту історії, політології та права.

 

Всеукраїнський конкурс на кращу письмову роботу з податково-бухгалтерської тематики «Молодий експерт України» – 3

Біла Оксана Володимирівна – студентка 7 курсу факультету економіки.

Луговська Анна Юріївна – студентка 2 курсу факультету економіки.

Матяш Дмитро Геннадійович – студент 4 курсу факультету економіки.

 

Обласний конкурс робіт молодих учених миколаївської області – 1

І місце в номінації «Природничі науки»

Трофимчук Вікторія Василівна – студентка 7 курсу біологічного факультету. Науковий керівник: к.б.н., доц. Вичалковська Н. В.

 

VІІ Міжвузівський конкурс молодих перекладачів – 1

ІІІ місце

Коваленко Ольга Миколаївна – студентка 3 курсу факультету іноземної філології. Науковий керівник: к.п.н., доц. Абабілова Н. М.