logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоНауковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, 2014, Вип. 6.2 (107)

Анасевич Я М. Вплив нестачі та надлишку мелатоніну на морфологічний стан тканин тонкої кишки щурів
Даниленко В. Л., Наконечний І. В. Еколого-біоценотична зональність Тилігульського лиману за градієнтом солоності вод
Зюзин В. О., Яблонська Т. М., Маргорян А. А., Зюзін Д. В. Зміни морфофункціонального стану шлунку та дванадцятипалої кишки під впливом озонотерапії
Качирко І. Ю., Черно В. С. Внутрішньопазушні утворення верхньої стрілової пазухи твердої оболони головного мозку людини
Комісар О.С., Акшаєва О.Г., Кишкарьова В. В. Бріофлора парку «Ліски» (м. Миколаїв, Україна)
Корольова О. В., Погасій А. Ю. Оцінка успішності інтродукції деревних листяних рослин парків та скверів м. Миколаєва
Корольова О. В., Стародубець О. С. Екологічні особливості дендрофлори відділу Pinophyta миколаївської області
Ларичева О.М., Семенчук С. В., Цвях О. О., Чеботар Л. Д., Цебржинский О. І. Вплив мелатоніну та цілодобового освітлення на прооксидантно-антиоксидантний баланс у щурів
Пономаренко Т. І. Сучасний стан іхтіофауни Софіївського водосховища
Пшиченко В. В., Лабенко В. В. Гістофізіологічний стан паренхіми шишкоподібної залози щурів в умовах гострого стресу та цілодобового освітлення
Семенчук С. В. Стан крові в умовах гіпомелатонінемії
Смирнова С. М., Смирнов В. М., Багатюк Д. В. Оцінка можливості використання підземних джерел води в якості питної води на прикладі мікрорайону Терновка міста Миколаєва
Смирнова С. М., Смирнов В. М., Шаповалов О. О. Забруднення атмосферного повітря транспортними засобами м. Миколаєва
Стратулан І. В. Вікові показники білого листка крові у дітей та підлітків Миколаївської області (на прикладі гранулоцитів)
Філонова Н. В., Наконечний І. В. Екологічна роль та значення лісонасаджень в складі сучасної території Новоодеського району
Цвях О. О.  Вплив іммобілізаційного стресу на стан прооксидантно-антиоксидантної системи шлунку щурів на тлі короткотривалої та довготривалої гіпомелатонінемії
Цебржинський О. І., Велика І. О., Гаврик А. С., Жовнір К. В., Мойсієнко А. С., Павленко К. В., Шрамко А. Ю. Вплив катіону ітрію на прооксидантно-антиоксидантну систему в експерименті
Чеботар Л. Д., Гаркович О. Л. Процеси вільнорадикального пероксидного окиснення в серці щурів на тлі гіпофункції епіфізу
Черно В. С., Зеленчук Т. О. Просторова організація дорсальної стрілової пазухи твердої оболони головного мозку криси
Ющишина Г. М., Малюшевська А. П., Малюшевський П. П., Зубенко О. О. Електророзрядна делігніфікація лляного волокна з одночасним використанням хімічних реагентів
Яблонська А. О., Черно В. С. Просторова організація кам’янисто-основної пазухи твердої оболони головного мозку основи черепа собаки (canidae)
Яким К. М., Черно В. С. Структурна організація печеристої пазухи твердої оболони головного мозку основи черепа собаки
Авраменко А. А., Латій А. Г., Головльова О. В., Калантай Ю. А., Азенко Г. К., Коренчук Д. И. Частота выявления активных форм хеликобактерной инфекции на слизистой разных зон желудка у больных хроническим хеликобактериозом при их плановом тестировании (результаты 697-ми исследований)
Вичалковська Н. В. Полиморфизм в строении полового аппарата наземного моллюска Brephulopsis cylindrical
Дымо В. Н. Характер патогистологических изменений в очагах поражения красным плоским лишаем, осложнённых грибковой инфекцией