logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоНауковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, 2013, Вип. 6.3 (113)

Вовк Ю. М., Черно В. С. Ультраструктурна характеристика стінок пазух твердої оболони головного мозку людини
Вичалковська Н.В. Деякі особливості мінливості черепашки Helix albescens rossmssler, 1839 в популяціях Миколаївської області
Гільмутдінова М. Ш. Прооксидантно-антиоксидантний баланс скелетних м’язів в умовах адаптації до іммобілізаційного стресу
Даниленко В .Л,. Мазур І. О. Сукцесійні явища та темпи адаптаційних перетворень лиманних екосистем у динамічно змінних геолого-кліматичних умовах Північно-західного Причорноморя
Кісельов А. Ф., Черно В. С., Зюзін В. О., Руденко А. О. Зміни в стані здоров’я дітей  контингентів, що прибули в Миколаївську область внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, в динаміці за 27 років (1986-2013 рр.)
Кісельов А. Ф., Черно В.С., Наконечний І. В., Руденко А. О. Екологічні наслідки чорнобильської катастрофи та їх подолання
Козлов С. В., Яковець О. О. Ембріологічні передумови вроджених аномалій судин серця
Комісар О.С. Матеріали до бріофлори регіонально ландшафтного парку «Приінгульський»
Космачова А. М., Цикало А. Л. Очищення атмосферного повітря від важких металів рослинами-індикаторами
Корольова О.В. Рід Sporormiella Ellis & Everh. в Україні
Кошарний В. В., Абдул–огли Л. В., Козловська Г. О., Великородний В. І., Алексюк Л. О., Міщук Е. Б. Співставлення етапів розвитку серця та ранньої плаценти людини
Кущ О. Г., Васильчук Н. Г., Павленко І. В. Морфологічне дослідження впливу антигенів різного генезу на проліферативну активність клітин медіастенального лімфатичного вузла у щурів на ранніх етапах післянатального розвитку
Кущ О.Г. Експериментальна модель для вивчення плаценти людини
Ларичева О. М., Цебржинський О. І. Зміни показників прооксидантно-антиоксидантної системи легень у щурів в умовах різної активності епіфізу
Мельничук С. С., Трохименко Г. Г. Адвентивна фракція флори національного природного парку «Білобережжя Святослава»
Омельковець Я. А., Березюк М. В. Особливості будови ядер мозочка деяких птахів із різними локомоторними потенціями
Проніна О. М., Совгиря С. М., Данильченко С. І., Довбня Ю. М., Винник Н. І. Каріометричні дослідження епітеліальних клітин слизової оболонки клиноподібної пазухи людини
Пшиченко В. В., Лабенко В. В. Вплив хронічного стресу на гістофізіологічний стан шишкоподібної залози щурів
Семенчук С. В. Стан крові в умовах гіпермелатонінемії
Слободян О. М., Проняєв Д.В., Колесникова О. В. Морфогенез яєчників у 4-7-місячних плодів
Смирнов В. М., Cмирнова С. М. Просторова інтерполяція забруднення донних відкладень Бузького лиману важкими металами
Степанюк Я. В., Яригін О. М., Титюк О. В. Морфогенез сенсорного епітелію ящірки прудкої, Lacerta agilis (Reptilia, Squamata)
Топка Е. Г., Шарапова О. М. Зміни в мікроциркуляторному руслі  сім’яників щурів після опромінення електромагнiтним полем
Цвях О. О. Стан прооксидантно-антиоксидантної системи шлунку білих щурів при моделюванні пептичної виразки на тлі короткотривалої гіпомелатонінемії
Чеботар Л. Д., Гаркович О. Л., Лабенко В. В. Гістологічна структура міокарду в умовах довготривалого впливу мелатоніну
Черно В. С., Яким К. М. Структурна організація міжпечеристих пазух твердої оболони головного мозку основи черепа собаки
Ющишана Г. М., Григоренко Е. В. Знезараження питної води із застосуванням електророзрядного алюміній гідроксиду
Авраменко А. А., Азенко Г. К., Калантай Ю. А., Латий А. Г., Головлева О. В., Коренчук Д. И. Частота выявления активных форм хеликобактерной инфекции на слизистой разных зон желудка у больных хроническим хеликобактериозом при дуоденогастральном рефлюксе
Дымо В. Н. Гистоиммунология псориатической болезни
Кошарный В. В., Демьяненко И. А., Абдул-оглы Л. В., Выхристенко К. Н., Павлов А. И., Дубовик К. И. Особенности формообразования стенки сердца и его пространственной ориентации на этапах пренатального онтогенеза
Кучерявченко М. А., Николаева О. В., Щербань Н. Г., Резуненко, Ю. К. Влияние лапроксидов на структурно-метаболическое состояние мембран в условиях длительного субтоксического воздействия
Морозова Е. Н., Морозов В.Н. Микроскопическое строение пейеровых бляшек тонкой кишки неполовозрелых крыс после введения имунофана