logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоНауковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, 2013, Вип. 5.1 (97)

В’юн В. Г., Крайній В. О. Роль держави у збільшені обсягів іноземних інвестицій в Україну
Іртищева І. О., Стройко Т. В. Методологія моніторингу інфраструктури національної економіки в контексті глобалізації
Кіщак І. Т., Кіщак Ю. І., Божок О. В. Організаційно-адміністративне забезпечення митними органами діяльності суб’єктів зовнішньоекономічної сфери Kischak I. T., Golikov I. V., Mayboroda R. V. The formation of information technology foundations in Ukraine in the context of the global economy
Бурова Т. А. Організація аудиту супутніх послуг в Україні
Бурова О. М., Сібілєва О. А., Іртищева І. О. Удосконалення обліку витрат в умовах ринкових відносин
Гавриш В. І., Кондрат’єва В. Ф. Коваріаційно-кореляційний аналіз стану трудових ресурсів промисловості Південного регіону
Гудзинський О. Д., Голіков І. В. Організаційні основи створення навчально-тренувальних фірм у ВНЗ України
Єрмаков О.Ю., Кіщак І.Т., Ковгунова Н.В. Перспективи депозитарної діяльності в інфраструктурі фондового ринку України
Клименко С. О., Мікрюкова Л. В., Бурова Т. А. Використання управлінського обліку для ретроспективного аналізу та прогнозування розвитку підприємств 
Ключник А. В., Слюсаренко А. В. Деаграризація сільської економіки 
Коренюк П. І., Данік Н. В. Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів 
Корнєва Н. О., Шаповалова І. О. Шляхи покращення фінансового стану підприємств 
Лагодієнко В. В., Кіщак І. Т., Зубков Р. С. Організаційно-технологічні засади здійснення зовнішньоекономічної діяльності ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект» 
Погріщук Б. В., Кіщак І. Т., Рудь І. Ю. Формування стратегії інвестиційної діяльності підприємств
Сахацький М. П., Дьоміна В. М., Дамаронок С. А. Міжнародні інвестиційні ризики та їх вплив на регіональний розвиток Миколаївської області
Ужва А. М., Алабушева С. Ю., Виноградчий В. І. Контролінг як засіб створення довгострокових конкурентних переваг на підприємстві
Циганов С. А., Кіщак І. Т., Шевчук С. П. Особливості менеджменту транснаціональних корпорацій та їх роль у регіональному розвитку (на прикладі Миколаївської області)
Яценко В. М., Гнатенко Є. П. Процеси кооперації та інтеграції в молокопродуктовому підкомплексі
Марчук Л. П. Перспективи розвитку світової енергетики
Швиданенко О. А., Січко С. М. Проблеми кадрового забезпечення в США