logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоНауковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, 2014, Вип. 5.2 (101)

 Методологічні засади державного регулювання економіки
Ключник А.В., Слюсаренко А.В. Особливості державного регулювання економічного розвитку аграрного сектору
ТКАЛІЧ Т. І., ФІЛІПЕНКО А.С. Макроекономічна стабільність в Україні – вплив зовнішнього кредитуванняSTEPANOVA D.V. State regulation of economy as a factor of its stability and social orientation
Стратегія економічного розвитку регіонів  та підприємств України
БУДАК В.Д., КІЩАК І.Т., ГОЛІКОВ І.В. Стратегічні основи розвитку економіки на новітніх інформаційно-технологічних засадах  
БУРОВА Т.А., ВОЛКОВИЦЬКА О.М.  Удосконалення організації обліку податкових платежів на підприємстві
ГНАТЕНКО Є.П., БУРОВА Т.А. Основні підходи щодо розуміння сутності поняття «витрати»
КЛИМЕНКО С.О., МІКРЮКОВА Л.В. Організація обліку та  аудиту розрахунків з оплати праці  в бюджетних установах
Копитіна І. В., ЯЦЕНКО В.М. Страхування життя в Україні: аналітичний огляд і перспективи розвитку
КРАВЧЕНКО Л.О. Інвестиційний клімат малих та середніх підприємств Миколаївського регіону
МАРЧУК Л.П. Соціальна відповідальність як визначальна стратегія розвитку сучасного бізнесу
МИХАЙЛОВА Н.В., КАРЦЕВА В.В. Особливості страхування відповідальності в туристичному бізнесі
ПОДРЯДОВ Д.С., ФЕДОСОВА А.О., ЛАГОДІЄНКО В.В. Проблемні аспекти створення ефективної команди проекту
ПОРУДЄЄВА Т.В., ГОНЧАРЕНКО І.В. Сучасний стан та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності Миколаївської області
СІРЕНКО Н.М., ЧАЙКА Т.О. Економічні передумови розвитку органічного агровиробництва
SHEVCHUK S.P., KISCHAK I.T., DIOMINA V.M. Risk management regional development in the context of global integration
 Міжнародна та національна економічна безпека
БОГОСЛАВСЬКА А.В., СТРОЙКО Т.В. Міжнародні аспекти економічної діяльності України та Росії
ДЬОМІНА В.М., ОГІЕНКО О.В., КРАМАРЕНКО В.І. Ризики країн для підприємств Миколаївської області при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
КВАША О.С. Транскордонне співробітництво України з країнами ЄС: проблеми та перспективи Карпатського єврорегіону
КРАЙНІЙ В.О., ЦИГАНОВ С.А.  Напрями розвитку міжнародного ринку цінних паперів 
НОВІКОВ О.Є.,САФОНОВА О.Д. Перспективи розвитку страхового ринку України
СТРОЙКО Т.В., РЕХТЕТА І.І. Функціонування інноваційної інфраструктури: європейський досвід та уроки для України
SHVYDANENKO O.A., SICHKO S.M., SHAPOCHKA K.A. Franchising as a promising form of international business