logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоНауковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, 2010, Вип. 1.28

Кремень В. Г. Інновація в контексті науки і освітньої практики
Андрущенко В. П., Бондар В. І. Модернізація педагогічної освіти відповідно до викликів XXI століття
Зязюн І. А. Освітні парадигми та педагогічні технології у вимірах філософії освіти
Ничкало Н. Г. Проблеми педагогічної освіти у діяльності наукових шкіл
Савченко О. Я. Якість початкової освіти: сутність і чинники впливу
Вітольд Потенга Перебудова професійних компетенцій польських вчителів початкових шкіл
Щербак О. І. Неперервна професійно-педагогічна освіта: стан та перспективи
Будак В. Д. Сьогодення Миколаївського державного у ім. В.О. Сухомлинського
Пєхота О. М. Якість вищої освіти – умова сталого інноваційного розвитку Інституту педагогічної освіти
Солдатенко М. М. Педагогічна майстерність учителя у контексті організації самостійної пізнавальної діяльності учнів
Середа І. В. Кафедра освітніх технологій: історія, сьогодення, перспективи розвитку
Ратовська С. В. Дослідження європейських країн з теорії і практики організації групової навчальної діяльності молодших школярів
Романишина О. Я. Формування інформатичної компетентності майбутніх учителів нематематичних спеціальностей
Єфімова В. М. Проектна діяльність як компетентнісна основа професійної підготовки вчителів природничих дисциплін
Тарасова С. М. Педагогічні технології рольового ігрового навчання у викладанні педагогіки
Романчук Н. О. Організація самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів в умовах особистісно орієнтованого освітнього середовища
Єрмакова І. П. Конкурс студентських наукових досліджень як складова системи НДРС
Прасол Н. О. Особливості застосування індивідуального навчального плану студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Зубенко Т. В. Моделювання підготовки майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи до реалізації комунікативного підходу
Кузнецова І. О. Професійний саморозвиток студентів – формування їх педагогічної майстерності
Столярова Л. В. Розвиток суб’єктності майбутнього вчителя музичного мистецтва засобами духовної хорової спадщини М. Лисенка
Авраменко К. Б., Жигадло Г. Б. Роль інтерактивних технологій у змісті методичної підготовки майбутніх учителів
Бєлікова О. А. Сучасні підходи до професійної підготовки майбутнього музиканта-педагога
Дячук В. І. Формування життєвої компетентності старшокласника та його підготовка до життєвого успіху
Калініна Л. А. Вплив театральної педагогіки на формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя 
Квітковська Н. В., Трофимишина А. О. Психологічна підготовка майбутнього педагога у вищих навчальних закладах 
Ящук І. П. Поєднання теоретичної та практичної підготовки вчителя у вищих педагогічних навчальних закладах України на початку XX століття
Трегубенко Т. В. Вплив мотиваційної спрямованості на формування професійної компетентності дільничних інспекторів міліції