logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоНауковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, 2010, Вип. 1.30

Будак В.Д. Сьогодення та перспективи розвитку Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського  
 Хомич Л.О. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів в умовах зміни цінностей суспільства 
 Карпова Е.Е. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів у світлі модернізації вищої школи 
 Бушуева Л.С. Создание речевой среды для осуществления сотрудничества учителя и учащихся начальной школы 
 Якименко С.І. Формування духовних та моральних якостей майбутніх вчителів
 Нор К.Ф. В.О. Сухомлинський про розумовий розвиток учнів молодшого шкільного віку
 Січко І.О. Формування екологічних ціннісних орієнтацій молодших школярів у контексті спадщини В.О.Сухомлинського
 Казанжи І.В. Використання спадщини Я. Корчака у підготовці майбутніх учителів початкових класів до виховної діяльності 
 Рехтета Л.О. Окремі аспекти підготовки майбутніх учителів до інноваційної діяльності 
 Олійник Л.А. Формування у майбутніх вчителів початкових класів адекватного ставлення до статевого виховання учнів 
 Шахірєва Н.В. Завдання та ціннісні орієнтації професійної підготовки майбутніх педагогів у нових ринкових умовах
 Сокуренко О.О. Підготовка вчителя до формування світорозуміння особистості молодшого школяра в системі післядипломної педагогічної освіти
 Перепелиця О.В. Формування творчої особистості молодших школярів в умовах позашкільних навчальних закладів 
 Щербак І.В. Підготовка майбутнього вчителя до громадянського виховання молодших школярів: сучасні підходи до проблеми
 Гаврилова О.В. Діагностика рівня самоконтролю старших підлітків 
 Міленіна Г.С. Педагогічні ідеї С. Русової та М. Монтессорі: порівняльний аналіз 
Оксеньчук Н.В. Наступність процесу формування здорового способу життя учнів молодшого та середнього шкільного віку
 Степанець Н.М. Розвиток емоцій і почуттів учнів у процесі формування вміння вчитися
 Бреславська Г.Б. Організація студентського дозвілля на засадах свят та обрядів народів Миколаївщини 
 Бєлан Г.В. До проблеми розвитку історико-педагогічної науки України у другій половині ХІХ століття 
 Паршук С.М. Корекційна робота з порушення письма учнів початкових класів: інноваційний підхід
 Філіпп’єва О.А. Валеологічне виховання молодших школярів: сутність проблеми 
 Бранецька М.С. Оновлення змісту предметів гуманітарного циклу на основі вивчення ціннісних орієнтацій студентів політехнічних коледжів 
 Бєкірова Л.Е. Критерії та рівні формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інтерактивних технологій навчання 
 Трегубенко Т.В. Вогнева підготовка – складова професійної компетентності майбутніх офіцерів міліції 
 Маріонда І.І. Авторська програма професійно-особистісної фізичної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників 
 Мужикова І.М. Оптимізація оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів з образотворчого мистецтва
 Бичкова Л.В. Дисципліна «колористична культура» як результат цивілізаційних трансформацій змісту педагогічної освіти 
 Cаєнко Т.В. Досвід вивчення з магістрантами проблем сучасного образотворчого мистецтва 
 Кушніренко О.М. Безрезервні техніки розпису тканин у практиці вчителя образотворчого мистецтва 
 Кравченко І.Ф., Чабан Н.І. Соціально-педагогічні проблеми адаптації першокурсників до навчання в юридичному вузі