logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоНауковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, 2010, Вип. 1.31

Пєхота О. М. Формування технологічної культури сучасного викладача університету
Брилін Б. А., Козир А. В. Здатність до мистецької рефлексії як ознака фахової майстерності майбутніх учителів музики
Середа І. В.  Педагогічні технології як засіб розвитку професійної майстерності майбутнього викладача
Адаменко О. О. В. З. Смаль — завідувач кафедри педагогіки (1968—1987 рр.)
Бєдакова С. В. Методологічні підходи до вивчення музичної культури Галичини
Білюк О. В. Творчість вчителя в контексті його професійного розвитку
Білюк О. Г. Особистість викладача ВНЗ як фактор виховного впливу на розвиток морально-ціннісних стосунків зі студентами
Бовдир О. С. Обґрунтування критеріїв та показників вивчення рівня сформованості комунікативної культури студентів юридичних спеціальностей
Василенко Н. В. Роль принципу урахування рідної мови іноземних студентів у процесі навчання української орфоепії
Вороненко О. В. Нормативно-правове забезпечення діяльності керівника системи вищої освіти у сфері трансферу технологій
Задорожна І. П. Методика організації самостійної роботи майбутніх учителів англійської мови з оволодіння граматичною компетенцією
Задоя Є. С. Інформаційні технології в контексті педагогічних дисциплін
Зубенко Т. В. Досвід використання Web 2.0. технологій підготовки майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи
Коган Г. В. Професійна підготовка вчителів як складова педагогічної освіти Швеції
Літвінчук С. Б. Інноваційні підходи до проблеми цілеутворення у процесі професійної підготовки студентів у вищій школі
Мавродієва В. В. Ціннісні орієнтири студентства в умовах глобалізаційних процесів
Ніколаєв К. Г. Формування мотивації до занять фізичною культурою студентів вищих навчальних закладів не фізкультурного профілю
Підбуцька Н. В. Особливості конфліктів у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів
Прасол Н. О. Індивідуалізація професійної підготовки майбутніх учителів
Ратовська С. В. Технології кооперативного навчання як засіб удосконалення підготовки майбутніх педагогів
Свірідовська Л. М. Музична мова української фортепіанної мініатюри як фактор формування естетичних смаків
Тарасова С. М. Інформаційно-комунікативні технології в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом
Тернавська Т. А. Дослідження пізнавальної діяльності студентів ВНЗ у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін
Турчина Л. О. Професійна орієнтація як науково осмислена діяльність людини
Шахірєва Н. В. Музейно-навчальне середовище як контекст професійної підготовки педагога
Ясак Т. М. Тестове оцінювання навчальної діяльності учнів 8—9 класів із синтаксису української мови