logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоНауковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, 2011, Вип. 1.33

Кремінь В. Г. Освіта в структурі цивілізаційних змін
Савченко О. Я. Якість початкової освіти: сутність і чинники впливу
Ничкало Н. Г. Педевтологічні пошуки в педагогічній науці
Зязюн І. А. Освітні парадигми та педагогічні технології у вимірах філософії освіти
Солдатенко М. М. Теоретичні аспекти пізнавальної діяльності
Будак В. Д. Інноваційний розвиток Інституту педагогічної освіти
Пєхота О. М. Формування технологічної культури сучасного викладача
Justina Ercul The Association of Teacher Education in Europe
Соколова И. И. Педагогическое образование: тенденции развития
Лі Цзихуа Використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського в освітньому просторі КНР
Acikalin Isil Preservice teachers’ gender differences in language when reflecting on ICT
Gul Durmusoglu Kose, Ilknur Yurksel English learners’ profiles of productive vocabulary: A Study with Turkish ELT Majors
Глузман О. В. Економічні та організаційно-педагогічні умови розвитку регіональної системи освітніх ресурсів вищої освіти
Радул В. В. Особливості професійної соціалізації особистості
Середа І. В. Технологія самовиховання особистості як засіб виховної роботи в сучасному університеті
Шахірєва Н. В. Музейно-освітнє середовище як складова соціокультурного і психодидактичного освітнього простору ВНЗ
Тарасова С. М. Технологія педагогічного менеджменту
Адаменко  О. О. Технологія персоніфікованого підходу як засіб удосконалення підготовки майбутніх педагогів
Задоя Є. С. Дидактичні умови організації групових форм навчальної роботи
Тимченко А. А. Проблема дитячої обдарованості в сучасній педагогіці: технологічний підхід
Сігаєва Л. Є. Тенденції розвитку освіти дорослих в Україні в другій половині ХХ ст.
Тихонова Т. В. Інформаційно-комунікаційні технології професійної діяльності педагога: сутність поняття
Манькусь І. В. Особливості підготовки майбутнього вчителя фізики до використання освітніх технологій
Єрмакова І. П. Підготовка майбутнього вчителя суспільствознавчих дисциплін до використання дослідницької технології у професійній діяльності: результати дослідження
Каушан Т. М. Особливості підготовки майбутніх фахівців із комп’ютерних наук у вищому навчальному закладі І–ІІ рівнів акредитації
Прасол Н. О. Особливості підготовки майбутніх вчителів початкових класів в умовах кредитно-трансферної системи організації навчального процесу
Коган Г. В. Підготовка вчителя у Швеції
Шмотіна О. М. Шведська модель педагогічної освіти
Толочик А. І. Сучасні тенденції підготовки вчителів у Великобританії
Єфімова В.М. Здоров’язбережувальні технології в системі підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін
Тюфекчи В. Исторические истоки музыкального образования в Турции
Зуб К. К. Художньо-творча діяльність майбутнього вчителя музичного мистецтва
Парфентьєва І. П. Музично-педагогічна діяльність Нестора Городовенко (на прикладі вивчення творів А. Веделя)
П’ятницька-Позднякова І. С. [Духовність як інтегральна складова мистецтва
Марущак В. С. Формування національної свідомості майбутнього учителя початкових класів
Зубенко Т. В. Формування готовності майбутнього вчителя до реалізації комунікативного підходу в навчання іноземної мови учнів початкової школи
Лазарєв М. І., Шматков Д. І. Розвиток навчальної літератури з неруйнівного контролю як методичної системи
Попов О. А. Соціально-педагогічна характеристика молодіжного контингенту в Німеччині
Пальчук М. Модель професійної освіти і навчання в Румунії – п’ятий етап європейської інтеграції
Федак С. А., Вовк І. Р. Використання інтернет-ресурсів під час навчання письма англійською мовою студентів вищих навчальних закладів
Фіногенов Ю. С. Світовий досвід адаптації системи фізичного виховання військовослужбовців в умовах сучасного реформування збройних сил