logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоНауковий вісник Миколаївіського національного університету імені В.О.Сухомлинського, 2014, Вип. 1.45 (106)

БОГУШ А. М. Методика роботи з картинками в першій молодшій групі (третій рік життя).
БРЕСЛАВСЬКА  А. Б. Формування професійної компетентності майбутніх вихователів засобами проектів в умовах позааудиторної діяльності
ДРОЗД О. В. Формування толерантності дітей старшого дошкільного віку у поліетнічному середовищі ДНЗ
ЖЕЛАН А. В. Формування культури поведінки дітей дошкільного віку
ЗАГОРОДНЯ Л. П. Підготовка майбутніх вихователів до створення предметного еколого-розвивального середовища як складової візуального іміджу дошкільного закладу
ІВАНЕЦЬ Н. В. Мультикультурне виховання учнів початкової школи в позакласній роботі: теоретичний аспект
ІЩЕНКО Л. В. Формування індивідуальності дошкільника в колективі 
КАЗАНЖИ І. В. Підготовка майбутніх вихователів до гуманізації виховного простору ДНЗ
КАЛАШНИКОВА С. А. Формування полікультурної спрямованності особистості педагога в роботі з дітьми шестирічного віку
КАЛІНІНА Л. А. Формування творчої особистості дитини дошкільного віку засобами театрально-сценічної діяльності
КАРДАШ І. М. Мовленнєва культура як складова загальної культури майбутнього фахівця дошкільної освіти
КАРНАУХ Л. П. Проблема гендерної соціалізації особистості в зарубіжних та вітчизняних психолого-педагогічних дослідженнях
КАРСКАНОВА С. В. Розвиток соціального інтелекту майбутнього фахівця у процесі професійної підготовки
КІКТЕНКО А. І. Психологічні  аспекти   підготовки майбутнього вихователя сучасного  ДНЗ  до розвитку елементарних математичних уявлень
КОРОП О. А. Наукова спадщина К. Д. Ушинського як методологічна основа практики розвитку в дошкільників аудіативних навичок і вмінь
КУЛІШ Р. В. Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до професійної діяльності 
КУЧАЙ Т. П. Проблема здоров’я у фізичному і психічному розвитку дитини
ЛІСОВСЬКА Т. А. Вплив музичного середовища на розвиток імпровізації в дітей дошкільного віку
ЛУЦАН Н. І. Педагогічні умови формування професійної мобільності вихователя дошкільного закладу
МІЛЕНІНА Г. С. Відродження педагогічних ідей вільного виховання С. Русової і М. Монтессорі в сучасній педагогічній практиці
НЕСТЕРЕНКО В. В. Андрагогічна модель підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в системі заочного навчання
ОЛЕКСЮК О.Є. Професійно-педагогічна творчість студентів у процесі загальнопрофесійної підготовки
ПАНЧЕНКО В. О. Організація духовно-морального виховання дітей у дошкільних закладах
ПРОДАН Л. А. Підвищення якості професійної підготовки фахівців галузі початкової освіти засобами краєзнавчого музею
СЕМЧУК С. І. Вплив комп’ютеризованої реклами на становлення особистості дитини-дошкільника
СОКОЛОВСЬКА О. С. Взаємодія дошкільного навчального закладу і сім’ї у формуванні ціннісного ставлення до праці дітей старшого дошкільного віку
СТЕПАНОВА Т. М. Методична підготовка студентів магістратури до викладання фахових дисциплін
СУЯТИНОВА К. Є. Формування особистості дитини дошкільного віку в сім’ях розлучених батьків.
ТАРАСУН В. В. Фактори забезпечення якісного осмислення, інтерпретації та передачі результатів обстеження дитини-аутиста
ТЕСЛЕНКО С. О. До проблеми формування комунікативної культури в дітей старшого дошкільного віку
ТИНДЮК Н. Т. Педагогічні аспекти розвитку словника дітей дошкільного віку
ТРИФОНОВА О. С. Фонетична виразність мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів як запорука правильного мовлення їхніх вихованців
ТРОФАЇЛА Н. Д. Емоційний розвиток дітей дошкільного віку
ФІЛІМОНОВА Т. В. Підготовка майбутніх учителів до патріотичного виховання молодших школярів у теорії педагогіки
ХАЙРУДДИНОВ М. А. Тенденции и перспективы развития дошкольного образования в Украине
ХАЛЛО О. Є. Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх педагогів
ШЕВЧЕНКО І. В. Проблеми підготовки майбутніх фахівців до навчання англійської мови дітей дошкільного віку
ЯКИМЕНКО С. І. Етичний компонент формування світогляду дитини