logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоНауковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, 2014, Вип. 1.46

КРЕМЕНЬ В.Г. Консолідація України на основі платформи толерантності
БУДАК В.Д. Толерантність – ключ до успішної фахової підготовки вчителів
БЕРЕЗІВСЬКА Л.Д. В.О.Сухомлинський про особливе ставлення до учнів із зниженою здатністю до навчання
БОГУШ А.М. Педагогіка добра у спадщині В.О. Сухомлинського
ВАСЬКІВСЬКА Г.О. Реалізація ідей В.О. Сухомлинського у процесі навчання старшокласників толерантності
ВАШУЛЕНКО М.С. У педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського толерантність – багатогранне поняття
ГЛАДЫШЕВ В.В., АБЛАМСЬКА Е.В., ТРИГУБ Л.Г., САДОВАЯ А.Ю., ГИНКЕВИЧ О.В. В.А.Сухомлинський, Л.Толстой и Г.Мюнстерберг о моральных основах деятельности школьного учителя
ГОРДУЗ Н.О. В.О.Сухомлинський про соціалізацію: технологічний аспект
ДЕРКАЧ В.Ф. Гуманістичні ідеї толерантності В.О. Сухомлинського
ДІЧЕК Н.П. Розвиток В.О. Сухомлинським індивідуалізованого підходу до важких дітей (етико-педагогічний аспект)
ЗАВГОРОДНЯ Т.К. Формування толерантності студентів в контексті концепції добра В.О. Сухомлинського
ЗАЛІТОК Л.М. Робота з книжкою в сучасній початковій школі крізь призму творчого розвитку ідей В. Сухомлинського
ЗУБКО А.М., КОМІНАРЕЦЬ Т.В. Актуальність педагогічних ідей В.О. Сухомлинського в процесі формування ключової компетентності вчити вчитися у молодших школярів
КАЛІНІЧЕНКО Н.А. Школи гуманної педагогіки як засіб соціокультурного розвитку особистості
ЛИТВИНЕНКО С.А. Виховання толерантності в колективній взаємодії молодших школярів: актуалізація ідей В.О. Сухомлинського
МАРУСИНЕЦЬ М.М. Психологічні ідеї в педагогічній практиці Василя Сухомлинського
МІХНО О.П. Психологічний семінар В. Сухомлинського та його роль у вивченні особистості учня
ПЕТРЕНКО О.Б. Педагогіка діалогу В.О. Сухомлинського як умова виховання толерантності особистості
ПЄХОТА О.М. Впровадження спадщини В.О. Сухомлинського в сучасну педагогічну освіту
ПОБІРЧЕНКО Н.С. Виховання почуття людяності в діяльності вищого навчального закладу крізь призму педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського
ПОНІМАНСЬКА Т.І. Виховання у світлі педагогіки толерантності: Я.-А. Коменський, К.Д. Ушинський, В.О. Сухомлинський
САВІНОВА Н.В. Гуманістичні ідеї толерантності в педагогічній спадщині В. Сухомлинського
САВЧЕНКО О.Я. Толерантність як цінність шкільної освіти: методичний аспект
САРАЄВА О.В. Формування толерантного середовища в авторській школі В. Сухомлинського
СИТЧЕНКО А.Л. Толерантність у контексті керованого навчання
СОКОЛОВСЬКА О.С. Педагогічні ідеї В.О. Сухомлинського в контексті професійної підготовки майбутніх вихователів в організації толерантного простору дошкільного навчального закладу
СТЕПАНОВА Т.М. Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського в компетентнісному підході до розвитку особистості дитини передшкільного віку
ТКАЧЕНКО Л.І. Толерантність як складова саморозвитку особистості
ТРИФОНОВА О.С. “Школа сердечності” у педагогічній концепції В.О.Сухомлинського
Федяєва В.Л., Бутрій К.М. Толерантність у казковому світі В. Сухомлинського
ХАЙРУДДИНОВ М.А. Проблема толерантности в истории западной и восточной цивилизаций и современной культуре Украины
ЧЕРВІНСЬКА І.Б. Соціокультурні аспекти формування толерантності особистості молодшого школяра в контексті педагогічних ідей Василя Сухомлинського
ЯЩУК І.П. Основи соціального партнерства в навчально-виховному закладі у творчій спадщині В. Сухомлинського