logo
Миколаївський національний
університет імені
В. О. Сухомлинського


789 ДЕНЬ ВІЙНИ


Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, 2014, Вип. 1.46

КРЕМЕНЬ В.Г. Консолідація України на основі платформи толерантності
БУДАК В.Д. Толерантність – ключ до успішної фахової підготовки вчителів
БЕРЕЗІВСЬКА Л.Д. В.О.Сухомлинський про особливе ставлення до учнів із зниженою здатністю до навчання
БОГУШ А.М. Педагогіка добра у спадщині В.О. Сухомлинського
ВАСЬКІВСЬКА Г.О. Реалізація ідей В.О. Сухомлинського у процесі навчання старшокласників толерантності
ВАШУЛЕНКО М.С. У педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського толерантність – багатогранне поняття
ГЛАДЫШЕВ В.В., АБЛАМСЬКА Е.В., ТРИГУБ Л.Г., САДОВАЯ А.Ю., ГИНКЕВИЧ О.В. В.А.Сухомлинський, Л.Толстой и Г.Мюнстерберг о моральных основах деятельности школьного учителя
ГОРДУЗ Н.О. В.О.Сухомлинський про соціалізацію: технологічний аспект
ДЕРКАЧ В.Ф. Гуманістичні ідеї толерантності В.О. Сухомлинського
ДІЧЕК Н.П. Розвиток В.О. Сухомлинським індивідуалізованого підходу до важких дітей (етико-педагогічний аспект)
ЗАВГОРОДНЯ Т.К. Формування толерантності студентів в контексті концепції добра В.О. Сухомлинського
ЗАЛІТОК Л.М. Робота з книжкою в сучасній початковій школі крізь призму творчого розвитку ідей В. Сухомлинського
ЗУБКО А.М., КОМІНАРЕЦЬ Т.В. Актуальність педагогічних ідей В.О. Сухомлинського в процесі формування ключової компетентності вчити вчитися у молодших школярів
КАЛІНІЧЕНКО Н.А. Школи гуманної педагогіки як засіб соціокультурного розвитку особистості
ЛИТВИНЕНКО С.А. Виховання толерантності в колективній взаємодії молодших школярів: актуалізація ідей В.О. Сухомлинського
МАРУСИНЕЦЬ М.М. Психологічні ідеї в педагогічній практиці Василя Сухомлинського
МІХНО О.П. Психологічний семінар В. Сухомлинського та його роль у вивченні особистості учня
ПЕТРЕНКО О.Б. Педагогіка діалогу В.О. Сухомлинського як умова виховання толерантності особистості
ПЄХОТА О.М. Впровадження спадщини В.О. Сухомлинського в сучасну педагогічну освіту
ПОБІРЧЕНКО Н.С. Виховання почуття людяності в діяльності вищого навчального закладу крізь призму педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського
ПОНІМАНСЬКА Т.І. Виховання у світлі педагогіки толерантності: Я.-А. Коменський, К.Д. Ушинський, В.О. Сухомлинський
САВІНОВА Н.В. Гуманістичні ідеї толерантності в педагогічній спадщині В. Сухомлинського
САВЧЕНКО О.Я. Толерантність як цінність шкільної освіти: методичний аспект
САРАЄВА О.В. Формування толерантного середовища в авторській школі В. Сухомлинського
СИТЧЕНКО А.Л. Толерантність у контексті керованого навчання
СОКОЛОВСЬКА О.С. Педагогічні ідеї В.О. Сухомлинського в контексті професійної підготовки майбутніх вихователів в організації толерантного простору дошкільного навчального закладу
СТЕПАНОВА Т.М. Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського в компетентнісному підході до розвитку особистості дитини передшкільного віку
ТКАЧЕНКО Л.І. Толерантність як складова саморозвитку особистості
ТРИФОНОВА О.С. “Школа сердечності” у педагогічній концепції В.О.Сухомлинського
Федяєва В.Л., Бутрій К.М. Толерантність у казковому світі В. Сухомлинського
ХАЙРУДДИНОВ М.А. Проблема толерантности в истории западной и восточной цивилизаций и современной культуре Украины
ЧЕРВІНСЬКА І.Б. Соціокультурні аспекти формування толерантності особистості молодшого школяра в контексті педагогічних ідей Василя Сухомлинського
ЯЩУК І.П. Основи соціального партнерства в навчально-виховному закладі у творчій спадщині В. Сухомлинського