logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоГеометричне моделювання та інформаційні технології, 2019, № 1 (7)

ISSN 2520-2820 (Online), ISSN 2524-0978 (Print)

[Титул] 1-2

[Зміст] {Contents} 3-4

Бондаренко В. П., Антіпов Н. О.[Геометрична модель топології та покриття мережі GPON системи eHealth м. Дніпро]{Geometric model of topology and network coverage GPON of the eHealth system in Dnepr} 5-12

Борисенко В. Д., Корчагіна О. О., Рябова А. С.[Адаптація профілів NACA 65-ої серії до моделювання лопаток осьових компресорів газотурбінних двигунів]{Adaptation of NACA profiles of the 65th series to the modeling of blades of axial compressors of gas-turbine engine} 13-19

Євдокимов С. О., Устенко С. А.[Розробка системи захисту інформації в локальній мережі підприємства]{Development of a system of protection of information in the local network of the enterprise} 20-25

Кравців С. Я., Соболь О. М.[Оптимізація розміщення оперативно-рятувальних підрозділів за допомогою опуклих багатокутників на прикладі Близнюківського району Харківської області]{Optimization of placement of operative- rescue units with help by convex polygons in the example of the Bliznyukovskyy district of the Kharkiv region} 26-32

Кузьма К. Т.[Аналіз методів та моделей оцінки знань в системах тестування]{Analysis of methods and models for assessment knowledge in testing systems} 33-40

Куліш А. О., Бондаренко В. П.[Інформаційно-геометрична модель оптимізації енергетичного покриття бездротових систем зв’язку]{Information-geometrical model of optimization of a power covering of wireless communication systems} 41-45

Мельник В. А.[Мікропроцесорна система для керування випробувальним вібростендом]{Microprocessor system for control of the test vibrostand} 46-49

Поздєєв В. О., Мельник О. В.[Методи мінімізації спотворень профілю збурень при вимірювані імпульсного тиску в рідких середовищах]{Methods to minimize distortion of the disturbance profile when measuring the pulse pressure in liquid media} 50-54

Пугачов Є. В., Черняк В. І.[Визначення особливих точок дискретного невпорядкованого векторного поля в двовимірному просторі]{Determination of singular points of a discrete disordered vector field in a twodimensional space} 55-62

Савєльєва О. В., Артемьєва І. С., Александрійська С.О.[Інформаційні технології в процесі навчання дизайну ювелірних прикрас]{Information technology in the process of learning jewelry design} 63-69

Ustenko I. V., Ustenko A. S., Ustenko S. A.{Linearization of the contours of the regions recognized by neural networks on images} 70-74

Хошаба О. М.[Оценка производительности канального уровня стека протоколов TCP/IP]{Performance assessment of the channel stack level of TCP/IP protocols} 75-79

Щербина М. Б., Охрименко А. О., Кузніченко С. Д.[Програмна система створення та зберігання EAV структур даних]{A software system for creation and storage EAV data structures} 80-87

Яковенко М. В., Охрименко А. О., Кузніченко С. Д.[Програмна реалізація агрегатора соціальних мереж]{Software implementation of the aggregator of social networks} 88-94

[ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ]{INFORMATION ABOUT THE AUTHORS} 95-96

{ABSTRACTS} 97-103