logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоІнформація про захист дисертацій

 • Інформація про захист кандидатських дисертацій із спеціальності 07.00.01 –

  історія України у спеціалізованій вченій раді К 38.134.01.

   

  ПІБ

  Назва теми дисертації

  Дата захисту

  Гандрабура Наталя Ярославівна

  Село генеральної округи «Дніпропетровськ» (1941 – 1944 рр.): визиск, виснаження та наслідки

  Дисертація Гандрабури Н.Я.

  Відгук офіційного опонента Перехрест О.Г.

  Відгук офіційного опонента Погорєлова А.А.

  27.12.2017

  Березняк Ярослав Васильович

  Земські та урядові установи Таврійської губернії в сфері сільського господарства (1866 – 1914 рр.)

  Дисертація Березняк Я.В.

  Відгук офіційного опонента Волос О.В.

  Відгук офіційного опонента Шандри В.С.

  27.12.2017

   
  Спецрада К 38 134 01 по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 07.00.01 – історія України.

  Термін дії: листопад 2015 – листопад 2018 рр. (Наказ МОН України № 1328 від 21.12.2015 р.)

  У складі спецради 15 осіб, із них 11 доктори наук.

  За 2016 рік відбулося три захисти кандидатських дисертацій:

  1. Кириленко Анни Олександрівни на тему: «Південна Україна в період хрущовської «відлиги» (1953–1964 рр.)»
  2. Шостака Андрія Васильовича на тему: «Православні конфесії Півдня України у 90-х роках ХХ століття (на матеріалах Херсонської, Миколаївської, Одеської областей)».
  3. Герус-Бахтіної Наталі Анатоліївни на тему: «Соціально-економічне та політичне становище німецького населення Півдня України у 1939 – 1953 роках».
 • Спеціалізована вчена рада К 38.134.02 при Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01- загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література).

  ПІБ

  Назва теми дисертації

  Дата захисту

  Міщенко Оксана Вікторівна Оголошення про захист (27.11.2016)

  МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ПОЗАСЮЖЕТНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЕПІЧНОГО ТВОРУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В 10–11 КЛАСАХ (27.11.2016)

  Відгук офіційного опонента Паламар С.П. (16.12.2016)

  Відгук офіційного опонента Ситченко А.Л. (16.12.2016)

  Дисертація Міщенко О.В. (16.12.2016)

  27.12.2016
  Паскаленко Віталій Володимирович Оголошення про захист (27.11.2016)ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА ТА ГРОМАДСЬКО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В. В. РЮМІНА В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (27.11.2016)

  Відгук офіційного опонента Ткачук Л.В. (16.12.2016)

  Відгук офіційного опонента Майборода В.К. (16.12.2016)

  Відгук офіційного опонента Федяєвої В.Л. (23.12.2016)

  Дисертація Паскаленко В.В. (16.12.2016)

  27.12.2016
  Васильєва Світлана Андріївна Оголошення про захист (01.02.2017)

  ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РІЗНИХ ТИПІВ В УКРАЇНІ (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (01.02.2017)

  Відгук офіційного опонента Богуш А.М. (20.01.17)

  Відгук офіційного опонента Дуки Т.М. (20.01.17)

  Дисертація Васильєва С.А. (20.02.2017)

  02.03.2017

  Відповідно до наказу МОН України № 261 від 06.03.2015 р. у Миколаївському національному університеті імені В.О.Сухомлинського  відкрито спеціалізовану вчену раду К 38.134.02 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальностей 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література).

  Голова спеціалізованої вченої ради:

  Хайруддінов Мухіддін Айіддінович – доктор педагогічних наук, професор

  Заступник голови спеціалізованої вченої ради:

  Степанова Тетяна Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор

  Вчений секретар спеціалізованої вченої ради:

  Трифонова Олена Сергіївна – доктор педагогічних наук, професор

  Члени спеціалізованої вченої ради:

  Будак Валерій Дмитрович – доктор технічних наук, професор, дійсний член НАПН України

  Гладишев Володимир Володимирович – доктор педагогічних наук, професор

  Кардаш Ірина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент

  Кузнецова Олена Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент Мхитарян Ольга Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент

  Наточій Анатолій Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент

  Пироженко Лідія Володимирівна – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник

  Рускуліс Лілія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент

  Ситченко Анатолій Люціанович – доктор педагогічних наук, професор

  Соколовська Олександра Семенівна – кандидат педагогічних наук, доцент

  Старіков Ілля Мойсейович – доктор педагогічних наук, професор

  Ткачук Лариса Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент

  Уліщенко Віолетта Валентинівна – доктор педагогічних наук, доцент

  Яценко Таміла Олексіївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

   

  ІНФОРМАЦІЯ

  із захисту  дисертацій у  СПЕЦІАЛІЗОВАНій ВЧЕНІЙ РАДІ К 38.134.02 НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ

  КАНДИДАТА ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

  13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки і 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література)

  ПРИ МИКОЛАЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО

   

  26.12.15 р

  1. НАЗАРЕНКО ЛЮДМИЛИ АНАТОЛІЇВНИ «Формування предметної літературної компетентності старшокласників засобами інформаційно-комунікаційних технологій», спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література);

   13.06.16 р.

  1. КОНДРАТЮК СВІТЛАНИ ГРИГОРІВНИ «Методика вивчення епічних творів на уроках української літератури у 5-6 класах», спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література);

  2. ГІНКЕВИЧ ОКСАНИ ВАЛЕНТИНІВНИ «Формування аналітико-синтетичних умінь учнів 5-6 класів під час вивчення епічного твору», спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література);

  3. КОШАРА ЮЛІЇ МИКОЛАЇВНИ «Формування в учнів основної школи умінь самостійної роботи з підручником української літератури», спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література);

  27.12.16 р.

  1. ПаскаленкА ВіталіЯ ВолодимировичА «Педагогічна спадщина та громадсько-просвітницька діяльність В.В.Рюміна в кінці xix – на початку xx століття», 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;

  2. МІЩЕНКО ОКСАНИ ВІКТОРІВНИ «Методика вивчення позасюжетних елементів епічного твору на уроках української літератури в 10-11 класах», спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література);

  2 березня 2017 р. 0 10.00 у Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського  відбудеться  засідання спеціалізованої вченої ради К 38.134.02, із захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидат педагогічних наук зі спеціальності  13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки:

  1. ВАСИЛЬЄВОЇ СВІТЛАНИ АНДРІЇВНИ «Тенденції розвитку системи дошкільних навчальних закладів різних типів в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття».