logo
Миколаївський національний
університет імені
В. О. Сухомлинського


467 ДЕНЬ ВІЙНИ


Результати реалізації міжнародного проєкту Еразмус+

Результати реалізації міжнародного проєкту Еразмус + 610427-EPP-1-2019-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP «Розвиток потенціалу підготовки учителів іноземної мови на шляху України до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції/MultiEd» у  2022 – 2023 н.р.

     1. Імплементація «Стратегій розвитку багатомовної вищої освіти у Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського» (Протокол № 9 від12.2022р.) зметою подальшої інтернаціоналізації університету шляхом   підготовки висококваліфікованих випускників з  рівнем володіння  англійською мовою на професійному рівні В2, С1. (Стратегії).

     2. Впровадження в освітній процес (навчальні плани) розроблених та оновлених курсів спеціальності 014.021 Освіта. Англійська мова і література на основі методології предметно-мовного інтегрованого навчання для ОР «Бакалавр» та «Магістр» (http://fif.mdu.edu.ua/?page_id=11590 ):

     2.1 «Бакалавр»:

– «Предметно-мовне інтегроване навчання»

– «Академічна англійська мова»

– «Загально-політичний дискурс англійської мови»

– «Методика навчання іноземних мов»

     2.2 ОР«Магістр»:

– «Медіаграмотність та критичне мислення»

– «Англійська мова для академічних цілей»

– «Предметно-мовне інтегроване навчання в контексті освітніх технологій»

– «Лінгвістичні студії»

     2.3 Для спеціальностей де англійська мова не є фаховою (інші факультети) за ОР «Магістр»:

– «Академічна англійська»;

–«Медіаграмотність та критичне мислення»;

– «Англійська мова для академічних цілей»

     3. Розроблення, вдосконалення та завантаження електронного курсу «Методологія предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL)» на освітню WEB платформу університету Moodle для вчителів англійської мови міста Миколаїва та області.