logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.Сухомлинського26
Лют
2019

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ У МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФІЛОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР» / «CURRENT TRENDS OF THE PHILOLOGICAL EDUCATION DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION»

     Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Тенденції розвитку філологічної освіти в контексті інтеграції у європейський простір», яка відбудеться 18 квітня 2019 р.

     Планується робота за напрямками:
1. Актуальні проблеми дослідження германських мов.
2. Літературознавчі студії.
3. Переклад як компонент полілінгвальної комунікації.
4. Актуальні проблеми крос-культурної підготовки майбутніх фахівців.
5. Методологічні аспекти викладання й вивчення іноземних мов.
6. Загальні та прикладні аспекти сучасного мовознавства.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, французька, іспанська, італійська.

Форма участі: особиста або дистанційна.

До участі в конференції запрошуються науковці, аспіранти, здобувачі, магістранти. За результатами конференції планується видання статей у:
– Науковому журналі «Молодий вчений», який входить до міжнародних каталогів наукових видань та науко-метричних баз Index Copernicus, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, РИНЦ;
– збірнику матеріалів конференції.

Для участі в конференції необхідно на електронну адресу конференції conferencefif@ukr.net надіслати:
1) заявку на участь у конференції (файл із назвою «name_application»);
2) статтю до наукового видання «Молодий вчений» загальним обсягом 10 сторінок (до 20 березня 2018р. ) або тези обсягом 3–5 сторінок до збірника матеріалів (до 1 квітня 2018р.). Статтю або тези подавати у форматі doc. або doсx. із назвою латинськими літерами «name_article».

Вартість публікації:
– у науковому виданні «Молодий вчений» (10 стор.) – 400 грн., кожна додаткова сторінка – 35 грн.;
– у збірнику матеріалів конференції – 180 грн. (відповідальний секретар: доктор філософії в галузі гуманітарних наук, доцент Єфименко Тетяна Миколаївна (моб. +380956882869, роб. (+38 0512)59-07-89, ауд.01.509)
З вимогами до оформлення статті у науковому виданні «Молодий вчений» можна ознайомитися за адресою: http://molodyvcheny.in.ua/ua/rules/.
Вимоги до оформлення статті у збірнику матеріалів конференції:
До друку приймаються тези обсягом 3–5 сторінок тексту формату А4, набрані в текстовому редакторі WORD / OFFICE 14 кеглем шрифту Times New Roman, інтервал – полуторний, абзац – 1,25 см; поля (верхнє, нижнє, ліве, праве) – 2 см, текст друкується без переносів з вирівнюванням на всю ширину сторінки). Перед текстом доповіді курсивом подається анотація англійською мовою (3–5 речень) із переліком ключових слів. Посилання на літературу подаються в тексті у квадратних дужках, наприклад [1, с. 237].
Контактна інформація:
Голова оргкомітету: доктор філософії в галузі освіти, доцент Тетяна Олександрівна Мороз;
Відповідальний секретар конференції: доктор філософії в галузі гуманітарних наук, доцент Світлана Миколаївна Чернега (моб. +38 0933723425, роб. (+38 0512)37-88-19, ауд.01.502).
У разі виникнення питань звертайтесь до відповідального секретаря: conferencefif@ukr.net.

АНКЕТА-ЗАЯВКА УЧАСНИКА

Прізвище, ім’я, побатькові____________________________
Місце роботи______________________________________
Науковий ступінь___________________________________
Наукове звання____________________________________
Посада__________________________________________
Тема доповіді______________________________________
Назва секції_______________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові, наукова ступінь, вчене звання, місце роботи, посада наукового керівника (для осіб, що не мають наукового ступеня)_____________________________
Домашня адреса____________________________________
E-mail___________________________________________
Контактні телефони (у тому числі мобільний)_______________

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Залишити відповідь

*

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: