logo
Миколаївський національний
університет імені
В. О. Сухомлинського


573 ДЕНЬ ВІЙНИ


24
Лис
2020

Логопед – не професія, а покликання!

     «Щоб бути Великим – треба бути людиною Великої ідеї та великого характеру» – це слова видатного українського педагога-гуманіста В. О. Сухомлинського. Саме вони є не просто гаслом, а провідним принципом у роботі педагогів Миколаївського національного університету імені його імені, особливо тих, хто працює на кафедрі спеціальної освіти і готує логопедів, дефектологів, асистентів учителів.

     Українці завжди шанували традиції, відзначаючи професійні свята. Ми щорічно святкуємо День працівника освіти, медичного працівника, енергетика, юриста, шахтаря тощо. До цього переліку з 2004 року з упевненістю була внесена професія логопеда, яку ще 20 років тому вважали достатньо рідкісною.

     Нині ця спеціальність упевнено набирає оберти, стає все більш затребуваною. Її актуальність зумовлюється постійним зростанням (із різних причин) кількості дітей (дошкільного, шкільного віку) з вадами психофізичного розвитку, зокрема, порушеннями мовлення; людей, які перенесли інсульти в різному віці, особистостей, що отримали політравми тощо. І за кожною такою дитиною – можливість зробити її більш упевненою у собі, успішною, такою, що вміє ефективно спілкуватись і реалізовувати свої можливості. Або ж ні… Усвідомлення важливості та необхідності цієї професії призвело до того, що кожен рік 14 листопада у всіх країнах світу відзначають Міжнародний день логопеда.

     Коли ми говоримо слово «логопед», у більшості людей виникає асоціація з відомим фільмом «За сімейними обставинами», у якому неперевершений актор і режисер Ролан Биков створив колоритний образ «вогопефа», який не вимовляє половину звуків.

     Багато хто вважає, що вчитель-логопед виправляє тільки вади вимови звуків. Насправді ж, корекція звуковимови – це тільки верхівка айсберга. Логопед працює з усіма порушеннями мовлення: його відсутністю, загальним недорозвиненням; мовленнєвими відхиленнями внаслідок патології нервової системи, порушеннями голосу, темпу і тембру мовлення. Проте, на превеликий жаль, не тільки батьки, а й фахівці інших галузей досить часто є недостатньо обізнаними та недооцінюють важливість своєчасної логопедичної допомоги.

     Підготовка фахівців за даною спеціальністю в Миколаївській області здійснюється кафедрою спеціальної освіти на факультеті педагогіки та психології Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, починаючи з 2011 року. Відкриття та розвиток спеціальності «Спеціальна освіта» здійснено за підтримки ректора, академіка Академії педагогічних наук України, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України Валерія Дмитровича Будака.

     Викладачі кафедри спеціальної освіти, базуючись на класичних принципах педагогіки і психології, керуються в своїй роботі сучасними ефективними методами і технологіями, забезпечуючи високу якість підготовки фахівців. Щороку вони випускають фахівців – бакалаврів та магістрів для всієї України. Наші випускники успішно працюють у закладах дошкільної освіти, загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним та інтегрованим навчанням, реабілітаційних центрах, інклюзивно-ресурсних центрах, поліклініках тощо. Приємно зазначити, що випускники спеціальності успішно працюють у країнах Європи та світу, зокрема, у Польщі, Німеччині, Чехії, Китаї та інших.
Дефекти мовлення найчастіше стають причиною виникнення різних комплексів у дітей. Іноді вони можуть знаходити вияв в агресії або депресивному стані, тому на допомогу їм і приходять логопеди. Ефективно виконувати свої обов’язки логопедам допомагають їх особистісно-професійні якості, серед яких: комунікабельність, доброзичливість, емпатія, стресостійкість, емоційна стабільність, толерантність, тактовність, спостережливість, наполегливість, динамізм особистості, любов до дітей.

     Звичайно ж, найкращі особистісні якості не зможуть допомогти, якщо логопед не матиме за плечима величезного багажу знань. Причому не тільки в сфері логопедії (передусім, володіння найсучаснішими методами і прийомами корекції різних дефектів мовлення), а й педагогіки, анатомії, медицини, психології. З метою якісної підготовки фахівців у галузі спеціальної освіти доктор педагогічних наук, професор Н. В. Савінова (завідувач кафедри) зібрала творчий колектив педагогів, майстрів своєї справи, серед яких є кандидати педагогічних наук, кандидати психологічних наук, кандидати медичних наук, які щодня «своє серце віддають дітям». Викладачі кафедри (Н. В. Савінова, В. А. Кисличенко, Н. В. Стельмах, М. І. Берегова, О. Г. Білюк, Д. М. Борулько, С. В. Карсканова, І. В. Середа), які готують логопедів, мають більше 1 000 статей у фахових виданнях України та світу, наукометричних базах Scopus, Web of Science, більше 100 монографій та навчально-методичних посібників.

     Для того, щоб підвищувати рівень своєї педагогічної майстерності викладачі спеціальності пройшли закордонне стажування (м. Ченстохов, м. Ополе, Республіка Польща) та успішно впроваджують набуті уміння та навички в навчальний процес. Обговорення інновацій в освіті з колегами із університетів України та світу щороку відбувається на Міжнародних науково-практичних конференціях, зокрема на конференціях «Сучасна логопедія: пошуки та інновації», «Серце, віддане дітям».

     Щодня викладачі кафедри впроваджують інноваційні форми та методи роботи, постійно підвищуючи вимоги до своєї професійної діяльності. Так, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри спеціальної освіти Світлана Вікторівна Карсканова, яка склала екзамен з іноземної мови за кордоном на рівень Б2 (професійне володіння іноземною мовою), розпочала читати цикл лекцій з психології англійською мовою. Наталія Володимирівна Савінова та Марія Ігорівна Берегова проводять цикл тренінгів із використанням інноваційних методик підготовки фахівців до роботи в умовах інклюзивних та спеціальних закладах. Прикладом професіоналізму у підготовці спеціалістів-логопедів є кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України Ніна Василівна Стельмах, яка за роки роботи підготувала численних переможців Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та олімпіад. Серед її вихованців нині успішно працюють численні доктори наук, кандидати наук, учителі та вихователі.
Окрім навчання, студенти-логопеди Миколаївського національного університету активно займаються розвитком своїх творчих здібностей та удосконаленням навичок практичної роботи шляхом організації та участі у творчих конкурсах, концертах, майстер-класах тощо. Гарний фахівець у галузі логопедії має активно займатися науковою роботою, тому майбутні логопеди щорічно беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт і посідають призові місця. Наприклад, студентка 5 курсу Ганна Шакула посіла І місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2019-2020 навчальному році зі спеціальності 016 «Спеціальна освіта» (за нозологіями), студентка 4 курсу Черних Аліна посіла ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Спеціальна освіта», переможцями Всеукраїнських (з міжнародною участю) студентських олімпіад зі спеціальності 016 «Спеціальна освіта» у різні роки були Катерина Мудрик, Катерина Зелінська та інші.

     Шлях студентів до перемог – завжди нелегкий і тернистий, він потребує серйозної уваги і керівництва, постійного професійного супроводу викладачів – наукових керівників. Виявити зернятко таланту, креативу у студента, щоб з часом виплекати з нього яскраву квітку професійного успіху допомагають різні форми наукової, методичної, організаційної та виховної роботи. Це і традиційні конкурси студентських творчих робіт під керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента Ірини Валеріївни Середи «Візитівка спеціальності», «Конкурс ораторської майстерності», конкурс соціальної реклами «Ні – девіантній поведінці» та інші. Це і творчі майстерні, майстер-класи, наприклад «Ключі від професії», святкування державних і професійних свят і багато чого іншого.

     Вчитель-логопед працює з дітьми та дорослими: в дитячих садках, школах, спеціальних установах, реабілітаційних центрах, поліклініках. На перший погляд уявляється, що в логопедії немає нічого складного, потрібно лише підбирати для учнів відповідні завдання і стежити за їх виконанням. Але це далеко не так! Професіональний логопед повинен відмінно володіти, крім теоретичних знань, системою спеціальних практичних навичок: вмінням робити логопедичний масаж, методиками постановки звуків, мати величезне терпіння.

     З метою удосконалення практичних умінь та навичок, студенти спеціальності «Спеціальна освіта» є активними учасниками волонтерської групи професійного спрямування «Відкрите серце». Волонтерська діяльність дозволяє студентам не тільки вдосконалити свої уміння та навички, але й набути практичного досвіду роботи з дітьми різних вікових категорій, які мають порушення мовлення, і впевнитись, що їх вибір правильний. Щорічно студенти за допомогою своєї безкорисної, благодійної праці отримують визнання серед дітей та, починаючи з 2015 року, посідають призові місця в Обласному конкурсі волонтерів, який проводиться громадською організацією «Миколаївська обласна організація волонтерів» (старший викладач кафедри М. І. Берегова з 2020 року є заступником голови цієї організації). Ефективна волонтерська робота знаходить своє втілення також і у науковій роботі студентів. Так, у 2016 році студентка спеціальності Анастасія Єпур посіла ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з науковою роботою, присвяченою особливостям організації волонтерської роботи.

     Спеціальність «Спеціальна освіта» є молодою, цікавою, інтерактивною, ми тільки почали розвиватися, далі цікавіше, далі більше… Ми із задоволенням надаємо консультації педагогічним працівникам, батькам, дорослим та дітям з особливими освітніми потребами. Хочеться зазначити, що професія логопеда є затребуваною, в закладах освіти м. Миколаєва та області критично не вистачає спеціалістів цієї галузі. Фахівці спеціальності «Спеціальна освіта» чекають майбутніх зірок логопедії на навчання.

     Підсумовуємо, що кожна молода людина, яка прагне пов’язати свою долю з такою прекрасною, гуманною і шляхетною справою, мусить зрозуміти найголовніше: логопед – це не просто професія, це – спосіб життя!

Газета «Вечерний Николаев»
( № 87, 24 листопада 2020, с. 3)

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Залишити відповідь

*