logo
Миколаївський національний
університет імені
В. О. Сухомлинського


467 ДЕНЬ ВІЙНИ


01
Лют
2021

Психодіагностична практика для студентів IІІ курсу

     З 01 лютого 2021 року на базі Центру психологічної служби університету будуть проходити практику студенти 3 та 6 курсів.

     Психодіагностична практика для студентів IІІ курсу триває 6 тижнів. Мета практики – сформулювати навички дослідницької та психодіагностичної роботи студентів, формування у студентів умінь і навичок здійснення психодіагностичного обстеження в умовах реальної взаємодії зі студентами різних вікових груп.

     Загальні завдання психодіагностичної практики:

– ознайомлення з роботою психодіагностичної служби університету;

– закріплення теоретичних і практичних знань з психології;

– апробація дослідницьких і психодіагностичних методик і технік, розвиток навиків систематизації результатів психодіагностичних досліджень;

– формування вмінь обґрунтовувати отримані результати та визначати психологічний діагноз.

     Переддипломна (виробнича) практика є завершальний етапом підготовки фахівців за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» для студентів. Вона призначена максимально підготувати майбутніх фахівців до практичної роботи,підвищити рівень їх професійної підготовки, сформувати навички роботи в трудовому колективі

     Метою переддипломної практики є узагальнення, систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних знань студентів за профілюючими дисциплінами, що вивчені, отримання навичок проведення аналізу методів прийняття рішень, інформаційних систем конкретного об’єкта управління з метою самостійного вирішення проблеми побудови моделей оцінки, аналізу й прогнозування функціонування з використанням сучасних методів й інформаційних технологій.

     Одним з основних завдань практики є збирання матеріалів для виконання дипломної роботи, підготовка до її виконання; оволодіння сучасними методами, формами організації праці в галузі майбутньої професії, формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби самостійно систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

     Виходячи із мети і завдань практик 3 та 6 курсів Центр психологічної служби надає змогу реалізації та розкриттю творчого потенціалу кожного студента.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Залишити відповідь

*