logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоГеометричне моделювання та інформаційні технології, 2018, № 1 (5)

ISSN 2520-2820 (Online), ISSN 2524-0978 (Print)

[Титул] 1-2

[Зміст] {Contents} 3-4

Наталія АНДРЄЄВА, Анатолій ХОМЧЕНКО [Ймовірнісна інтерпретація серендипових поверхонь ] {Probabilistic interpretation of serendipity surfaces} 5-8

Олена БІДНІЧЕНКО, Анатолій БУХАРІН, Сергій ПІГУР [Аналіз способів геометричного моделювання проекційних креслень деталей в системі AutoCAD] {Analysis of methods of geometrical modeling of solids projection drawings in AutoCAD system} 9-15

Валерій БОНДАРЕНКО, Богдан ГУНЬКО [Автоматизована система віртуальних прискорених механічних ресурсних випробувань конструкцій радіоелектронних засобів спеціального призначення] {Automated system of virtual mechanical resource tests of RES on the basis of geometric computer modeling} 16-21

Валерій БОНДАРЕНКО, Ігор КОЗАРЬ [Геометричні методи оптимізації кластерів базових станцій стільникового зв’язку] {Geometric methods for optimizing clusters of cellular base stations} 22-28

Валерій БОРИСЕНКО, Андрій УСТЕНКО [Алгоритми моделювання поверхонь у натуральній параметризації] {Surface modeling algorithms in natural parametrization} 29-38

Олександра БУЛГАКОВА, Іван АФАНАСЬЄВ [Технології розробки автоматизованих інформаційних систем] {Problems and prospects for development of electronic trade in Ukraine} 39-45

Ірина ДМИТРУК [Правові аспекти діяльності фахівців у сфері інформаційних технологій] {Legal aspects of activities of professionals in information technology} 46-50

В’ячеслав ЗОСІМОВ, Ольга БЕРКО [Проблеми та перспективи розвитку електронної торгівлі в Україні] {Problems and prospects for development of electronic trade in Ukraine} 51-57

В’ячеслав ЗОСІМОВ, Світлана САЧЕНКО [Аналіз якості інформаційного наповнення сайту] {The analysis of the web-site content quality} 58-64

Катерина КУЗЬМА [Обчислювальна технологія нечіткого пошуку в тексті або словнику] {The computing technology of fuzzy search in a text or in a dictionary} 65-69

Леонід КУЦЕНКО, Леонід ЗАПОЛЬСЬКИЙ [Механічні параметри інерційного розкриття чотириланкового маятника у невагомості] {Mechanical parameters of the inertial opening of a four-link pendulum in weightlessness} 70-79

Сергій ЛУКЬЯНЧІКОВ, Сергій ЄВДОКИМОВ [Актуальні проблеми та підходи до забезпечення кібербезпеки автоматизованої банківської системи] {Actual problems and approaches to provide cibberbeeping of automatic banking system} 80-85

Віктор МЕЛЬНИК [Математичне моделювання гідроакустичного інформаційного каналу для цифрового зв‘язку] {Mathematical modeling of the hydraacous information digital communication channel} 86-90

Олександр МЕЛЬНИК [Інформаційно-вимірювальна система для реєстрації імпульсного тиску в рідких середовищах] {Information-measuring system for registration of pulse pressure in liquid environment} 91-95

Ганна ПОГРОМСЬКА, Геннадій ЧЕРНИЩУК [Реалізація аплету для анонімізації трафіку за допомогою мережі Tor] {Development an applet to anonymize traffic using the Tor network} 96-104

Serhii USTENKO, Iryna USTENKO {A study of the distribution of curvature given by an exponential law} 105-111

[ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ] {INFORMATION ABOUT THE AUTHORS} 112-113

ABSTRACTS 114-120