logo
Миколаївський національний
університет імені
В. О. Сухомлинського


838 ДЕНЬ ВІЙНИ


Підготовка докторів філософії за напрямом 051 Економіка

Інформація про захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) Войт Олексій Сергійович | (PDF)
Анотація Войт О.С. – «Стратегічні вектори розвитку ринку органічної харчової продукції в Україні» | (PDF)
Висновок про наукову новизну Войт О.С. | (PDF)
Відзив офіційного опонента д.е.н., професора Шапошникова К.С. | (PDF)
Відзив офіційного опонента к.е.н., доцента Пономарьової М. | (PDF)
Захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) Войта Олексія Сергійовича:


Інформація про захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) Муленко Андрій Іванович | (PDF)
Анотація Муленко А.І. – «Трансформація ІТ – сфери України на засадах мережевої економіки» | (PDF)
Висновок про наукову новизну Муленко А.І. | (PDF)
Відзив офіційного опонента д.е.н., професора Гальцової О.Л. | (PDF)
Відзив офіційного опонента д.е.н., професора Іртищевої І.О. | (PDF)
Дисертація Муленко А.І. – «Трансформація ІТ – сфери України на засадах мережевої економіки» | (PDF)
Захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) Муленко Андрій Іванович:


Інформація про захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) Оніщик Анастасії Володимирівни | (PDF)
Анотація Оніщик А.В. – «Фіктивна діяльність суб’єктів господарювання як загроза економічній безпеці України» | (PDF)
Висновок про наукову новизну Оніщик А.В. | (PDF)
Відгук офіційного опонента д.е.н., професора Іртищевої І.О. | (PDF)
Відгук офіційного опонента д.е.н., професора Лагодієнко В.В. | (PDF)
Дисертація Оніщик А.В. – «Фіктивна діяльність суб’єктів господарювання як загроза економічній безпеці України» | (PDF)
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка на тему: «Фіктивна діяльність суб’єктів господарювання як загроза економічній безпеці України», аспіранта Оніщик Анастасії Володимирівни:

Аудіозапис захисту:


Інформація про захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) Крапивіної Дар’ї Аркадіївни | (PDF)
Анотація Крапивіної Д.А. – «Інноваційне управління регіональними медіа платформами в умовах перманентних кризових явищ» | (PDF)
Відгук офіційного опонента д.е.н., професор Лагодієнко В.В. | (PDF)
Відгук офіційного опонента д.е.н., професор Стегней М.І. | (PDF)
Дисертація Крапивіної Д.А. – «Інноваційне управління регіональними медіа платформами в умовах перманентних кризових явищ» | (PDF)
Висновок про наукову новизну Крапивіної Д.А. | (PDF)
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка на тему: «Інноваційне управління регіональними медіа платформами в умовах перманентних кризових явищ», аспіранта Крапивіної Дар’ї Аркадіївни:

Аудіозапис захисту: