logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоПідготовка докторів філософії за напрямом 051 Економіка

Інформація про захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) Войт Олексій Сергійович | (PDF)
Анотація Войт О.С. – «Стратегічні вектори розвитку ринку органічної харчової продукції в Україні» | (PDF)
Висновок про наукову новизну Войт О.С. | (PDF)
Відзив офіційного опонента д.е.н., професора Шапошникова К.С. | (PDF)
Відзив офіційного опонента к.е.н., доцента Пономарьової М. | (PDF)
Захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) Войта Олексія Сергійовича:


Інформація про захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) Муленко Андрій Іванович | (PDF)
Анотація Муленко А.І. – «Трансформація ІТ – сфери України на засадах мережевої економіки» | (PDF)
Висновок про наукову новизну Муленко А.І. | (PDF)
Відзив офіційного опонента д.е.н., професора Гальцової О.Л. | (PDF)
Відзив офіційного опонента д.е.н., професора Іртищевої І.О. | (PDF)
Дисертація Муленко А.І. – «Трансформація ІТ – сфери України на засадах мережевої економіки» | (PDF)
Захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) Муленко Андрій Іванович:


Інформація про захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) Оніщик Анастасії Володимирівни | (PDF)
Анотація Оніщик А.В. – «Фіктивна діяльність суб’єктів господарювання як загроза економічній безпеці України» | (PDF)
Висновок про наукову новизну Оніщик А.В. | (PDF)
Відгук офіційного опонента д.е.н., професора Іртищевої І.О. | (PDF)
Відгук офіційного опонента д.е.н., професора Лагодієнко В.В. | (PDF)
Дисертація Оніщик А.В. – «Фіктивна діяльність суб’єктів господарювання як загроза економічній безпеці України» | (PDF)
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка на тему: «Фіктивна діяльність суб’єктів господарювання як загроза економічній безпеці України», аспіранта Оніщик Анастасії Володимирівни:

Аудіозапис захисту:


Інформація про захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) Крапивіної Дар’ї Аркадіївни | (PDF)
Анотація Крапивіної Д.А. – «Інноваційне управління регіональними медіа платформами в умовах перманентних кризових явищ» | (PDF)
Відгук офіційного опонента д.е.н., професор Лагодієнко В.В. | (PDF)
Відгук офіційного опонента д.е.н., професор Стегней М.І. | (PDF)
Дисертація Крапивіної Д.А. – «Інноваційне управління регіональними медіа платформами в умовах перманентних кризових явищ» | (PDF)
Висновок про наукову новизну Крапивіної Д.А. | (PDF)
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка на тему: «Інноваційне управління регіональними медіа платформами в умовах перманентних кризових явищ», аспіранта Крапивіної Дар’ї Аркадіївни:

Аудіозапис захисту: