logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоГеометричне моделювання та інформаційні технології, 2018, № 2 (6)

ISSN 2520-2820 (Online), ISSN 2524-0978 (Print)

[Титул] 1-2

[Зміст] {Contents} 3-4

Валерій БОРИСЕНКО, Андрій УСТЕНКО, Євгеній ДРУЗЬ [Геометричне моделювання меридіональних границь проточних частин осьових компресорів] {Geometric modelling of the meridioanal boundaries of the flow parties of the axial compressors} 5-10

Олег БУЛАНЧУК, Галина БУЛАНЧУК, Іван ЄВАРЛАК [Використання гібридних схем при розв’язку задач в частинних похідних] {Use of hybrid schemes when solving task in private derivatives} 11-15

Олександр ВЕЙЦБЛІТ, Микола КОРОТАЄВ [Програмний засіб для підтримки процесу дослідження динамічних систем] {A software tool to support the process of researching dynamic systems} 16-23

Володимир ДАНИЛЕНКО, Ольга ШОМАН [Розрахункові сітки як результат геометричних перетворень] {Computational grids as a result of geometric transformations} 24-29

Катерина КУЗЬМА [Алгоритм перевірки відповіді в системах тестування, поданої у текстовій формі] {The algorithm of verification the answer in testing systems, submitted in a text form} 30-33

Віктор МЕЛЬНИК [Мікропроцесорна система для кодування звукового сигналу] {Microprocessor system for covering sound signal} 34-38

Сергій НАДТОЧІЙ, Антон ГУДА [Розробка системи отримання даних з mems сенсорів та дослідження методів їх обробки] {Development of a system for obtaining data from mems sensors and researching methods for their processing} 39-46

Дмитро ПАВЛЕНКО, Катерина ОСТРОВСЬКА [Розробка автоматизованої системи налаштування параметрів пам’яті серверу Oracle для підвищення продуктивності] {Development of an automated system for tuning parameters of the memory Oracle server to improve performance} 47-51

Алла ПЕРПЕРІ, Олена САВЄЛЬЄВА, Інна АРТЕМЬЄВА, Павло ЗАЙЦЕВ [Методика комп’ютерного моделювання футбольних бутс у системі Crispin Shoemaker] {The method of computer designing football boots in the Crispin Shoemaker system} 52-59

Валерій ПОЗДЄЄВ, Олександр МЕЛЬНИК [Математичне моделювання вимірювального тракту для визначення імпульсного тиску в рідині] {Mathematical modeling of the measuring tract for determination of pulse pressure in liquid} 60-64

Олена САВЄЛЬЄВА, Тамара СТАРУШКЕВИЧ [Математичний аналіз та комп’ютерне проектування напружених станів армованої стегнової кістки] {Mathematical analysis and computer simulation of reinforced femur bone stressed states} 65-71

Олександр СИДЕЛЬОВ, Тетяна СЕЛІВЬОРСТОВА [Алгоритм створення тривимірних ігрових моделей високої складності] {Algorithm of the creation of hygienic compatibility three-dimensional game models} 72-78

Юрій СКЛЕМА, Олена ГЛІБКО, Марія МАКСИМОВА [Тривимірний ігровий додаток як засіб підвищення ефективності роботи сайту технічного центру] {A three-dimensional gaming application as a means to increase the effectiveness of the work of the technical center site} 79-83

Iryna USTENKO, Serhii USTENKO {Geometric recognition method of rectangular areas on images} 84-88

Юрій ХОЛКОВСЬКИЙ [Геометричне моделювання багато параметричних середовищ із використанням n-вимірної інтерполяції] {Geometrical modeling of multi-parameter environments using n-dimensional interpolation} 89-92

Александр ХОШАБА [Моделирование производительности вычислительных систем на основе моделей и программных средств] {Modeling the performance of computing systems based on models and software} 93-98

Олексій ЧУНІХІН, Тетяна ЧУНІХІНА [Особливості реалізації побудови Пуассонівського диску методом Роберта Брідсона мовою С++] {Peculiar features of implementation for generation of the Poisson disk in terms of language C++} 99-104

[ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ] {INFORMATION ABOUT THE AUTHORS} 105-106

ABSTRACTS 107-113