logo
Миколаївський національний
університет імені
В. О. Сухомлинського


740 ДЕНЬ ВІЙНИ


Архів

1. Аналіз анкетування здобувачів щодо дистанційної форми навчання (січень 2023 р.)
2. Аналіз комплексного анкетування здобувачів (січень 2023 р.)
3. Аналіз анкетування роботодавців (лютий-березень 2023 р.)

1. Аналіз анкетування викладацького складу (листопад-грудень 2021 р.)
2. Аналіз анкетування здобувачів щодо дистанційної форми навчання (листопад-грудень 2021 р.)
3. Аналіз комплексного анкетування здобувачів (грудень 2021 р.)
4. Аналіз анкетування роботодавців (листопад-грудень 2021 р.)
5. Аналіз анкетування випускників (листопад-грудень 2021 р.)
6. Аналіз комплексного анкетування здобувачів (доктор філософії) (грудень 2021 р.)

1. Аналіз анкетування викладачів жовтень 2020р.
2. Аналіз анкетування випускників грудня 2020р. – січня 2021р.
3. Результати комплексного анкетування
4. Аналіз анкетування випускників (літо 2021)
5. Аналіз анкетування «Викладач очима студентів» (літо 2021)

Анкета для першокурсників
Аналіз анкетування Викладач очима студентів травень
Звіт за 2019 календарний рік по проведеним анкетуванням серед студентів університету та коледжу МНУ імені В.О. Сухомлинського
Анкета
Аналітична довідка щодо застосування мережевих технологій в навчальному процесі (результати анкетування)