logo
Миколаївський національний
університет імені
В. О. Сухомлинського


740 ДЕНЬ ВІЙНИ


Освітні програми

Відомості про освітні програми, що реалізуються в
МНУ імені В. О. Сухомлинського

Код та назва спеціальності
Освітня програма
Бакалавр
012 Дошкільна освіта «Дошкільна освіта»
013 Початкова освіта «Початкова освіта»
014 Середня освіта (Фізика) «Середня освіта: фізика, математика»
014 Середня освіта (Математика) «Середня освіта: математика, фізика»
014 Середня освіта (Хімія) «Середня освіта: хімія, біологія»
014 Середня освіта (Фізична культура) «Середня освіта (Фізична культура)»
«Середня освіта (Фізична культура) та захист України»
014 Середня освіта (Українська мова і література) «Середня освіта (Українська мова і література). Мова і література (англійська)»
014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) «Англійська та друга іноземна мова (німецька)»
«Середня освіта (Англійська мова та друга іноземна (російська))»
014 Середня освіта (Мова і література (російська)) «Середня освіта (Російська мова та друга іноземна (англійська)»
014 Середня освіта (Історія) «Середня освіта (Історія, правознавство)»
014 Середня освіта (Музичне мистецтво) «Середня освіта (Музичне мистецтво)»
016 Спеціальна освіта «Логопедія. Спеціальна психологія»
017 Фізична культура і спорт «Фізична культура і спорт»
032 Історія та археологія «Історія та археологія»
035 Філологія. 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська «Переклад»
«Мова і література (англійська)»
035 Філологія. 035.043 германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька «Мова і література (німецька)»
035 Філологія. 035.10 прикладна лінгвістика «Прикладна лінгвістика»
052 Політологія «Політологія»
053 Психологія «Психологія»
072 Фінанси, банківська справа та страхування «Фінанси, банківська справа та страхування»
073 Менеджмент «Менеджмент»
091 Біологія «Лабораторна діагностика»
113 Прикладна математика «Інформатика»
122 Комп’ютерні науки «Комп’ютерні науки»
123 Комп’ютерна інженерія «Комп’ютерна інженерія»
231 Соціальна робота «Соціальна робота. Соціальна педагогіка»
«Соціальна робота»
292 Міжнародні економічні відносини «Міжнародна економіка»
 Магістр
012 Дошкільна освіта «Дошкільна освіта»
013 Початкова освіта «Початкова освіта»
014 Середня освіта (Фізика) «Середня освіта: фізика»
014 Середня освіта (Математика) «Середня освіта: математика»
014 Середня освіта (Фізична культура) «Середня освіта (Фізична культура)»
014 Середня освіта (Українська мова і література) «Середня освіта (Українська мова і література)»
014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) «Англійська мова і література»
014 Середня освіта (Історія) «Середня освіта (Історія)»
014 Середня освіта (Музичне мистецтво) «Середня освіта (Музичне мистецтво)»
016 Спеціальна освіта «Логопедія. Спеціальна психологія»
032 Історія та археологія «Історія та археологія»
035 Філологія. 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська «Переклад»
035 Філологія. 035.043 германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька «Німецька мова і література»
035 Філологія. 035.10 прикладна лінгвістика «Прикладна лінгвістика»
052 Політологія «Політологія»
053 Психологія «Психологія»
072 Фінанси, банківська справа та страхування «Фінанси і кредит»
073 Менеджмент «Менеджмент»
091 Біологія «Лабораторна діагностика»
122 Комп’ютерні науки «Комп’ютерні науки»
231 Соціальна робота «Соціальна робота. Соціальна педагогіка»
292 Міжнародні економічні відносини «Міжнародна економіка»
Доктор філософії
032 Історія та археологія «Історія та археологія»
051 Економіка «Економіка та управління національним господарством»
052 Політологія «Політологія»
073 Менеджмент «Менеджмент»