logo
Миколаївський національний
університет
іменi В.О.СухомлинськогоОсвітні програми

Перелік освітніх програм Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського,
започаткованих в рамках ліцензованих спеціальностей

Освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»

Перший (бакалаврський) рівень

Другий (магістерський) рівень

Третій (доктор філософії) освітньо-науковий рівень